Databeskyttelseserklæring

1. Databeskyttelse i korte træk

Generel information

Nedenstående informationer giver et overskueligt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Personoplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt. Du kan se detaljerede informationer om emnet databeskyttelse i vores databeskyttelseserklæring, der findes under denne tekst.

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af ejeren af hjemmesiden. Du kan se dennes kontaktoplysninger under Impressum på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

Dine data indsamles blandt andet, når du giver os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunktet for besøg på siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden fungerer fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om, hvor dine lagrede personoplysninger stammer fra, hvem der modtager dem, og hvilket formål de tjener. Du har også ret til at kræve rettelse, blokering eller sletning af disse data. Du kan når som helst kontakte os herom på adressen anført under Impressum, samt hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse. Herudover har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

2. Generel information og obligatoriske informationer

Databeskyttelse

Ejerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles der forskellige personoplysninger. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til.

Vi gør opmærksom på, at der kan være sikkerhedshuller ved datatransmission på internettet (f.eks. når man kommunikerer via e-mail). Det er ikke muligt at beskytte dataene fuldstændigt mod tredjeparts adgang.

Information om ansvarligt organ

Det ansvarlige organ for databehandling på denne hjemmeside er:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

E-mail: zentrale@dutypay.eu

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer beslutning om formål med og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser o.l.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan når som helst trække et allerede meddelt samtykke tilbage. En uformel e-mail til os herom er tilstrækkelig. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af databeskyttelsesloven har den registrerede person ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed i databeskyttelsesspørgsmål er datatilsynet ( 'Landesdatenschutzbeauftragte') i den delstat, hvor vores virksomhed har sit hovedkvarter. En liste over databeskyttelsesrådgivere og deres kontaktoplysninger findes via følgende link:

https://www.bfdi.bund.de

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, til dig selv eller til en tredjepart i et sædvanligt, maskinlæsbart format. Hvis du beder om, at dataene skal overføres direkte til en anden ansvarlig person, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

Ret til bekræftelse og information

Du har til enhver tid ret til at modtage en bekræftelse fra os om, hvorvidt personoplysninger vedrørende dig behandles. Hvis dette er tilfældet, har du ret til at anmode om gratis information fra os om de personoplysninger, der er gemt om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til straks at bede os om at rette forkerte personoplysninger vedrørende dig. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har du ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning ('retten til at blive glemt')

I henhold til artikel 17 i Persondataforordningen (GDPR) har du ret til at kræve af os, at personoplysninger vedrørende dig straks bliver slettet, og vi er forpligtet til straks at slette personoplysninger, hvis der er tale om en af følgende grunde:

 1. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
 2. Den registrerede tilbagetrækker det samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a), og der er intet andet juridisk grundlag for behandlingen.
 3. Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2.
 4. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 5. Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes nationale lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
 6. Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1.

Ret til begrænsning af behandling

I henhold til artikel 18 i GDPR har du ret til fra os at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte;
 2. behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses;
 3. den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men den registrerede har brug for dem for at kunne gøre retskrav gældende eller udøve eller forsvare retskrav, eller
 4. den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

SSL- og TLS-kryptering

Denne hjemmeside anvender SSL- og TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og som beskyttelse ved overførsel af fortroligt indhold, som f.eks. bestillinger og forespørgsler, som du sender til os i vores egenskab af ejere af hjemmesiden. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren skifter fra 'http://' til 'https://', og på hængelås-ikonet i browserlinjen.

Når SSL- og TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, som du overfører til os, ikke læses af tredjeparter.

3. Databeskyttelsesrådgiver

Lovpligtig databeskyttelsesådgiver

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for vores virksomhed.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Tyskland

E-Mail: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies

Internetsider bruger til dels såkaldte cookies. Cookies skader ikke din computer og indeholder ikke vira. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og mere sikkert. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte 'session cookies'. De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores hjemmeside.

Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om lagring af cookies og kun tillader cookies i enkeltstående tilfælde, udelukker accept af cookies i bestemte tilfælde eller generelt samt aktiverer automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan denne hjemmesides funktioner være begrænsede.

Cookies, som er nødvendige til udførelse af den elektroniske kommunikationsproces eller til at stille bestemte funktioner, som du ønsker, til rådighed (f.eks. indkøbskurv-funktionen), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Ejeren af hjemmesiden har en legitim interesse i at gemme cookies, så ejerens ydelser kan stilles teknisk fejlfrit og optimeret til rådighed. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din onlineadfærd), behandles disse separat i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt operativsystem
 • Henvisnings-URL
 • Værtsnavn på den tilgående computer
 • Klokkeslæt for serverforespørgslen
 • IP-adresse

Disse data kombineres ikke med andre datakilder.

Grundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, lit. f) i GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller udførelse af foranstaltninger forud for en kontrakt.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler ved hjælp af kontaktformularen, gemmer vi dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgningsspørgsmål. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, finder således sted udelukkende på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. En uformel e-mail til os herom er tilstrækkelig. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De data, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem eller tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller indtil formålet med datalagringen ikke længere eksisterer (f.eks. efter at din anmodning er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig opbevaringsperioder – forbliver uberørt.

Oversættelsesstatus: Maskinoversættelse

Juridisk oplysning

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registreringsoplysninger

Registerret: Amtsretten i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Administrerende direktør: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontakt Information

Book telefon- eller videokonference
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Indholdet på webstedet er kun til orientering og udgør ikke skatterådgivning, juridisk eller forretningsrådgivning. Vi påtager os intet ansvar for eksterne links. Operatørerne af linkede sider er eneansvarlige for deres indhold.

Denne hjemmeside bruger ikke cookies.

Databeskyttelseserklæring

Yderligere juridisk information