Главно меню
България - Български
език
Открийте всички услуги

Открийте ДДС услуги

Сигурност и прозрачност за ДДС с минимални усилия

image.alt.label

Правилното изчисляване, отчитане и плащане на ДДС са ключови фирмени умения за устойчив успех. Международните разпоредби за ДДС често причиняват високи разходи и значително време. Езиковите бариери също затрудняват разбирането и диалога с чуждестранни власти.

Спазването на ДДС минимизира рисковете от отговорност и укрепва доверието в почтеността на компаниите. В международен план това позволява развитието на нови пазари и участие в трансгранични дейности. Ефектите от мащабиране на международните пазари и аутсорсингът на складова и транспортна логистика в чужбина позволяват намаляване на разходите.

Ние предлагаме ДДС услуги за всички фази на международната електронна търговия. Независимо дали става въпрос за проучване, разширяване или оптимизация - ние подкрепяме компаниите при идентифицирането и извършването на съответните регистрации и отчети в други страни от ЕС, Обединеното кралство и Швейцария.

Оптимизирайте процесите и минимизирайте рисковете

Текущи и исторически данни за бизнес действия могат да бъдат автоматично интегрирани чрез интерфейси. Като алтернатива е възможно ръчно качване на файл.

Нашата обработка на данни, базирана на правила, позволява автоматично създаване и изпращане до властите. Това ни позволява да гарантираме непрекъснато спазване на ДДС при минимални разходи.

Гарантиране на постоянно съответствие

Динамичните пазари изискват компаниите и законодателството да правят непрекъснати корекции. Това означава, че спазването на изискванията за ДДС изисква постоянно внимание и обмен на информация.

Оперативни промени, като промяна в управлението или нов адрес на фирмата, често водят до задължителни уведомления до властите.

Всички наши услугите помагат на компаниите успешно да се адаптират към промените и последователно да спазват законите и разпоредбите.

Намалете психологическия стрес и създайте потенциал за растеж

Несигурността и рисковете от отговорност поставят психологическа тежест върху служителите в компаниите.

С интелигентно организирани данни и автоматизирани процеси ние намаляваме тежестта върху отговорните хора.

Спазването на ДДС позволява на компаниите да реализират своите пълни международни потенциал.

Състояние на превода: Машинен превод

Преглед на Услугата

Открийте услуги

  • Обслужване по ДДС
  • Интрастат услуга
  • Данъчна Услуга за Кафе
  • Услуга за фактуриране

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Запазване на телефонно или видео среща
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация