Главно меню
България - Български
език
Запознайте се с DutyPay

Запознаване с мисията на компанията

Интуитивно и лесно съответствие

image.alt.label

Светът на регулирането непрекъснато се променя. За да бъдат успешни, компаниите трябва да могат да се адаптират бързо и гъвкаво към новите изисквания.

Регулаторните промени могат да намалят или увеличат съществуващите изисквания за съответствие или дори да създадат нови. Това се отнася както за стартиращи фирми, така и за бъдещи гиганти в електронната търговия.

Законови задължения като декларации по ДДС или лицензи за опаковане създават регулаторни бариери за навлизане на пазара. Тези бариери често причиняват неизчислими разходи и рискове от отговорност за компаниите, които предотвратяват или забавят решението за или против навлизането на пазара.

Съществуващите участници на пазара се възползват от по-високи изисквания от увеличаване на бариерата за навлизане на пазара за нови конкуренти. За тази допълнителна защита те от своя страна трябва да поемат разходите за необходими корекции в компанията.

Способността за бързо адаптиране на съответните фирмени процеси към променящите се изисквания за съответствие е решаващо конкурентно предимство.

Мисията на DutyPay е да подкрепя компании от всякакъв размер да спазват законите и разпоредбите без усилие и интуитивно.

За да отговорим на изискванията за съответствие, ние комбинираме експертни знания и технологии в сигурна среда на нашата софтуерна платформа за съответствие „HubSystem“. Интерфейсите свързват HubSystem със съответните данни от компании, електронни пазари и правителствени системи.

Софтуерът за съответствие и допълнителните услуги гарантират, че изискванията за съответствие могат да бъдат идентифицирани и изпълнени в области като данък върху добавената стойност, защита на данните, защита на околната среда и много други.

Използваме съответствието като инструмент, за да дадем на нашите клиенти устойчиво конкурентно предимство в силно конкурентна, глобализирана и дигитализирана икономика.

Състояние на превода: Машинен превод

Информация за компанията

Запознайте се с DutyPay

  • Мисия на компанията
  • Фирмено присъствие
  • Фирмен подход
  • Бъдеще на компанията

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Запазване на телефонно или видео среща
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация