Tietosuojaseloste

1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleisiä ohjeita

Seuraavissa ohjeissa on selostettu yksinkertaisella tavalla, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet verkkosivuillamme. Henkilötiedot ovat kaikki tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tarkempaa tietoa tietosuojasta saat tämän tekstin alta löytyvästä tietosuojaselosteesta.

Tietojen kerääminen verkkosivuiltamme

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä näiltä verkkosivuilta?

Näillä verkkosivuilla tietojenkäsittely tapahtuu verkkosivujen tarjoajan toimesta. Verkkosivujen tarjoajan yhteystiedot löytyvät tämän verkkosivun julkaisutiedoista.

Kuinka keräämme tietoja sinusta?

Keräämme ensinnäkin itse antamiasi tietoja sinusta. Kyseessä voi olla esimerkiksi yhteydenottolomakkeessa ilmoittamasi tiedot.

Kun vierailet verkkosivuillamme, tietotekniikka-järjestelmämme kerää automaattisesti sinusta muita tietoja. Nämä ovat ennen kaikkea teknisiä tietoja (kuten internet-selain, käyttöjärjestelmä tai kellonaika, jolloin kävit sivuillamme). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti, kun olette avannut sivustomme.

Mihin tarkoitukseen käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään, jotta voisimme taata verkkosivujemme virheettömän käytön onnistumisen. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisesi analysoimiseen.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on aina oikeus saada ilmaiseksi tietoa itseesi liittyvien tallennettujen henkilötietojen alkuperästä, vastaanottajista ja tarkoitusperästä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia näiden tietojen oikaisua, niiden käytön estämistä tai näiden tietojen poistamista kokonaan. Jos sinulla on tähän liittyvää tai muuta kysyttävää, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä meihin. Yhteystietomme löytyvät julkaisutiedoista. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus vastaavalle valvontaviranomaiselle.

2. Yleisiä ohjeita ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Näiden sivujen ylläpitäjä suhtautuu henkilötietojesi suojaamiseen vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja tietosuojalainsäännöksiä sekä tätä tietosuojaselostetta noudattaen.

Kun käyt tällä verkkosivulla, keräämme sinusta erilaisia henkilötietoja. Esillä olevasta tietosuojaselosteessa on selvitetty, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytämme.

Haluaisimme muistuttaa vielä, että internetissä tapahtuvassa tietojensiirrossa (esim. jos kyseessä on viestittely sähköpostitse) voi olla turva-aukkoja. Tietoja ei voi suojata aukottomasti kolmannen osapuolen hyökkäykseltä.

Tietoa rekisterinpitäjästä

Näillä verkkosivuilla tapahtuvasta tietojenkäsittelystä on vastuussa:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksa

Sähköposti: zentrale@dutypay.eu

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen (esim. nimen tai sähköpostiosoitteen) käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Tietojenkäsittelyyn myöntämäsi suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelytapahtumat ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa milloin vain jo myöntämäsi suostumuksen. Tähän riittää epävirallinen ilmoitus sähköpostitse. Tämä ei ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tehdä valitus vastaavalle valvontaviranomaiselle

Jos tietosuojaasi on loukattu, sinulla on oikeus valittaa asiasta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen tietosuojaan liittyvistä asioista vastaava valvontaviranomainen on Saksassa liittovaltion, jossa on päätoimipaikkamme on, tietosuojavaltuutettu. Seuraavasta linkistä löytyy luettelo tietosuojavastaavista yhteystietoineen:

https://www.bfdi.bund.de

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus vaatia tietoja, joita käsittelemme suostumuksesi perusteella tai sopimuksen pohjalta automaattisesti, itsellesi tai kolmannelle osapuolelle yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa. Mikäli vaadit tietojen suoraa toimittamista toiselle rekisterinpitäjälle, tämä tapahtuu vain, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Oikeus saada vahvistus ja ilmoitus

Sinulla on oikeus saada meiltä milloin tahansa vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja. Jos näin on, sinulla on oikeus saada meiltä ilman korvausta ilmoitus siitä, mitä henkilötietojasi on tallennettu.

Oikeus tietojen oikaisuun

Sinulla on oikeus p vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainenoikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja meillä on poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 1. Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 2. Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai i 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta mukaisesti.
 3. Rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
 4. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 5. Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 6. Henkilötiedot on kerätty 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus siihen, että rajoitamme käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 1. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden,
 2. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista,
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai
 4. rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

SSL- tai TLS-koodaus

Tämä sivu käyttää turvallisuussyistä ja luottamuksellisten sisältöjen kuten tilausten tai kyselyiden, jotka olet lähettänyt meille sivujen tarjoajana, siirron suojaamiseksi SSL- tai TLS-koodausta. Koodatun yhteyden tunnistaa siitä, että selaimen osoiterivi on vaihtunut 'http://' stä 'https://' hen ja että selainrivillä näkyy lukkosymboli.

Kun SSL- tai TLS-koodaus on aktiivinen, kolmas osapuoli ei pysty lukemaan meille lähettämiäsi tietoja.

3. Tietosuojavastaava

Lakisääteinen Tietosuojavastaava

Olemme nimittäneet yritykseemme tietosuojavastaavan.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Saksa

Sähköposti: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Tietojen kerääminen verkkosivuiltamme

Evästeet

Internet-sivujen joissain osissa käytetään niin sanottuja evästeitä. Evästeet eivät aiheuta haittaa tietokoneellesi, eikä niissä ole viruksia Evästeiden tehtävänä on tehdä tarjouksistamme käyttäjäystävällisimpiä, tehokkaampia ja turvallisempia. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka siirretään tietokoneellesi ja jotka selaimesi tallentaa.

Suurin osa käyttämistämme evästeistä on niin sanottuja istuntoevästeitä. Ne poistetaan automaattisesti verkkosivuvierailusi jälkeen. Muut evästeet jäävät tallennetuiksi loppulaitteellesi, kunnes poistat ne itse. Nämä evästeet mahdollistavat meille sen, että pystymme tunnistamaan selaimesi seuraavan verkkovierailusi yhteydessä.

Voit asettaa selaimesi asetukset siten, että saat tietoa evästeiden asettamisesta ja että sallit evästeet vain yksittäistapauksessa, estät evästeiden käytön tietyissä tapauksissa tai yleisesti sekä aktivoit evästeiden automaattisen poiston selaimen sulkemisen yhteydessä. Evästeiden toiminnan estäminen voi rajoittaa näiden verkkosivujen käyttöä.

Evästeet, joita tarvitaan sähköiseen tiedonsiirtoon tai tiettyjen toivomiesi toimintojen (esim. ostoskoritoiminnon) käyttämiseksi, tallennetaan tietosuoja-asetuksen6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Verkkosivujen tarjoajalla on oikeutettu etu tallentaa evästeet, jotta se pystyisi tarjoamaan teknisesti virheettömän ja optimoidun verkkopalvelun. Mikäli evästeet (esim. selailukäytöstäsi analysoivat evästeet) tallennetaan, ne käsitellään erikseen tässä tietosuojaselosteessa.

Palvelimen lokitiedot

Sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoa niin sanotuista palvelimen lokitiedoista, jotka palvelimesi lähettää meille automaattisesti. Näitä ovat:

 • Palvelintyyppi ja palvelinversio
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Viittaajan URL-osoite
 • Käyttävän tietokoneen isäntänimi
 • Palvelinkyselyn kellonaika
 • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Tällaisen tietojenkäsittelyn perustana on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, jonka mukaan tietojenkäsittely on mahdollista sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Yhteydenottokaavake

Jos lähetät meille kyselyjä yhteydenottokaavakkeella, tallennamme tietosi kyselykaavakkeelta ja siinä ilmoittamasi yhteystiedot kyselyn käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. Näitä tietoja emme luovuta eteenpäin ilman suostumustasi.

Näin siis yhteydenottokaavakkeessa ilmoitettujen tietojenkäsittely tapahtuu ainoastaan myöntämääsi suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit peruttaa suostumuksesi milloin vain. Tähän riittää epävirallinen ilmoitus sähköpostitse. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Yhteydenottokaavakkeessa ilmoittamasi tiedot jäävät meille, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallennukseen tai tietojentallennuksen tarkoitus ei ole enää ajankohtainen (esim. kyselysi käsittely on päättynyt). Tämä ei koske pakollisia lakisääteisiä määräyksiä kuten säilytysaikoja.

Käännöksen tila: Konekäännös

Lailliset tiedot

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksa

Rekisteröinnin tiedot

Rekisterituomioistuin: Käräjäoikeus Kaiserslautern
Rekisterinumero: HRB 31620
ALV-tunnus: DE293589759
Toimitusjohtaja: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Yhteystiedot

Varaa puhelu tai videokokous
Sähköposti: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Lakitiedot

Verkkosivuston sisältö on vain tiedoksi, eikä se ole vero-, laki- tai liike-elämän neuvontaa. Emme ole vastuussa ulkoisista linkeistä. Linkitettyjen sivustojen ylläpitäjät ovat yksin vastuussa niiden sisällöstä.

Tämä verkkosivusto ei käytä evästeitä.

Tietosuojaseloste

Lisätietoa oikeudellisista asioista