Veri Koruma Beyanı

1. Bir bakışta veri koruması

Genel açıklamalar

Aşağıdaki açıklamalar, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sunmaktadır. Kişisel veri, kişisel olarak kimliğinizin belirlenmesine yönelik her türlü bilgiyi ifade eder. Veri koruma konusuyla ilgili ayrıntılı bilgileri, bu metnin altında yer alan veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

Web sitemizde veri toplama

Bu web sitesinde verilerin toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesinde verilerin işlenmesi, web sitesi operatörü tarafından yürütülür. Operatörün iletişim bilgilerini bu web sitesinin Künye bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir taraftan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bunlar, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak toplanır. Bunlar, öncelikli olarak teknik verilerdir (örneğin internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sitenin görüntülenme zamanı). Bu verilerin toplanması, web sitemize girdiğinizde otomatik olarak gerçekleşir.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız bir şekilde kullanıma sunulmasını sağlamak için kullanılır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Operatör tarafından depolanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında dilediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini isteme hakkına sahipsiniz. Bu konuda ve veri koruma hakkındaki diğer sorularınız için, Künye bölümünde verilen adresten dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkınız da vardır.

2. Genel açıklamalar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu web sitesinin operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını son derece ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerinin yanı sıra bu veri koruma beyanına uygun olarak ele almaktayız.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanmaktadır. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve ne için kullandığımızı açıklamaktadır.

İnternet üzerinden veri iletiminin (örneğin e-posta ile iletişim sırasında) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Veri sorumlusuna ilişkin not

Bu web sitesinde verilerin işlenmesinden aşağıdaki kuruluş sorumludur:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Almanya

E-posta: zentrale@dutypay.eu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Verilerin işlenmesi için verdiğiniz açık rızanın iptali

Birçok veri işleme süreci, ancak sizin açık rızanızla mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz bir açık rızayı dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize şekle bağlı olmayan bir e-posta ile bildirimde bulunmanız yeterlidir. İptale kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Veri koruma yasasıyla ilgili ihlaller durumunda, ilgili kişi yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Veri koruma yasasıyla ilgili konularda, şirketimizin merkezinin bulunduğu federal eyaletin eyalet veri koruma görevlisi, yetkili denetim makamıdır. Veri koruma görevlilerinin bir listesi ve bunların iletişim bilgileri, şu bağlantıda bulunabilir:

https://www.bfdi.bund.de

Veri taşınabilirliği hakkı

Açık rızanız veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi temelinde otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa, yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. Verilerin başka bir veri sorumlusuna doğrudan aktarılmasını istemeniz halinde, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu sürece gerçekleşir.

Onay ve bilgi isteme hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda bizden dilediğiniz zaman bir onay alma hakkına sahipsiniz. Böyle bir durumda, sizinle ilgili olarak depolanan kişisel veriler hakkında bizden ücretsiz bilgi isteme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme yapılmasını isteme hakkı

Sizinle ilgili her türlü yanlış kişisel veriyi derhal düzeltmemizi isteme hakkına sahipsiniz. Veri işlemenin amaçlarını göz önünde bulundurarak, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını isteme hakkına sahipsiniz.

Sildirme hakkı ("Unutulma hakkı")

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 17. maddesi uyarınca, bizden sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini isteme hakkınız, bizim de aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması durumunda, söz konusu kişisel verileri gecikmeksizin silme yükümlülüğümüz vardır:

 1. Kişisel veriler, toplandıkları veya başka bir şekilde işlendikleri amaçlar için artık gerekli değilse.
 2. İlgili kişi, madde 6 fıkra 1, a bendi veya madde 9 fıkra 2, a bendi uyarınca gerçekleştirilen veri işlemenin dayanağını oluşturan açık rızasını iptal ederse ve veri işleme için başka bir yasal dayanak yoksa.
 3. İlgili kişi, madde 21 fıkra 1 uyarınca verilerin işlenmesine itiraz ederse ve verilerin işlenmesi için öncelikli meşru gerekçeler mevcut değilse veya ilgili kişi madde 21 fıkra 2 uyarınca verilerin işlenmesine itiraz ederse.
 4. Kişisel veriler yasalara aykırı şekilde işlenmişse.
 5. Kişisel verilerin silinmesi, veri sorumlusunun tabi olduğu Birlik Yasası veya üye devlet yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekliyse.
 6. Kişisel veriler, madde 8 fıkra 1 uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak toplanmışsa.

Veri işlemenin kısıtlanmasını isteme hakkı

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 18. maddesi uyarınca, aşağıdaki koşullardan birinin mevcut olması halinde bizden veri işlemenin kısıtlanmasını isteme hakkınız vardır:

 1. ilgili kişi tarafından kişisel verilerin doğruluğuna itiraz edilmesi halinde; bu durumda veri sorumlusunun kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesine olanak sağlayacak bir süre boyunca kısıtlama yapılır,
 2. veri işlemenin yasalara aykırı olması ve ilgili kişinin kişisel verilerin silinmesini reddetmesi ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını istemesi halinde;
 3. veri sorumlusu, veri işleme amaçları için kişisel verilere artık ihtiyaç duymuyorsa, ancak ilgili kişi yasal talepleri ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için kişisel verilere ihtiyaç duyuyorsa veya
 4. ilgili kişi, madde 21 fıkra 1 uyarınca verilerin işlenmesine itiraz etmişse, veri sorumlusunun meşru gerekçelerinin ilgili kişinin gerekçelerine göre daha ağır basıp basmadığı belirleninceye kadar kısıtlama yapılır.

SSL veya TLS şifreleme

Bu web sitesi, güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize göndermiş olduğunuz örneğin siparişler veya talepler gibi gizli içeriklerin iletimini korumak amacıyla, SSL veya TLS şifrelemesi kullanmaktadır. Şifreli bir bağlantıyı, internet tarayıcısının adres satırının "http://"'den "https://"'ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesinden tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilmişse, bize iletmiş olduğunuz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

3. Veri koruma görevlisi

Yasa gereği veri koruma görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atamış bulunmaktayız.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Almanya

E-posta: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Web sitemizde veri toplama

Çerezler (Cookies)

Bazı internet siteleri, çerez (cookie) adı verilen tanımlama bilgilerini kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, hizmetimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmek için kullanılır. Çerezler, bilgisayarınıza kaydedilen ve tarayıcınız tarafından depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Tarafımızdan kullanılan çerezlerin çoğu, "oturum çerezleri" olarak tanımlanan çerezlerdir. Bu çerezler, web sitemizi ziyaretiniz sonlandıktan sonra, otomatik olarak silinir. Diğer çerezler, siz onları silinceye kadar cihazınızda depolanır. Çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamıza olanak sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin yerleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olacak ve çerezlere yalnızca bireysel durumlarda izin verecek şekilde ayarlayabilir, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutabilir ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda, bu web sitesinin işlevselliği sınırlanabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya istediğiniz belirli işlevleri (örneğin alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, f alt bendi temelinde depolanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için çerezlerin depolanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Diğer çerezler (örneğin internette gezinme davranışınızı analiz etmeye yönelik çerezler) saklandığı ölçüde, bu çerezler bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınır.

Sunucu günlük dosyaları

Web sitesi sağlayıcısı, internet tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği bilgileri, sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılan dosyalarda otomatik olarak toplar ve depolar. Bu bilgiler şunlardır:

 • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • Erişim sağlayan bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu isteğinin zamanı
 • IP adresi

Bu verilerin başka veri kaynaklarıyla birleştirilmesi gerçekleştirilmez.

Veri işlemenin dayanağı, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, f alt bendidir.

İletişim formu

İletişim formu aracılığıyla bize talepler göndermeniz halinde, talebin işleme konulması ve müteakip sorularınız için, orada belirtmiş olduğunuz iletişim adresi de dâhil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz tarafımızdan saklanır. Bu verileri sizin açık rızanız olmadan paylaşmayız.

Buna göre, iletişim formuna girilen verilerin işlenmesi, münhasıran sizin açık rızanız temelinde gerçekleştirilir (DSGVO madde 6, fıkra 1, alt bent a). Bu açık rızayı dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize şekle bağlı olmayan bir e-posta ile bildirimde bulunmanız yeterlidir. İptale kadar gerçekleştirilen veri işleme süreçlerinin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Tarafınızdan iletişim formuna girilen veriler, bizden verileri silmemizi isteyinceye, verilerin saklanması için vermiş olduğunuz açık rızanızı iptal edinceye veya veri saklama amacı ortadan kalkıncaya kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalır. Zorlayıcı yasal hükümler - özellikle saklama süreleriyle ilgili olanlar - bundan etkilenmez.

Çeviri Durumu: Makine Çevirisi

Yasal açıklama

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Almanya

Kayıt Bilgileri

Kayıt mahkemesi: Kaiserslautern Sulh Hukuk Mahkemesi
Kayıt numarası: HRB 31620
Satış vergisi kimliği: DE293589759
Genel müdür: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

İletişim Bilgileri

Telefon veya video konferansı ayırtın
E-posta: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Yasal bilgi

Web sitesinin içeriği yalnızca bilgi amaçlıdır ve vergi, hukuk veya ticari tavsiye teşkil etmez Dış bağlantılar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bağlantı verilen sitelerin operatörleri, içeriklerinden yalnızca sorumludur.

Bu web sitesi çerez kullanmaz.

Veri Koruma Beyanı

Ek Hukuki Bilgiler