Главно меню
България - Български
език
Разгледайте всички области на съответствие

Разгледайте съответствието на цифровата идентичност

Ориентация и стратегически области на действие за устойчив успех

image.alt.label

Разбиране на уместността

Цифровата идентичност се състои от информация, която уникално идентифицира и удостоверява лице или компания онлайн. Това включва лични данни като име, дата на раждане и адрес, както и техническа информация като IP адрес или цифрови сертификати.

Цифровите сертификати са особено важни в публична и корпоративна среда. Те позволяват защитен достъп до цифрови услуги от властите и предаване на данни с цифров подпис. Някои власти изискват от компаниите да използват цифрови сертификати.

Познаване на регулаторната рамка

Регламентът за eIDAS (eIDAS = услуги за електронна идентификация, удостоверяване и доверие) и Общият регламент за защита на данните формират правната рамка за цифровите идентичности в Европейския съюз.

Докато регламентът за eIDAS изисква електронни подписи, печати и предоставя квалифицирани доверителни услуги, Общият регламент за защита на данните регулира защитата на информацията, позволяваща лично идентифициране, в контекста на цифровите идентичности.

Използване на информационни и комуникационни системи

Властите все повече разчитат на цифрови идентичности, за да предоставят цифрови услуги на компаниите. Те гарантират сигурно удостоверяване и помагат на компаниите да изпълнят изискванията за съответствие.

Въпреки регламента за eIDAS, има национални различия в прилагането и предоставянето на цифрови сертификати. Компаниите, които работят в множество държави, често имат множество цифрови идентичности за използване на цифрови услуги от органи в чужбина.

Покриване на изискванията за съответствие

Компаниите, които използват дигитални самоличности през границите, често разчитат на различни квалифицирани доверителни услуги, специфични за държавата.

Важно е редовно да проверявате личната информация, свързана с цифровите сертификати, за да гарантирате целостта на цифровите самоличности. Данните от управленския персонал често са свързани със сертификати. Ако тези хора се променят, компаниите трябва да се уверят, че кандидатстват за нови цифрови сертификати своевременно.

Чрез използване на цифрови идентичности, например за електронни пощенски кутии на органи или фирмени акаунти, спазването на указанията за съответствие се прави много по-лесно . Услугите за съответствие в областта на цифровите идентичности подпомагат компаниите да използват оптимално своя международен бизнес потенциал.

Състояние на превода: Машинен превод

Домейн за съответствие

Разгледайте всички области на съответствие

 • данък върху добавената стойност
 • Електрическа батерия
 • Фактуриране
 • Счетоводство
 • Защита на Данни
 • Цифрова идентичност
 • Против прането на пари
 • Интрастат
 • Данък кафе
 • Опаковка
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
 • Митници

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Тел: +49 (0)631 5600 1600
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация