Главно меню
България - Български
език
Разгледайте всички области на съответствие

Разгледайте съответствието на фактурирането

Ориентация и стратегически области на действие за устойчив успех

image.alt.label

Разбиране на уместността

Фактурите документират данъчни бизнес действия. Те формират основата за предстоящи плащания и данъчни вноски. Те също така изпълняват основни задължения за информация за компаниите.

Пълнотата и коректността на всички данни за фактурите позволяват лесен процес за изпълнение и идентифициране на различни изисквания за съответствие, от създаването до обработката от получателя на фактурата.

Познаване на регулаторната рамка

Фактурирането е предмет на различни правила и изисквания, които може да варират в различните държави.

В Европейския съюз например фактурирането се регулира от Директивата за ДДС, която установява единни изисквания за фактуриране във всички държави-членки .

Използване на електронни фактури

Електронните фактури предлагат повишена ефективност при създаването и проверката на фактурите, както и при оперативната обработка. Те също така позволяват спестяване на хартия и разходи за печат.

Благодарение на техните цифрови свойства, те са лесни за архивиране и управление. Тяхната автентичност може да се гарантира чрез цифрови подписи. Те насърчават цифровизацията на икономиката и подобряват спазването на регулаторните изисквания.

Създаване на проформа фактури

Компаниите с освободени от данъци вътреобщностни движения на стоки използват проформа фактури като документално доказателство пред властите.

Те също могат да служат като основа за правилното изчисляване на митата и данъците върху вноса.

Използване на информационни и комуникационни системи

Нарастващите изисквания към фактурирането изискват все по-мощни информационни и комуникационни системи. Тези системи са критични за текущото съответствие и дългосрочното планиране.

Нарастващото използване на електронни фактури и изискванията за отчитане в реално време от властите изискват системи, които отговарят на настоящите изисквания и са подготвени за бъдещи разработки.

Покриване на изискванията за съответствие

Фактурите трябва да отговарят на националните и международните разпоредби. Това минимизира рисковете от отговорност и засилва доверието в почтеността на компаниите.

Модерните процеси позволяват лесно управление и анализ на наличните данни за фактури. Това отваря допълнителни подобрения и възможности за компаниите да развият пълния си международен потенциал.

Състояние на превода: Машинен превод

Домейн за съответствие

Разгледайте всички области на съответствие

 • данък върху добавената стойност
 • Електрическа батерия
 • Фактуриране
 • Счетоводство
 • Защита на Данни
 • Цифрова идентичност
 • Против прането на пари
 • Интрастат
 • Данък кафе
 • Опаковка
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
 • Митници

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Запазване на телефонно или видео среща
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация