Главно меню
България - Български
език
Разгледайте всички области на съответствие

Разгледайте съответствието на батерията

Ориентация и стратегически области на действие за устойчив успех

image.alt.label

Разбиране на уместността

Електрическите батерии са безценни в днешния свят и са се превърнали в неразделна част от ежедневието. Батериите за еднократна употреба (наричани още първични батерии) са идеални за краткотрайна употреба, като например фенерчета. Акумулаторите (наричани също вторични батерии) са акумулаторни и са предназначени за дългосрочна употреба, като смартфони или електрически превозни средства.

За компаниите познаването на правните разпоредби за батериите е от съществено значение. Неспазването може да доведе до значителни правни и финансови последици за компанията и отговорните лица.

Познаване на регулаторната рамка

Правната рамка за батериите е сложна и многопластова. В Европейския съюз законите и разпоредбите регулират производството, разпространението и изхвърлянето на батерии. Основна грижа е регулирането на задълженията за обратно приемане на батерии и свързаната с тях възможност за проследяване.

Наредбата за батериите определя конкретни стандарти за безопасност и екология за батериите. Регламентът за електрическото оборудване определя правилата за работа с електрическо и електронно оборудване, работещо с батерии, в края на експлоатационния им живот.

Националните закони могат да допълват или да се отклоняват от европейските изисквания. Поради това компаниите трябва винаги да следят текущите разпоредби за всяка държава.

Използване на информационни и комуникационни системи

Компаниите използват специализирани системи за проследяване и обратно приемане на батерии.

Те насърчават разбирането на приложимите разпоредби и предоставят актуална информация за постоянно наблюдение на процесите на съответствие. Следователно тези системи поддържат безопасността на батериите и намаляват възможните отрицателни въздействия върху околната среда.

Внимателното координиране на съответните системи в компанията с официалните системи позволява лесно съответствие на батериите.

Покриване на изискванията за съответствие

Познаването и спазването на правилата за съответствие е непрекъснат процес. Засегнатите фирмени зони трябва непрекъснато да се проверяват за законови задължения. Това изисква специализирани познания за оперативните процеси и съответните закони, свързани с батериите в съответните страни.

Компаниите могат да оптимизират съответствието и да отговорят на изискванията, като разчитат на експертен софтуер и услуги за съответствие. Тази поддръжка позволява ефективно използване на фирмените ресурси.

Състояние на превода: Машинен превод

Домейн за съответствие

Разгледайте всички области на съответствие

 • данък върху добавената стойност
 • Електрическа батерия
 • Фактуриране
 • Счетоводство
 • Защита на Данни
 • Цифрова идентичност
 • Против прането на пари
 • Интрастат
 • Данък кафе
 • Опаковка
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
 • Митници

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Запазване на телефонно или видео среща
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация