Главно меню
България - Български
език
Разгледайте всички области на съответствие

Разгледайте съответствието на Intrastat

Ориентация и стратегически области на действие за устойчив успех

image.alt.label

Разбиране на уместността

Интрастат е система за събиране на статистически данни за движението на стоки между страните членки на Европейския съюз.

Фирмите, които надхвърлят определени прагове, трябва да подават Интрастат декларации. Неспазването на тези задължения може да доведе до глоби и търговски санкции.

Познаване на регулаторната рамка

Регламентът за европейската бизнес статистика има за цел да осигури точна информация за търговските дейности в рамките на Европейския съюз. Това позволява на компаниите и политиците да направят вътрешния пазар по-ефективен и да вземат по-информирани решения.

Националните органи следят за спазването на задълженията на Intrastat. Властите работят в тясно сътрудничество и могат да идентифицират и покажат непълни или липсващи Intrastat декларации чрез трансграничен обмен на данни и обмен на данни в рамките на органа.

Използване на информационни и комуникационни системи

Властите в държавите-членки на Европейския съюз обикновено предоставят електронни платформи за подаване на Интрастат декларации.

Изискванията и техническите възможности за декларациите варират от ръчно качване до автоматично подаване чрез интерфейси.

Покриване на изискванията за съответствие

Въпреки задължителната регулация на Интрастат, съществуват големи разлики в изискванията между страните членки на Европейския съюз, които се дължат на националните нужди и закони.

Компаниите могат да оптимизират процесите и да отговорят на изискванията, като разчитат на експертни услуги. Тази подкрепа позволява ефективно използване на ресурсите за устойчив успех.

Състояние на превода: Машинен превод

Домейн за съответствие

Разгледайте всички области на съответствие

 • данък върху добавената стойност
 • Електрическа батерия
 • Фактуриране
 • Счетоводство
 • Защита на Данни
 • Цифрова идентичност
 • Против прането на пари
 • Интрастат
 • Данък кафе
 • Опаковка
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
 • Митници

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Тел: +49 (0)631 5600 1600
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация