Главно меню
България - Български
език
Открийте всички услуги

Открийте услуги за фактуриране

Проформа фактури и таблици с данни за всички трансгранични движения на стоки

image.alt.label

Отговаря на законовите изисквания

Компаниите трябва да изпълняват задълженията си за документиране за освободени от данък движения на стоки. Неспазването на тези задължения може да доведе до отказ за освобождаване от данъци. Услуги за изпълнение като Amazon FBA, които организират логистиката на доставката между различни държави, увеличават сложността на тази задача.

Ръчната проверка и създаване на документални доказателства може да отнеме много време и да доведе до грешки. Автоматичното създаване намалява усилията и рисковете.

Услугите за фактуриране за проформа фактури са важен градивен елемент за спазването на ДДС. В допълнение към PDF документите са предоставени допълнителни таблици с данни за всички трансгранични движения на стоки.

Оптимизирайте процесите и минимизирайте рисковете

Текущи и исторически данни за бизнес действия могат да бъдат автоматично интегрирани чрез интерфейси. Като алтернатива е възможно ръчно качване на файл.

Нашата обработка на данни, базирана на правила, позволява автоматичното създаване на документи и таблици с данни. Това ни позволява да гарантираме непрекъснато спазване на ДДС при минимални разходи.

Гарантиране на постоянно съответствие

Динамичните пазари изискват компаниите и законодателството да правят непрекъснати корекции. Това означава, че изискванията за документация за съответствие с ДДС изискват непрекъснато внимание и споделяне на информация.

Всички наши услуги помагат на компаниите успешно да се адаптират към промените и да поддържат непрекъснато съответствие със законите и разпоредбите.

Намалете психологическия стрес и създайте потенциал за растеж

Несигурността и рисковете от отговорност поставят психологическа тежест върху служителите в компаниите.

С интелигентно организирани данни и автоматизирани процеси ние намаляваме тежестта върху отговорните хора.

Спазването на ДДС позволява на компаниите да реализират своите пълни международни потенциал.

Състояние на превода: Машинен превод

Преглед на Услугата

Открийте услуги

  • Обслужване по ДДС
  • Интрастат услуга
  • Данъчна Услуга за Кафе
  • Услуга за фактуриране

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Запазване на телефонно или видео среща
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация