Till bidragsöversikten
One-Stop-Shop momsdeklaration

OSS momsdeklaration i Nederländerna

image.alt.label

Expertbidrag om utförande av OSS-momsdeklarationer i Nederländerna med praktiska tips om alla steg och information om tidsfrister för inlämning och skattebetalning.

Sedan juli 2021 har företag baserade i Nederländerna kunnat lämna in OSS-momsdeklarationen (även: OSS-rapporten) för distansförsäljning inom gemenskapen via en central, nationell onlineplattform.

Detta expertbidrag beskriver stegen med praktiska tips för inlämning av OSS-rapporten i Nederländerna.

Korrekt förberedelse är avgörande för en framgångsrik inlämning av OSS-rapporten

Registrering i portalen med en elektronisk identitet

För att kunna lämna in OSS-rapporten i Nederländerna krävs tillgång till myndighetens onlineportal Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Fysiska personer rapporterar med sitt DigiD eller deras digitala certifikat eHerkenning.

Juridiska personer behöver sitt digitala certifikat eHerkenning för att registrera sig.

Registrering för One-Stop Shop-systemet

Förutom det digitala certifikatet krävs registrering för OSS-systemet i Nederländerna. Registreringen kan göras via myndighetens onlineportal Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Affärsåtgärdsdata för distansförsäljning inom gemenskapen

Sist men inte minst krävs uppgifter om affärsåtgärder för distansförsäljning inom gemenskapen av varor och tjänster.

Begreppet distansförsäljning inom gemenskapen avser all gränsöverskridande försäljning till slutkunder inom EU.

Dessa är uppdelade efter avgångsland, destinationsland, transaktionstyp (distansförsäljning av varor eller tjänster) och skattesats. Om avreseland, destinationsland, transaktionstyp och skattesats är desamma kan dessa läggas ihop.

OSS-rapporten i Nederländerna accepterar endast valutan Euro.

Försäljning i utländsk valuta måste omvandlas till euro. Till exempel kan den genomsnittliga månadsväxelkursen för Europeiska centralbanken eller en omräkningskurs för husbanken användas.

Fylla i och skicka in rapporteringsformuläret

För att komma till formuläret för OSS-rapporten, klicka på E-handel i den övre menyraden efter inloggning och sedan på Btw-melden YYYY.

Då kan du börja fylla i formuläret genom att klicka på Start.

OSS-rapporten är uppdelad i fyra delar. Dessa frågas efter varandra.

Introduktion Introductie

I inledningen ställs ja/nej-frågor om du fungerar som en marknadsplats och gör det möjligt för andra återförsäljare att leverera varor och om du använder ett leveranslager.

Dessutom ställs ja/nej-frågor om du har genomfört distansförsäljning inom gemenskapen inom rapporteringsperioden eller vill lämna en nollrapport.

Rapporteringsperioden och rapporteringstiden anges i rapporteringsformuläret.

Distansförsäljning av varor och tjänster Afstandsverkopen en diensten

All distansförsäljning inom gemenskapen av varor och tjänster anges i detta avsnitt.

Först frågas distansförsäljningen med avgångslandet Nederländerna för varje destinationsland.

Sedan affärsåtgärden data från alla andra avgångsländer efterfrågas .

För varje post måste destinationsland, transaktionens art (distansförsäljning eller tjänst) och skattebeloppet anges. Dessutom måste skattesatsen och skattesatsbeteckningen (standardskattesats eller reducerad skattesats) anges.

Rapporteringsformuläret beräknar automatiskt nettobeloppet för varje post. Detta värde kan användas för att styra posterna.

Rättelser Correcties

I formuläret för den aktuella OSS-rapporten är det möjligt att korrigera tidigare rapporter från de tre senaste åren.

För korrigeringen väljs aktuellt år, kvartal och destinationsland.
< br>Skillnaden mellan mervärdesskatten mellan den tidigare och den nya rapporten är avgörande för korrigeringen.

Exempel på en positiv skillnad
Om en mervärdesskatt på 1 000 euro ursprungligen rapporterades och det korrekta beloppet skulle ha varit 850 euro, är skillnaden 150 euro.
Exempel på en negativ skillnad
Om 850 euro i mervärdesskatt ursprungligen rapporterades och det korrekta beloppet är 1 000 euro, är skillnaden -150 euro.

Om skillnadsbeloppet är negativt måste minustecknet ställas in manuellt.

Översikt Overzicht

I översikten kan hela OSS-rapporten kontrolleras innan den skickas elektroniskt till de nederländska myndigheterna.

För varje destinationsland visar översikten det angivna mervärdesskattebeloppet och eventuella korrigeringar.
< br >Korrigeringarna kvittas automatiskt mot det aktuella skattebeloppet.

Det totala beloppet som ska betalas visas längst ned.

Efter inlämnandet kan en PDF-kopia av OSS-rapporten laddas ner.

Betalning av förfallen mervärdesskatt

Mervärdesskatten betalas via banköverföring. Behövlig betalningsinformation skickas vanligtvis med posten i god tid. Alternativt visas denna information i översikten.

Deadlines för rapporteringsperioder

Rapporteringsperioderna motsvarar kvartal i året. Sista dagen för inlämning och betalning är i slutet av nästa månad efter varje rapporteringsperiod.

RapporteringsperiodSista dagen för Inlämning och Betalning
Januari - Mars
Synonymer: Q1, 1:a kvartalet
30 april
April - Juni
Synonymer: Q2, 2:a kvartalet
31 juli
Juli - September
Synonymer: Q3, 3:e kvartalet
31 oktober
Oktober - December
Synonymer: Q4, 4:e kvartalet
31 januari

Betalningsreferens

Betalningsreferensen är uppbyggd enligt följande: ISO 3166 Alpha-2-kod för Nederländerna, nederländsk momsidentifikationsnummer, kvartal och år.

Exempel på en betalningsreferens
NL/NL123456701B01/Q2.2023

Översättningsstatus: Maskinöversättning

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Boka telefon- eller videokonferens
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information