Главно меню
България - Български
език

Декларация за поверителност

1. Накратко за защитата на данните

Общи указания

Указанията по-долу съдържат най-важната информация за това какво се случва с Вашите лични данни, когато посетите нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете идентифицирани като личност. Подробна информация по темата за защита на данните ще намерите в декларацията за поверителност под този текст.

Събиране на данни на нашия уебсайт

Кой носи отговорност за събирането на данни на този уебсайт?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на сайта. Данните за контакт са посочени в раздела с правна информация (Импресум) на този уебсайт.

Как събираме Вашите данни?

От една страна, събираме данните, които Вие ни предоставяте. Това може да са например данни, които въвеждате във формуляра за контакт.

Други данни се записват автоматично от нашите ИТ системи, когато посетите уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. уеб браузър, операционна система или час на посещение на страницата). Данните се събират автоматично, веднага щом влезете в нашия уебсайт.

За какво използваме Вашите данни?

Част от данните се събират, за да се осигури правилно предоставяне на уебсайта. Друга част от данните се използват за анализ на Вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на Вашите данни?

Имате право да получавате безвъзмездно информация за произхода, получателя и предназначението на записаните за Вас лични данни във всеки един момент. Освен това имате правото да поискате коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. За тази цел, както и за други въпроси по темата за защита на данните, можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в раздела с правна информация. Също така имате право на обжалване пред компетентния надзорен орган.

2. Общи указания и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на тези сайтове подхождат много сериозно към защитата на Вашите лични данни. Третираме Вашите лични данни като поверителни в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните, както и с тази декларация за поверителност.

При използването на този уебсайт се събират различни лични данни. Настоящата декларация за поверителност съдържа информация за това, кои данни събираме и за каква цел ги използваме.

Напомняме, че предаването на данни в интернет (напр. при комуникация по имейл) може да има пропуски в сигурността. Не е възможно данните да бъдат напълно защитени от достъп на трети страни.

Указание за отговорния орган

Отговорният орган за обработването на данните от този уебсайт е:

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)
Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Телефон: +49 (0)631 5600 1600
Имейл: zentrale@dutypay.eu

Отговорен орган е физическото или юридическото лице, което взема решения само или заедно с други хора относно целите и средствата за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Оттегляне на съгласие за обработка на данните

Много операции по обработване на данни са възможни само с Вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите даденото съгласие във всеки един момент. Достатъчно е да ни изпратите съобщение по имейл, написано в свободен текст. Законосъобразността на обработката на данни до датата на оттегляне на съгласието не се влияе от оттеглянето.

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

При нарушение на разпоредбите за защита на личните данни засегнатото лице има право да обжалва пред компетентния надзорен орган. Компетентен надзорен орган по въпросите, свързани със защитата на данните, е служителят по защита на данните в провинцията, в която се намира седалището на нашата компания. Списък на служителите по защита на данни в провинциите, както и техните данни за контакт, ще намерите на следния линк:

https://www.bfdi.bund.de

Право на преносимост на данните

Имате право да предоставите на себе си или на трето лице в стандартен машинно четим формат данните, които обработваме въз основа на Ваше съгласие или при изпълнение на договор. Ако изискате данните да бъдат директно прехвърлени на друг администратор, това се прави само при наличие на техническа възможност.

Право на получаване на потвърждение и уведомление

Имате право във всеки един момент да получите от нас потвърждение за това дали Вашите лични данни се обработват. Ако това е така, имате право да получите безплатно информация за съхраняваните за Вас лични данни.

Право на коригиране

Имате право да изискате от нас да коригираме незабавно сгрешените Ви лични данни. Като се имат предвид целите на обработването, имате право да поискате непълните лични данни да бъдат допълнени.

Право на изтриване (Право „да бъдеш забравен“)

Съгласно член 17 от ОРЗД имате правото да поискате незабавно да изтрием Вашите лични данни, а ние сме длъжни незабавно да изтрием личните данни, когато е приложимо едно от следните условия:

 1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
 2. Субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9 параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването.
 3. Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2.
 4. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 5. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 6. Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8 параграф 1.

Право на ограничаване на обработвката

Съгласно член 18 от ОРЗД имате право да изискате ограничаване на извършваната от нас обработка, ако е налице едно от следните условия:

 1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 2. обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 3. администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработката, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или
 4. субектът на данните е възразил срещу обработката съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за да защити предаването на информация с поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, изпратени до нас в качеството ни на администратор, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Ще познаете криптираната връзка по това, че адресната лента на браузъра се променя от 'http://' на 'https://', както и по символа с катинарче върху адресната лента на браузъра.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които изпращате до нас, не могат да бъдат прочетени от трети лица.

3. Орган по защита на данните

Длъжностно лице по защита на данните

За нашата компания сме назначили длъжностно лице по защита на данните.

Omarbek Walz-Katamov (Омарбек Валц-Катамов)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Телефон: +49 (0)631 56001608
Имейл: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Събиране на данни на нашия уебсайт

Бисквитки

Интернет страниците използват частично т.нар. бисквитки. Бисквитките не нанасят вреди на Вашия компютър и не съдържат вируси. Целта на бисквитките е да направят нашата услуга по-ефективна, сигурна и още по лесна за използване. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват във Вашия компютър и които Вашият браузър записва.

Повечето от използваните бисквитки са т.нар. „бисквитки за сесия“. Изтриват се автоматично, след като приключите посещението си. Други бисквитки остават във Вашето крайно устройство до момента на изтриването им. Тези бисквитки ни дават възможност да идентифицираме отново Вашия браузър при следващо посещение.

Можете да настроите своя браузър така, че да бъдете информирани за поставянето на бисквитки и да ги разрешавате само в конкретен случай, да изключвате приемането на бисквитки в определени случаи или въобще, както да активирате автоматичното им изтриване при затваряне на браузъра. Деактивирането на бисквитки може да ограничи функционалността на този уеб сайт.

Бисквитките, необходими за изпълнение на електронни комуникационни операции или за предоставяне на определени, желани от Вас функции (напр. Функция „количка“), се записват въз основа на член 6, параграф 1, буква. е от ОРЗД. Операторът на сайта има законен интерес от съхранението на бисквитки, за да предоставя услуги, които са технически изрядни и оптимизирани. Ако се записват други бисквитки (напр. бисквитки за анализ на Вашето поведение при сърфиране), те се третират отделно в тази декларация за поверителност.

Регистри на сървъра

Операторът на сайтовете събира и съхранява автоматично информация в така наречените регистри на сървъра, които Вашият браузър ни изпраща автоматично. Това са:

 • Тип и версия на браузъра
 • Използвана операционна система
 • Препращащ URL
 • Име на хост на достъпващия компютър
 • Час на заявката за сървъра
 • IP адрес

Не се извършва комбиниране на тези данни с други източници на данни.

Обработването на данни се базира на чл. 6, параграф 1, буква. е от ОРЗД, който разрешава обработването на данни с цел изпълнение на договор или на преддоговорни действия.

Формуляр за контакт

Ако ни изпратите запитване от формуляра за контакт, ще запишем данните от формуляр, както и посочените там данни за контакт с цел обработване на запитването и ако впоследствие възникнат въпроси. Не предоставяме тези данни на други страни без Вашето съгласие.

Така обработването на въведените във формуляра за контакт данни става само и единствено въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква a от ОРЗД). Можете да оттеглите даденото съгласие във всеки един момент. Достатъчно е да изпратите съобщение по имейл, написано в свободен текст. Законосъобразността на обработката на данни до датата на оттегляне на съгласието не се повлиява от оттеглянето.

Данните, които сте въвели във формуляра за контакт, остават при нас до момента, в който поискате да ги изтрием, оттеглите съгласието си те да бъдат съхранявани или ако целта за съхранението на тези данни отпадне (напр. след приключена обработка на Вашето запитване). Задължителните законови разпоредби, и по-специално сроковете за съхранение, остават без промяна.

Състояние на превода: Машинен превод

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Тел: +49 (0)631 5600 1600
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация