Главно меню
България - Български
език
Разгледайте всички области на съответствие

Разгледайте митническото спазване

Ориентация и стратегически области на действие за устойчив успех

image.alt.label

Разбиране на уместността

Митниците оказват значително влияние върху успеха на компаниите в международната търговия. Спазването на митническите разпоредби предотвратява глоби и забавяния, което от своя страна гарантира ефективна верига за доставки и доволни клиенти.

Правилната митническа процедура и правилната класификация на стоките са от решаващо значение за управлението на разходите. Компаниите, които декларират правилно стоките, избягват ненужните разходи и могат да се възползват от търговски споразумения.

Спазването на митническите изисквания е от решаващо значение за успеха на международния бизнес.

Познаване на регулаторната рамка

Митниците в Европейския съюз са предмет на определени разпоредби и закони, по-специално Регламента за митническия кодекс и Регламента за митническото прилагане на Съюза. Те определят критерии за митническа обработка, като стоки, подлежащи на мито, или приложими митнически тарифи. В допълнение към директивите на ЕС, международните търговски споразумения определят митническите процедури. Ако компаниите не спазват митническите разпоредби, те са изправени пред митнически санкции, глоби и, в сериозни случаи, наказателно преследване. Ето защо е от съществено значение компаниите в международната търговия да спазват приложимите разпоредби.

Използване на информационни и комуникационни системи

Използването на информационни и комуникационни системи е от съществено значение при митническата обработка. Те позволяват на компаниите да подават електронни митнически декларации, да плащат митнически такси онлайн и да проследяват статуса на митническото освобождаване в реално време.

Специалният софтуер и електронните платформи са решаващи инструменти за спазване на митническите разпоредби. Предлага функции за автоматични изчисления и създаване на необходимите документи. Освен това електронната комуникация с митническите органи позволява ефективно сътрудничество и значително ускорява процеса на митническо освобождаване.

Важните системи за митническо освобождаване в Европейския съюз включват AES (= Автоматизирана експортна услуга), ACS (= Автоматизирана митническа система) и TARIC (=Интегрирана тарифа на Общността). Тези системи се предоставят от митническите власти и са достъпни за всички фирми.

Покриване на изискванията за съответствие

Правилното обработване на митническите процедури е от решаващо значение за компаниите, които работят в международен план. Това включва определяне на правилния номер на митническата тарифа, точно изчисляване на митническите такси, представяне на необходимите митнически документи и добросъвестно извършване на предписаните митнически процедури. Тези стъпки са от съществено значение за спазването на приложимите разпоредби и за гладката трансгранична търговия.

За спазването на митническите изисквания компаниите могат да разчитат на уебсайтовете на митническите власти, публикациите на Европейската комисия и експертните услуги. Спазването избягва правни последици и позволява на компаниите да реализират пълния си международен потенциал.

Състояние на превода: Машинен превод

Домейн за съответствие

Разгледайте всички области на съответствие

 • данък върху добавената стойност
 • Електрическа батерия
 • Фактуриране
 • Счетоводство
 • Защита на Данни
 • Цифрова идентичност
 • Против прането на пари
 • Интрастат
 • Данък кафе
 • Опаковка
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
 • Митници

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Запазване на телефонно или видео среща
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация