Izjava o zaštiti osobnih podataka

1. Brzi pregled zaštite podataka

Opće informacije

Sljedeće informacije pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite našu internetsku stranicu. Osobni podaci su svi podaci s kojima se može utvrditi vaš identitet. Detaljne informacije o zaštiti podataka možete pronaći u našoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka koja je navedena u nastavku ovog teksta.

Prikupljanje podataka na našoj internetskoj stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj internetskoj stranici?

Obradu podataka na ovoj internetskoj stranici provodi operator internetske stranice. Njegove kontaktne podatke možete pronaći u impresumu ove internetske stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?

Vaše podatke s jedne strane prikupljamo tako da nam ih sami priopćite. To može uključivati, npr. podatke koje unesete u kontaktni obrazac.

Ostale podatke automatski bilježe naši informacijski sustavi kada posjetite internetsku stranicu. To su prije svega tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operacijski sustav ili vrijeme pregleda stranice). Ovi se podaci prikupljaju automatski čim posjetite našu internetsku stranicu.

Za što upotrebljavamo vaše podatke?

Dio podataka se prikuplja kako bi se osigurao pravilan rad internetske stranice. Ostali podaci mogu se upotrijebiti za analizu vašeg korisničkog ponašanja.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo u bilo kojem trenutku besplatno dobiti podatke o podrijetlu, primatelju i namjeni vaših pohranjenih osobnih podataka. Osim toga, imate pravo zatražiti ispravak, blokiranje ili brisanje ovih podataka. Ako imate dodatna pitanja o navedenom ili o samoj zaštiti podataka, možete nam se u bilo kojem trenutku obratiti na adresu navedenu u impresumu. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

2. Opće informacije i obvezne informacije

Zaštita podataka

Operatori ove internetske stranice vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo te u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka i ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka.

Kada posjećujete ovu internetsku stranicu, prikupljaju se razni osobni podaci. Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih upotrebljavamo.

Pri tome bismo željeli istaknuti da prijenos podataka putem interneta (npr. kada komuniciramo putem e-pošte) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih osoba nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Tijelo odgovorno za obradu osobnih podataka na ovoj internetskoj stranici jest:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Njemačka

E-pošta: zentrale@dutypay.eu

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, adresa e-pošte itd.).

Povlačenje vaše privole za obradu osobnih podataka

Mnogi postupci obrade osobnih podataka mogući su samo uz vašu izričitu privolu. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku. Dovoljno je samo da nam pošaljete neformalnu obavijest putem e-maila. Zakonitost obrade osobnih podataka do povlačenja privole ostaje neizmijenjena sve do samog opoziva.

Podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja zakona o zaštiti osobnih podataka ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu. Nadležno nadzorno tijelo za pitanja o zaštiti osobnih podataka jest službenik za zaštitu osobnih podataka savezne države u kojoj se nalazi sjedište naše tvrtke. Popis službenika za zaštitu osobnih podataka i njihove kontaktne podatke možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.bfdi.bund.de

Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje automatski obrađujemo na temelju vaše privole ili radi ispunjavanja ugovora imate pravo proslijediti sebi ili trećoj osobi u uobičajenom, strojno čitljivom obliku. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugom voditelju obrade, potonje će uslijediti samo ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na potvrdu i pristup

Imate pravo u bilo kojem trenutku od nas dobiti potvrdu o tome obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na vas. Ako je to slučaj, imate pravo zatražiti od nas besplatan pristup osobnim podacima koji su pohranjeni o vama.

Pravo na ispravak

Imate pravo bez odgađanja zatražiti od nas da ispravimo sve s vama povezane netočne osobne podatke. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

U skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imate pravo zatražiti da odmah izbrišemo osobne podatke koji se odnose na vas, a osobne podatke dužni smo odmah izbrisati ako se na njih odnosi jedan od sljedećih razloga:

 1. Osobni podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na bilo koji drugi način.
 2. Ispitanik povlači svoju privolu na kojoj se temeljila obrada u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ne postoji druga pravna osnova za obradu.
 3. Ispitanik podnosi u skladu s člankom 21. stavkom 1. prigovor na obradu i ne postoje nužni opravdani razlozi za obradu ili ispitanik podnosi prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2.
 4. Osobni podaci obrađeni su nezakonito.
 5. Brisanje osobnih podataka potrebno je za ispunjenje zakonske obveze prema pravu Unije ili zakonu država članica kojima podliježe voditelj obrade.
 6. Osobni podaci prikupljeni su u svezi s ponuđenim uslugama informacijskog društva u skladu s člankom 8. stavkom 1.

Pravo na ograničenje obrade

Prema članku 18. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 2. obrada je nezakonita i ispitanik odbija brisanje osobnih podataka te umjesto toga zahtijeva ograničenje upotrebe osobnih podataka;
 3. voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 4. ispitanik je podnio prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

SSL ili TLS šifriranje

Ova internetska stranica koristi se SSL ili TLS šifriranjem radi sigurnosti i zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su, npr. narudžbe ili upiti koje nam pošaljete kao operatoru internetske stranice. Šifriranu vezu prepoznat ćete po tome što se adresna traka preglednika promijeni iz „http://„ u „https://„ i po simbolu zaključavanja u traci preglednika.

Ako je SSL ili TLS šifriranje aktivirano, podatke koje nam proslijedite treće osobe ne mogu pročitati.

3. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Zakonski propisan službenik za zaštitu osobnih podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu osobnih podataka za svoju tvrtku.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Njemačka

E-pošta: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Prikupljanje podataka na našoj internetskoj stranici

Kolačići

Internetske stranice djelomično koriste takozvane kolačiće. Kolačići na vašem računalu ne stvaraju nikakvu štetu i ne sadrže viruse. Kolačići nam služe kako bi naša ponuda bila jednostavnija za upotrebu, učinkovitija i sigurnija. Kolačići su male tekstne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo i spremaju u vaš preglednik.

Većina kolačića kojima se koristimo su takozvani „sesijski kolačići“. Automatski se brišu nakon vašeg posjeta. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju sve dok ih ne izbrišete. Ovi nam kolačići omogućuju prepoznavanje vašeg preglednika prilikom sljedećeg posjeta.

Svoj preglednik možete namjestiti tako da budete informirani o postavljanju kolačića te da to dopustite samo u pojedinačnim slučajevima, isključite prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i da aktivirate automatsko brisanje kolačića kada zatvorite preglednik. Ako se kolačići deaktiviraju, funkcionalnost ove internetske stranice može biti ograničena.

Kolačići koji su potrebni za provođenje postupka komunikacije elektroničkim putem ili za pružanje određenih funkcija koje su vam potrebne (npr. funkcija košarice) pohranjuju se na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Operator internetske stranice ima legitimni interes za pohranu kolačića u svrhu tehnički neometanog i optimiziranog pružanja svojih usluga. Ako se pohranjuju drugi kolačići (npr. kolačići za analizu vašeg ponašanja pregledavanja), potonji će biti zasebno navedeni u ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka.

Datoteke zapisnika poslužitelja

Davatelj pristupa stranicama automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane datoteke zapisnika poslužitelja koje nam vaš preglednik automatski prenosi. To su:

 • vrsta i inačica preglednika,
 • upotrijebljeni operacijski sustav,
 • URL referenta,
 • naziv glavnog računala s kojeg pristupate,
 • vrijeme zahtjeva poslužitelja,
 • IP adresa.

Ti se podaci ne kombiniraju s drugim izvorima podataka.

Osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka koji omogućuje obradu podataka za izvršenje ugovora ili predugovornih mjera.

Kontaktni obrazac

Ako nam pošaljete upite pomoću kontaktnog obrasca, vaše podatke iz obrasca za slanje upita, uključujući kontaktne podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja. Te podatke nećemo proslijediti trećim stranama bez vaše privole.

Obrada podataka upisanih u kontaktni obrazac odvija se isključivo na temelju vaše privole (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka). Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku. Dovoljno je samo da nam pošaljete neformalnu obavijest putem e-maila. Zakonitost postupaka obrade osobnih podataka do povlačenja privole ostaje neizmijenjena sve do samog povlačenja.

Podaci koje unesete u kontaktni obrazac ostat će kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, povučete svoju privolu za pohranu ili svrha pohrane podataka više ne bude primjenjiva (npr. nakon zaključene obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – osobito razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Status prijevoda: Strojno prevođenje

Pravna objava

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Njemačka

Podaci o registraciji

Registarski sud: Okružni sud u Kaiserslautern
Registraski broj: HRB 31620
PDV-Id: DE293589759
Direktor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Podaci za Kontakt

Rezervirajte telefonski ili video sastanak
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legalna informacija

Sadržaj web stranice je samo informativnog karaktera i ne predstavlja porezni, pravni ili poslovni savjet. Ne preuzimamo odgovornost za vanjske poveznice. Operateri povezanih web stranica isključivo su odgovorni su za njihov sadržaj.

Ova web stranica ne koristi kolačiće.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Dodatne pravne informacije