Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adavédelem röviden

Általános tudnivalók

Az alábbi megjegyzések egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik személyes adataival akkor, amikor meglátogatja weboldalunkat. Személyes adat minden olyan adat, amelyek segítségével ön azonosítható. Az adatvédelemre vonatkozó részletes információk jelen szöveg alatti adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

Adatgyűjtés a honlapunkon

Ki a felelős a weboldalon történő adatgyűjtésért?

Az adatfeldolgozást a honlapon az oldal üzemeltetője végzi. A honlapon az impresszum tartalmazza az üzemeltető elérhetőségét.

Hogyan történik az adatgyűjtés?

Az adatok az ön által történő megadás során kerülnek gyűjtésre. Ilyen adatok lehetnek például egy kapcsolatfelvételi űrlapon az ön által megadott adatok.

A honlap látogatása során informatikai rendszereink automatikusan gyűjtenek egyéb adatokat. Ezek főként technikai adatok (internet böngésző, operációs rendszer vagy az oldal megnyitásának időpontja). Az ilyen adatok gyűjtése automatikusan történik a honlapunkra való belépéskor.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy része a honlap hibátlan működése érdekében kerül begyűjtésre. Egyéb adatok a felhasználói magatartás elemzése céljából kerülnek felhasználásra.

Melyek az ön jogai az adatokkal kapcsolatosan?

Önnek bármikor jogában áll ingyenesen tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatok eredetéről, címzettjéről és céljáról. Továbbá önnek jogában áll ezen adatok módosítását, zárolását vagy törlését kérni. Az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdések esetén bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen. Továbbá önnek bármikor joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

2. Általános tudnivalók és kötelező információk

Adatvédelem

Az oldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik az ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényben előírt adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A honlap használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel (pl. az e-mailen való kommunikáció) során biztonsági rések keletkezhetnek. Ennek következtében nem lehetséges az adatok teljes védelme harmadik felek hozzáférésével szemben.

Az adatvédelemért felelős szerv

Jelen honlap adatkezelője:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Németország

E-mail: zentrale@dutypay.eu

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek) feldolgozásának céljairól és módjáról.

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csakis az ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Az adatfeldolgozáshoz adott beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy e-mailben küldött informális üzenet. A visszavonás nem érinti a beleegyezés visszavonásáig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

Az illetékes felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga

Adatvédelmi jogsértés esetén az érintett személynek joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Az adatvédelmi ügyekben illetékes felügyeleti hatóság annak a szövetségi államnak az adatvédelmi biztosa, ahol vállalatunk székhelye található. Az adatvédelemmel megbízott biztosok listája és elérhetősége az alábbi link alatt találhatók:

https://www.bfdi.bund.de

Az adatok továbbításához való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy a hozzájárulása vagy egy szerződés alapján általunk automatikusan feldolgozott adatokat önnek vagy harmadik személynek megfelelő, géppel olvasható formátumban kézbesítsük. Az ön kérésére az adatoknak másik adatkezelőhöz való továbbítását csak akkor teljesítjük, ha ez technikailag megvalósítható.

A megerősítéshez és tájékoztatáshoz való jog

Önnek bármikor jogában áll megerősítést kapni tőlünk az önre vonatkozó személyes adatok feldolgozására vonatkozóan. Minden ilyen esetben önnek joga van ingyenes információt kérni az általunk tárolt személyes adataira vonatkozóan.

Az adatok helyesbítéséhez való jog

Önnek joga van haladéktalanul kérni tőlünk az önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljait figyelembe véve, önnek jogában áll kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog“)

Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 17. cikkének értelmében önnek joga van kérni az érintett személyes adatok azonnali törlését és mi kötelesek vagyunk a személyes adatokat haladéktalanul törölni az alábbi esetekben:

 1. Megszűnt a személyes adatok begyűjtésének a célja és nincs szükség az adatok további tárolására vagy egyéb jellegű feldolgozására.
 2. Az érintett személy visszavonja a 6. cikk (1) bekezdés a) betűjén vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) betűjén alapuló hozzájárulását és hiányzik bármilyen más, az adatfeldolgozásra vonatkozó jogi alap.
 3. Az érintett személy a 21. cikk (1) bekezdés alapján ellenzi az adatok feldolgozását és nem léteznek az adatfeldolgozás szükségességét alátámasztó elsőrendű okok illetve az érintett személy a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozást nyújt be az adatok feldolgozása ellen.
 4. A személyes adatok jogellenesen kerültek feldolgozásra.
 5. Szükség van a személyes adatok törlésére az adatkezelés felelősére vonatkozó uniós vagy tagállami jognak megfelelően.
 6. A személyes adatok az információs cég által kínált, a 8. cikk (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokra vonatkozóan kerültek begyűjtésre.

A feldolgozás korlátozásának joga

Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 18. cikkének értelmében önnek joga van kérni a személyes adatok feldolgozásának korlátozását az alábbi esetek valamelyikének fennállásakor:

 1. a személyes adatok pontosságát az érintett személy egy olyan időtartamra vitatja, ami lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának az ellenőrzését;
 2. az adatfeldolgozás jogellenes, az érintett személy elutasítja a személyes adatok törlését és ehelyett a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kéri;
 3. az adatkezelőnek a továbbiakban nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintett személynek szüksége van a személyes adatokra jogi követeléseinek érvényesítéséhez, illetve védelméhez, vagy
 4. az érintett személy a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be az adatok feldolgozása ellen, abban az esetben, ha még nincs megállapítva, hogy az adatkezelő jogosultsága elsőbbséget élvez az érintett személy jogosultságával szemben

SSL ill. TLS titkosítás

Biztonsági okokból, valamint a bizalmas tartalmak, mint például hozzánk, az oldal üzemeltetőjéhez küldött rendelések vagy kérések továbbításának védelme érdekében ez az oldal SSL ill. TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot a böngésző címsorában a „http://“ helyett megjelenő https://, valamint a lakat-szimbólum jelzi.

Az SSL vagy TLS titkosítás aktiválása esetén az ön által hozzánk küldött adatok harmadik személy számára nem elérhetők.

3. Adatvédelmi biztos

Törvény által előírt adatvédelmi biztos

Kineveztünk egy adatvédelmi biztost cégünk számára.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Németország

E-Mail: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Adatgyűjtés a honlapunkon

Cookie-k

A weboldalak néha úgynevezett cookie-kat (sütiket) használnak. A cookie-k nem okoznak kárt a számítógépben és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k segítségével felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tesszük a honlapunkat. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngésző tárol a számítógépen.

Az általunk használt cookie-k többsége úgynevezett „munkameneti cookie“. Ezek az oldal látogatásának befejeztével automatikusan törlődnek. A többi cookie mindaddig tárolva marad a számítógépén, amíg ön nem törli őket. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük böngészőjét az oldal következő látogatásakor.

Böngészőjét könnyen beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k telepítéséről, hogy csak egyes esetekben engedélyezze a cookie-kat, kizárja a cookie-kat teljesen vagy egyes esetekben, valamint aktiválja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása befolyásolhatja az oldal működését.

Az elektronikus kommunikációs folyamat elvégzéséhez vagy az ön által használni kívánt bizonyos funkciók (pl. bevásárlókocsi-funkció) biztosításához szükséges cookie-kat a rendszer az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdése f betűjének előírása szerint tárolja. A technikailag hibátlan és optimalizált szolgáltatásai biztosítása érdekében a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-k tárolásához. Amennyiben más (pl. a böngészési viselkedés elemzésére szolgáló) cookie-k kerülnek telepítésre, akkor ezt a jelen adatvédelmi nyilatkozatban külön tárgyaljuk.

Szervernapló-fájlok

Az oldalak üzemeltetője úgynevezett szervernapló-fájlokban gyűjti és tárolja az adatokat, amiket a böngésző automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

 • a böngésző típusa és verziója
 • a használt operációs rendszer
 • a hivatkozás URL címe
 • a gazdagép neve
 • a szerverre érkezett kérés időpontja
 • az IP cím

Ezek az adatok nem kerülnek más adatforrásokkal való egyesítésre.

Az adatkezelés az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f betűje szerint történik, ami megengedi az adatok feldolgozását szerződésteljesítés vagy előszerződési intézkedések céljából.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a jelentkezési lapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is minden további figyelmeztetés nélkül tároljuk a kérelem feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg az ön beleegyezése nélkül.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozása ezért kizárólag az ön beleegyezése alapján történik (az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) betűje). Ezt a beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy e-mailben küldött informális üzenet. A visszavonás nem érinti a beleegyezés visszavonásáig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg ön nem kéri ezek törlését, nem vonja vissza a tárolásra vonatkozó belegyezését vagy nem szűnik meg az adattárolás célja (pl. az ön megkeresésének feldolgozása után). Ez nem érinti a kötelező érvényű – különösképpen a megőrzési időre vonatkozó - törvényes rendelkezéseket.

A fordítás állapota: Gépi fordítás

Jogi közzététel

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Németország

Regisztrációs információk

Nyilvántartó bíróság: Kerületi Bíróság Kaiserslautern
Nyilvántartási szám: HRB 31620
Forgalmi adó azonosító: DE293589759
Ügyvezető igazgató: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Elérhetőség

Telefon- vagy videókonferencia foglalása
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Jogi információk

A weboldal tartalma csak tájékoztató jellegű, és nem minősül adó-, jogi vagy üzleti tanácsadásnak. A külső linkekért felelősséget nem vállalunk. A linkelt webhelyek üzemeltetői kizárólag azok tartalmáért felelnek.

Ez a webhely nem használ cookie-kat.

Adatvédelmi nyilatkozat

További jogi információk