Главно меню
България - Български
език
Разгледайте всички области на съответствие

Разгледайте съответствието на опаковката

Ориентация и стратегически области на действие за устойчив успех

image.alt.label

Разбиране на уместността

Когато компаниите пускат опаковки на пазара, те са задължени да отговарят на определени изисквания за съответствие. Това включва регистрация при отговорните органи, отчитане на количествата опаковки и финансиране на връщането и рециклирането на опаковките.

Плащане на данък върху пластмасови опаковки, които не подлежат на рециклиране

В рамките на Европейския съюз има допълнителен данък върху пластмасовите опаковки, които не подлежат на рециклиране. Този данък има за цел да насърчи използването на рециклируеми опаковъчни материали.

Познаване на регулаторната рамка

Регулаторната рамка за опаковките се основава на принципа на разширената отговорност на производителя (EPR = Extended Producer Responsibility). Този принцип гласи, че компаниите, които пускат опаковки в обращение за първи път, носят отговорност за изхвърлянето на тези опаковки.

На европейско ниво разширената отговорност на производителя се регулира от Директивата за опаковките. Тази директива изисква всички производители и вносители на опаковки да участват в система за обратно приемане и рециклиране на опаковки. В държавите-членки Директивата за опаковките се прилага чрез национални закони за опаковките.

Използване на информационни и комуникационни системи

В страните членки на Европейския съюз съществуват множество различни системи за национални регистри и уведомления. Тези системи се различават по отношение на предлаганите функции, формулярите, които се използват, и данните, които се подават.

Дружествата, които пускат опаковки на пазара в няколко държави-членки, трябва да извършват национални регистрации и нотификации в различни системи. Това може да доведе до много административни усилия.

Покриване на изискванията за съответствие

Компаниите могат да оптимизират съответствието и да отговарят на изискванията чрез използване на софтуер и услуги за съответствие и експертни знания. Тези услуги помагат за наблюдение на изискванията за съответствие, създаване на отчети и комуникация в различни страни.

Състояние на превода: Машинен превод

Домейн за съответствие

Разгледайте всички области на съответствие

 • данък върху добавената стойност
 • Електрическа батерия
 • Фактуриране
 • Счетоводство
 • Защита на Данни
 • Цифрова идентичност
 • Против прането на пари
 • Интрастат
 • Данък кафе
 • Опаковка
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
 • Митници

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Запазване на телефонно или видео среща
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация