Главно меню
България - Български
език
Открийте всички услуги

Открийте Intrastat услуги

Сигурност и прозрачност за Intrastat с минимални усилия

image.alt.label

Отговаря на законовите изисквания

Компаниите в Европейския съюз са задължени да подават Интрастат отчети, ако техните трансгранични движения на стоки надвишават определени прагове.

Събирането на данни е сложно поради различните изисквания в страните членки.

Подпомагаме събирането на съответните данни за движението на стоки и подаваме надлежни декларации за пристигане и изпращане.

Проверете пропуснатите задължения и минимизирайте рисковете от отговорност

Неизпълнените задължения за отчитане могат да се определят от властите и да се определят срокове за тяхното изпълнение. Неотложността, породена от тези срокове и възможни глоби, обвързва ценни ресурси в компанията.

С нашите услуги и експерти ние подкрепяме компаниите при проверката и спазването на изискванията.

Автоматизирайте съответствието и минимизирайте усилията

Текущи и исторически данни за бизнес действия могат да бъдат автоматично интегрирани чрез интерфейси. Като алтернатива е възможно ръчно качване на файл.

Нашата обработка на данни, базирана на правила, позволява автоматично създаване и предаване на властите. Това ни позволява да гарантираме непрекъснато съответствие с Intrastat при минимални разходи.

Постоянно спазвайте законите и разпоредбите

Динамичните пазари изискват компаниите и законодателството да правят непрекъснати корекции. Това означава, че съответствието с Intrastat изисква непрекъснато внимание и обмен на информация.

Оперативните промени, като промяна в управлението или нов адрес на компанията, често водят до задължителни уведомления до властите. Промените в продуктовото портфолио или регулаторните промени по отношение на продуктовата класификация изискват систематичен преглед и коригиране на продуктовите данни.

Всички наши услуги подпомагат компаниите в успешното адаптиране към промените и в постоянното спазване на законите и разпоредбите.

Намалете психологическия стрес и създайте потенциал за растеж

Несигурността и рисковете от отговорност поставят психологическа тежест върху служителите в компаниите.

С интелигентно организирани данни и автоматизирани процеси ние намаляваме тежестта върху отговорните хора.

Съответствието с Intrastat позволява на компаниите да реализират напълно своите международни потенциал.

Състояние на превода: Машинен превод

Преглед на Услугата

Открийте услуги

  • Обслужване по ДДС
  • Интрастат услуга
  • Данъчна Услуга за Кафе
  • Услуга за фактуриране

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Запазване на телефонно или видео среща
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация