Главно меню
България - Български
език
Разгледайте всички области на съответствие

Разгледайте съответствието срещу изпирането на пари

Ориентация и стратегически области на действие за устойчив успех

image.alt.label

Разбиране на уместността

Прането на пари е глобален проблем. Това е процесът, при който престъпниците се опитват да прикрият незаконно придобити пари, така че да изглеждат като законно придобити пари.

Обменът на информация между властите и компаниите е от решаващо значение за откриването на случаи на пране на пари. Поради това е от съществено значение компаниите да прилагат мерки за идентифициране на подозрителни транзакции и бизнес партньори.

Компаниите, които не спазват разпоредбите за предотвратяване на прането на пари, се излагат на високи глоби и други санкции.

Познаване на регулаторната рамка

Престъпните методи за пране на пари и противодействието им непрекъснато се променят. Това означава непрекъснати корекции на регулаторната рамка за компаниите.

Регулаторната рамка се състои от различни закони, разпоредби и насоки. Те изискват от компаниите да предприемат специфични мерки за предотвратяване на прането на пари, като идентифициране на бизнес партньори или докладване на предполагаеми случаи.

Използване на информационни и комуникационни системи

Чрез информационни и комуникационни системи компаниите могат да идентифицират своите клиенти и бизнес партньори, да наблюдават транзакции и да съобщават за подозрителни случаи.

Познаване на клиентите

Спазването на изискванията за KYC (KYC = Know Your Customer) играе централна роля в предотвратяването на прането на пари. Тези системи гарантират, че клиентите и бизнес партньорите са правилно идентифицирани и непрекъснато проверявани за предотвратяване на дейности по пране на пари.

Разследване на финансови транзакции

Много европейски държави имат национални звена за финансова информация (FIU), натоварени с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Тези звена за финансова информация използват усъвършенствани информационни системи за идентифициране на дейности по изпиране на пари. Основните задачи са събиране на доклади за подозрителна дейност и анализ на данни за транзакции, често в сътрудничество с други местни и чуждестранни органи.

Осигуряване на системи за сигнализиране на нередности

Системите за сигнализиране на нередности позволяват на служителите анонимно да изразят загриженост относно дейностите по пране на пари в компанията, без да се страхуват от репресии. Тези системи защитават самоличността на репортерите, като използват съвременни мерки за сигурност и техники за криптиране.

Покриване на изискванията за съответствие

Спазването на разпоредбите за предотвратяване на прането на пари е непрекъснат процес, който изисква редовни прегледи и корекции.

Основните задачи в областта на съответствието включват обучение на служители, провеждане на вътрешни одити и проактивно управление на риска. Компаниите, които последователно отговарят на своите изисквания за съответствие, се предпазват от финансови загуби, рискове за репутацията и правни последици.

Състояние на превода: Машинен превод

Домейн за съответствие

Разгледайте всички области на съответствие

 • данък върху добавената стойност
 • Електрическа батерия
 • Фактуриране
 • Счетоводство
 • Защита на Данни
 • Цифрова идентичност
 • Против прането на пари
 • Интрастат
 • Данък кафе
 • Опаковка
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
 • Митници

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Запазване на телефонно или видео среща
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация