Declarație privind protecția datelor

1. Protecția datelor pe scurt

Informații generale

Următoarele informații vă prezintă simplu și pe scurt ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru web. Date cu caracter personal sunt toate datele cu care puteți fi identificat personal. Găsiți informații detaliate cu privire la subiectul protecției datelor în declarația noastră privind protecția datelor, care urmează sub acest text.

Colectarea datelor pe site-ul nostru web

Cine este responsabil pentru colectarea datelor pe acest site web?

Prelucrarea datelor pe acest site web este efectuată de către operatorul site-ului web. Datele de contact ale acestuia le puteți găsi pe acest site web la Informații legale.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate prin transmiterea lor de către dumneavoastră. În acest sens poate fi vorba de ex. despre date pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat de către sistemele noastre IT la vizitarea site-ului web. Acestea sunt în special date tehnice (de ex. browserul web, sistemul de operare sau ora accesării paginii). Colectarea acestor date are loc automat, de îndată ce intrați pe site-ul nostru web.

În ce scopuri utilizăm datele dumneavoastră?

O parte dintre date sunt colectate pentru a garanta că vă punem la dispoziție site-ul nostru web fără erori. Alte date pot fi utilizate pentru analiza comportamentului dumneavoastră în calitate de utilizator.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?

Aveți în orice moment dreptul de a primi gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Legat de aceste aspecte, precum și pentru întrebări suplimentare legate de protecția datelor, ne puteți contacta oricând la adresa menționată la Informații legale. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

2. Informații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestui site web tratează protecția datelor dumneavoastră cu maximă seriozitate. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu prezenta declarație privind protecția datelor.

Atunci când utilizați acest site web, sunt colectate diverse date cu caracter personal. Prezenta declarație privind protecția datelor explică ce date colectăm și în ce scopuri le folosim.

Vă rugăm să aveți în vedere că transmiterea datelor pe Internet (de ex. în cadrul comunicării prin e-mail) poate prezenta vulnerabilități de securitate. O protecție completă a datelor împotriva accesării lor de către terți nu este posibilă.

Informație privind entitatea responsabilă

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor pe acest site web este:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Germania

E-mail: zentrale@dutypay.eu

Entitatea responsabilă este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alte persoane, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal (de ex. nume, adrese de e-mail etc.).

Retragerea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu acordul dumneavoastră expres. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul dat. În acest scop este suficient să ne trimiteți o notificare informală prin e-mail. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor de date care au avut loc anterior retragerii consimțământului.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării legislației privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Autoritatea de supraveghere competentă pentru chestiuni legate de protecție a datelor este autoritatea responsabilă cu protecția datelor din landul în care își are sediul societatea noastră. Găsiți o listă a entităților responsabile cu protecția datelor și a detaliilor de contact ale acestora accesând următorul link:

https://www.bfdi.bund.de

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a vi se furniza, dumneavoastră personal sau unui terț, datele pe care le prelucrăm automat în baza consimțământului dumneavoastră sau în scopul încheierii unui contract, într-un format utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, în cazul în care îl solicitați, se va face numai dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a solicita o confirmare și dreptul la informații

Aveți în orice moment dreptul de a obține din partea noastră o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc. În acest caz, aveți dreptul să solicitați informații gratuite de la noi cu privire la datele cu caracter personal stocate care vă vizează.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la noi neîntârziat rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile prelucrării datelor, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

În conformitate cu articolul 17 RGPD, aveți dreptul să ne solicitați ștergerea neîntârziată a datelor cu caracter personal care vă privesc, iar noi avem obligația de a șterge neîntârziat datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.
 2. Persoana vizată își retrage consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a sau cu articolul 9 alineatul 2 litera a și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor
 3. Persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul 1 și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul 2.
 4. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 5. Ștergerea datelor cu caracter personal este obligatorie în scopul îndeplinirii unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află persoana responsabilă.
 6. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în conformitate cu articolul 8 alineatul 1.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În conformitate cu articolul 18 RGPD, aveți dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor în cazul în care este îndeplinită una din următoarele condiții:

 1. persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite persoanei responsabile să verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. persoana responsabilă nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 4. persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale persoanei responsabile prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Criptare SSL respectiv TLS

Din motive de securitate și pentru protecția transmiterii de conținuturi confidențiale, cum ar fi de exemplu comenzi sau solicitări pe care ni le transmiteți nouă în calitate de operatori ai site-ului web, această pagină utilizează criptarea SSL respectiv TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că în bara de adrese a browserului http:// se schimbă în „https://” și prin afișarea simbolului lacăt în bara de adrese a browserului.

Atunci când este activată criptarea SSL respectiv TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite și de terți.

3. Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor conform prevederilor legale

Pentru societatea noastră am desemnat un responsabil cu protecția datelor.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Germania

E-Mail: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Colectarea datelor pe site-ul nostru web

Cookie-uri

Unele site-uri web folosesc parțial așa-numitele cookie-uri. Cookie-urile nu produc daune computerului dumneavoastră și nu conțin viruși. Cookie-urile sunt folosite pentru a face oferta noastră mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile sunt mici fișiere-text care sunt plasate pe computerul dumneavoastră și sunt salvate de browserul dumneavoastră.

Majoritatea cookie-urilor utilizate de noi sunt așa-numitele „cookie-uri de sesiune”. Ele sunt șterse automat la terminarea vizitei dumneavoastră. Alte cookie-uri rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți. Aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem browserul dumneavoastră la următoarea vizită.

Vă puteți configura browserul astfel încât să fiți informat cu privire la utilizarea cookie-urilor și să permiteți cookie-urile numai în cazuri individuale, să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru anumite cazuri sau în toate cazurile și să activați ștergerea automată a cookie-urilor la închiderea browserului. La dezactivarea cookie-urilor, funcționalitatea acestui site web poate fi restricționată.

Cookie-urile necesare pentru efectuarea operațiunii de comunicare electronică sau pentru furnizarea anumitor funcții de care aveți nevoie (de ex. funcția coșului de cumpărături) sunt stocate în baza articolului 6 alin. 1 lit. f RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor pentru furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor sale. În cazul în care sunt stocate alte cookie-uri (de ex. cookie-uri pentru analiza comportamentului dumneavoastră de navigare), aceste vor fi tratate separat în prezenta declarație de protecție a datelor.

Fișiere-jurnal ale serverului

Furnizorul site-ului web colectează și salvează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal ale serverului, pe care browserul dumneavoastră ni le transmite automat. Acestea sunt:

 • tipul și versiunea browserului
 • sistemul de operare utilizat
 • URL sursă
 • numele de gazdă al computerului de pe care se face accesul
 • ora solicitării către server
 • adresa IP

Nu se realizează o fuziune a acestor date cu alte surse de date.

Prelucrarea datelor are loc în baza articolului 6 alin. 1 lit. f RGPD, care permite prelucrarea datelor în vederea executării unui contract sau a unor prevederi antecontractuale.

Formularul de contact

Atunci când ne transmiteți solicitări folosind formularul de contact, informațiile dumneavoastră din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi stocate de noi în scopul procesării solicitării și pentru cazul unor întrebări ulterioare. Nu transmitem aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Astfel, prelucrarea datelor furnizate în formularul de contact are loc exclusiv în baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 alin. 1 lit. a RGPD). Vă puteți retrage în orice moment acest consimțământ. În acest scop este suficient să ne trimiteți o notificare informală prin e-mail. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor care au avut loc anterior retragerii consimțământului.

Datele introduse de dumneavoastră în formularul de contact sunt păstrate la noi până când ne solicitați ștergerea lor, vă retrageți consimțământul pentru stocarea acestor date sau nu mai este valabil scopul stocării datelor (de ex. la finalizarea procesării solicitării dumneavoastră). Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor legale obligatorii - în special perioadelor de păstrare a datelor.

Starea traducerii: Traducere automată

Divulgarea legală

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Germania

Informații de înregistrare

Judecătoria registrului: Tribunalul de Circumscripție Kaiserslautern
Număr de înregistrare: HRB 31620
Număr TVA: DE293589759
Director general: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Informații de Contact

Programați o conferință telefonică sau video
E-mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Informații legale

Conținutul site-ului este doar cu titlu informativ și nu constituie consultanță fiscală, juridică sau de afaceri. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru link-uri externe. Operatorii site-urilor conectate sunt singurii responsabili pentru conținutul lor.

Acest site web nu folosește cookie-uri.

Declarație privind protecția datelor

Informații juridice suplimentare