Privātuma politika

1. Īsumā par datu aizsardzību

Vispārīgi norādījumi

Šie norādījumi sniedz vienkāršu pārskatu pār to, kas notiek ar jūsu personas datiem, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Personas dati ir visi dati, pēc kuriem jūs var identificēt. Plašāka informācija par tēmu “Datu aizsardzība” ir pieejama privātuma politikā šī teksta beigās.

Datu vākšana mūsu tīmekļa vietnē

Kas ir atbildīgs par datu vākšanu šajā tīmekļa vietnē?

Datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē veic tīmekļa vietnes operators. Tā kontaktinformācija ir norādīta šīs tīmekļa vietnes sadaļā “Ziņas par izdevēju”.

Kā mēs vācam jūsu datus?

Viens veids, kā tiek ievākti jūsu dati ir tas, ka jūs mums tos paziņojat. Tie, piemēram, var būt dati, kurus jūs ievadāt saziņas veidlapā.

Cits datus automātiski vāc mūsu IT sistēmas, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Tie, galvenokārt, ir tehniski dati (piemēram, interneta pārlūkprogramma, operētājsistēma vai lapas atvēršanas laiks). Šie dati tiek ievākti automātiski, tiklīdz jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

Kam mēs izmantojam šos datus?

Daļa šo datu tiek ievākta, lai nodrošinātu nevainojamu tīmekļa vietnes darbību. Citi dati var tikt izmantoti, lai analizētu to, kā jūs lietojat vietni.

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu datiem?

Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas saņemt informāciju par jūsu saglabāto datu izcelsmi, saņēmēju un saglabāšanas nolūku. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu, dzēšanu vai piekļuves liegšanu. Ar šo vai citiem jautājumiem saistībā ar datu aizsardzību jūs jebkurā laikā varat vērsties pie mums, rakstot uz sadaļā “Ziņas par izdevēju” norādīto adresi. Papildus tam jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajā uzraudzības iestādē.

2. Vispārīgi norādījumi un obligātā informācija

Datu aizsardzība

Šo lapu operatori pret jūsu personas datu aizsardzību attiecas ļoti nopietni. Mēs jūsu personas datus apstrādājam konfidenciāli un saskaņā ar datu aizsardzības tiesību normām, kā arī šo privātuma politiku.

Apmeklējot šo lapu, tiek ievākti dažādi personas dati. Šī privātuma politika paskaidro, kādus datus mēs ievācam un kam mēs tos izmantojam.

Vēlamies Jūs informēt, ka datu pārraidei internetā (piemēram, komunikācijai e-pastā) var būt drošības nepilnības. Datu aizsardzība pret trešo personu piekļuvi bez nepilnībām nav iespējama.

Norāde par pārzini

Pārzinis, kas ir atbildīgs par datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē, ir:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Vācija

E-pasts: zentrale@dutypay.eu

Pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas viena vai kopā ar citiem izlemj par personas datu (piemēram, vārds, e-pasta adrese u.tml.) apstrādes nolūkiem un līdzekļiem.

Jūsu piekrišanas par datu apstrādi atsaukšana

Daudzas datu apstrādes darbības ir iespējamas tikai ar jūsu nepārprotamu piekrišanu. Jau sniegtu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt. Lai to izdarītu, pietiek ar neformāla paziņojuma nosūtīšanu mums pa e-pastu. Piekrišanas atsaukšana neskar līdz tam veiktās datu apstrādes tiesiskumu.

Tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajā uzraudzības iestādē

Datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajā uzraudzības iestādē. Atbildīgā uzraudzības iestāde par datu aizsardzību ir tās federālās zemes datu aizsardzības speciālists, kurā ir mūsu uzņēmuma juridiskā adrese. Datu aizsardzības speciālistu saraksts, kā arī to kontaktinformācija ir pieejama šajā saitē:

https://www.bfdi.bund.de

Tiesības uz datu pārnešanu

Jums ir tiesības, ka dati, kurus mēs esam automātiski apstrādājuši, balstoties uz jūsu piekrišanu, vai lai izpildītu līgumu, tiek izsniegti jums vai trešai personai plaši izmantotā, mašīnlasāmā formātā. Ja jūs pieprasāt tiešu datu pārnešanu citam pārzinim, tas tiek izdarīts tikai tiktāl, cik tas ir tehniski iespējams.

Tiesības uz apstiprinājumu un informāciju

Jums jebkurā laikā ir tiesības no mums saņemt apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus. Apstiprinošas atbildes gadījumā jums ir tiesības mums bez maksas pieprasīt informāciju par saglabātajiem jūsu personas datiem.

Tiesības uz labošanu

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs nekavējoties izlabojam nepareizus jūsu personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, jums ir tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu papildināšanu.

Tiesības uz dzēšanu (“Tiesības tikt aizmirstam”)

Saskaņā ar VDAR 17. pantu jums ir tiesības mums pieprasīt, ka jūsu personas dati nekavējoties tiek izdzēsti, un mums ir pienākums nekavējoties dzēst personas datus, ja ir viens no tālāk minētajiem iemesliem:

 1. Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti.
 2. Datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un ja nav cita likumīga pamata apstrādei.
 3. Datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar 21. panta 1. punktu, un apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata, vai arī datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar 21. panta 2. punktu.
 4. Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.
 5. Personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kuri ir piemērojami pārzinim.
 6. Personas dati ir savākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu, kā minēts 8. panta 1. punktā.

Tiesības ierobežot apstrādi

Saskaņā ar VDAR 18. pantu jums ir tiesības pieprasīt ierobežot apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

 1. datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti
 2. apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu
 3. pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības
 4. datu subjekts ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar 21. panta 1. punktu, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem

SSL/TLS šifrēšana

Drošības iemeslu dēļ un lai aizsargātu konfidenciāla satura, piemēram, pasūtījumu vai pieprasījumu, pārraidi mums kā vietnes operatoram, tiek izmantota SSL/TLS šifrēšana. Šifrētu savienojumu Jūs varat atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses rindā “http://” tiek nomainīts uz “https://” un pēc atslēgas simbola.

Ja SSL/TLS šifrēšana ir aktivizēta, trešās personas nevar lasīt datus, kurus jūs pārsūtat mums.

3. Datu aizsardzības speciālists

Likumā noteiktais datu aizsardzības speciālists

Mēs mūsu uzņēmumam esam piesaistījuši datu aizsardzības speciālistu.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Vācija

E-pasts: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Datu vākšana mūsu tīmekļa vietnē

Sīkdatnes

Interneta lapas mēdz izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes nerada kaitējumu jūsu datoram un nesatur vīrusus. Sīkdatnes kalpo tam, lai mūsu piedāvājumu padarītu lietotājiem ērtāku, efektīvāku un drošāku. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tiek ievietotas jūsu datorā un kuras saglabā jūsu pārlūkprogramma.

Lielākā daļa sīkdatņu, kuras mēs izmantojam, ir tā sauktās “sesijas sīkdatnes”. Tās tiek automātiski izdzēstas pēc jūsu apmeklējuma. Citas sīkdatnes tiek saglabātas jūsu gala iekārtā, līdz jūs tās izdzēšat. Šīs sīkdatnes mums ļauj atpazīst jūsu pārlūkprogrammu nākamā apmeklējuma reizē.

Jūs varat iestatīt jūsu pārlūkprogrammā, ka jūs tiekat informēts par sīkdatņu ievietošanu un to atļaut tikai atsevišķos gadījumos, konkrētos gadījumos vai nekad neatļaut, kā arī iestatīt automātisku sīkdatņu dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Deaktivizējot sīkdatnes, šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāte var būt ierobežota.

Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas elektroniskai komunikācijai vai konkrētu funkciju nodrošināšanai (piemēram, groza funkcija), tiek saglabātas, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses saglabāt sīkdatnes, lai nodrošinātu nevainojamus un optimizētus pakalpojumus. Ciktāl tiek saglabātas citas sīkdatnes (piemēram, sīkdatnes jūsu interneta izmantošanas paradumu analizēšanai), tiek atsevišķi aprakstīts šajā privātuma politikā.

Serveru žurnalēšanas datnes

Šo lapu operators automātiski vāc un saglabā informāciju tā sauktajās serveru žurnalēšanas datnēs, kuras jūsu pārlūkprogramma automātiski nosūta mums. Tās ir:

 • Pārlūkprogrammas veids un versija
 • Izmantotā operētājsistēma
 • Nosūtītāja URL
 • Piekļūstošā datora resursdatora nosaukums
 • Servera pieprasījuma laiks
 • IP adrese

Šie dati netiek apvienoti ar citiem datu avotiem.

Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, kurā tiek atļauta datu apstrāde līguma izpildei vai darbībām pirms līguma noslēgšanas.

Saziņas veidlapa

Ja jūs mums nosūtat pieprasījumu, izmantojot saziņas veidlapu, tad mēs saglabājam pieprasījuma veidlapā norādīto informāciju, tostarp jūsu norādīto kontaktinformāciju, lai apstrādātu šo pieprasījumu un gadījumā, ja par to saņemam tālākus jautājumus. Mēs šos datus nenododam trešām personām bez jūsu piekrišanas.

Saziņas veidlapā ievadīto datu apstrāde tātad notiek tikai tad, ja esat sniedzis savu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Jūs šo piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā. Lai to izdarītu, pietiek ar neformāla paziņojuma nosūtīšanu mums pa e-pastu. Piekrišanas atsaukšana neskar līdz tam veiktās datu apstrādes tiesiskumu.

Datus, kurus jūs ievadāt saziņas veidlapā, mēs glabājam, līdz jūs mums pieprasāt tos izdzēst, atsaucat savu piekrišanu par datu saglabāšanu vai ja zūd datu glabāšanas nolūks (piemēram, kad jūsu pieprasījuma apstrāde ir pabeigta). Tas neskar obligātus tiesību aktu noteikumus, jo īpaši attiecībā uz uzglabāšanas ilgumu.

Tulkošanas statuss: Mašīntulkošana

Juridiska izpaušana

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Vācija

Reģistrācijas informācija

Reģistra tiesa: Kaiserslauternes apgabaltiesa
Reģistrācijas numurs: HRB 31620
PVN ID: DE293589759
Rīkotājdirektors: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformācija

Rezervēt telefona vai video konferenci
E-pasts: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridiskā informācija

Vietnes saturs ir tikai informatīvs, un tas nav nodokļu, juridiskas vai uzņēmējdarbības konsultācijas. Mēs neuzņemamies atbildību par ārējām saitēm. Saistīto vietņu operatori ir atbildīgi tikai par to saturu.

Šī vietne neizmanto sīkfailus.

Privātuma politika

Papildu juridiskā informācija