Til bidragsoversigten
One-Stop-Shop momsangivelse

OSS momsangivelse i Nederlandene

image.alt.label

Ekspertbidrag om udførelse af OSS-momsangivelser i Holland med praktiske tips om alle trin og information om frister for indsendelse og skattebetaling.

Siden juli 2021 har virksomheder baseret i Holland været i stand til at indsende OSS-momsangivelsen (også: OSS-rapporten) for fjernsalg inden for Fællesskabet via en central, national onlineplatform.

Dette ekspertbidrag beskriver trinene med praktiske tips til indsendelse af OSS-rapporten i Holland.

Korrekt forberedelse er afgørende for en vellykket indsendelse af OSS-rapporten

Registrering i portalen med en elektronisk identitet

For at kunne indsende OSS-rapporten i Holland er adgang til myndighedens onlineportal Mijn Belastingdienst Zakelijk nødvendig.

Fysiske personer indberetter med deres DigiD eller deres digitale certifikat eHerkenning.

Juridiske enheder skal have deres digitale certifikat eHerkenning for at registrere sig.

Tilmelding til One-Stop Shop System

Ud over det digitale certifikat er registrering til OSS-systemet i Holland nødvendig. Registreringen kan indsendes via myndighedens onlineportal Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Forretningshandlingsdata for fjernsalg inden for lokalsamfundet

Sidst, men ikke mindst, er forretningshandlingsdataene for fjernsalg af varer og tjenester inden for Fællesskabet påkrævet.

Begrebet fjernsalg inden for Fællesskabet refererer til alt grænseoverskridende salg til slutkunder inden for EU.

Disse er opdelt efter afgangsland, destinationsland, transaktionens art (fjernsalg af varer eller tjenester) og skattesats. Hvis afgangslandet, destinationslandet, transaktionens art og skattesatsen er ens, kan disse lægges sammen.

OSS-rapporten i Holland accepterer kun valutaen Euro.

Salg i fremmed valuta skal omregnes til euro. For eksempel kan den månedlige gennemsnitlige valutakurs for Den Europæiske Centralbank eller en omregningskurs for husbanken bruges.

Udfyldning og indsendelse af indberetningsskema

For at komme til formularen til OSS-rapporten skal du klikke på E-handel i den øverste menulinje efter login og derefter på Btw-melden YYYY.

Så kan du begynde at udfylde formularen ved at klikke på Start.

OSS-rapporten er opdelt i fire dele. Disse spørges efter hinanden.

Introduktion Introductie

I introduktionen stilles der ja/nej-spørgsmål til, om du fungerer som markedsplads og gør det muligt for andre forhandlere at levere varer, og om du benytter et opfyldelseslager.

Derudover stilles ja/nej-spørgsmål, om du har foretaget fjernsalg inden for fællesskabet inden for rapporteringsperioden eller ønsker at indsende en nulrapport.

Rapporteringsperioden og rapporteringsfristen er angivet i indberetningsskemaet.

Fjernsalg af varer og tjenesteydelser Afstandsverkopen en diensten

Alt fjernsalg inden for Fællesskabet af varer og tjenester er angivet i dette afsnit.

Først forespørges fjernsalget med afgangslandet Holland for hvert destinationsland.

Derefter foretages forretningshandlingen. data fra alle andre afgangslande søges .

For hver indtastning skal bestemmelseslandet, arten af transaktionen (fjernsalg eller service) og afgiftsbeløbet angives. Derudover skal afgiftssatsen og afgiftsbetegnelsen (standard afgiftssats eller reduceret afgiftssats) angives.

Indberetningsskemaet beregner automatisk nettobeløbet for hver post. Denne værdi kan bruges til at styre indtastningerne.

Rettelser Correcties

I skemaet til den aktuelle OSS-rapport er det muligt at rette tidligere indberetninger fra de seneste tre år.

Til rettelsen vælges det relevante år, kvartal og destinationsland.
< br>Differencebeløbet på merværdiafgiften mellem den tidligere og den nye rapport er afgørende for korrektionen.

Eksempel på en positiv forskel
Hvis der oprindeligt blev rapporteret en moms på 1.000 euro, og det korrekte beløb skulle have været 850 euro, er forskellen 150 euro.
Eksempel på en negativ forskel
Hvis der oprindeligt blev rapporteret en moms på 850 euro, og det korrekte beløb er 1.000 euro, er forskellen -150 euro.

Hvis forskelsbeløbet er negativt, skal minustegnet indstilles manuelt.

Oversigt Overzicht

I oversigten kan hele OSS-rapporten kontrolleres, inden den sendes elektronisk til de hollandske myndigheder.

For hvert destinationsland viser oversigten det indtastede momsbeløb og eventuelle rettelser.
< br >Korrektioner modregnes automatisk i det aktuelle skattebeløb.

Det samlede beløb, der skal betales, vises nederst.

Efter indsendelse kan en PDF-kopi af OSS-rapporten downloades.

Betaling af den skyldige merværdiafgift

Den skyldige merværdiafgift betales ved bankoverførsel. De nødvendige betalingsoplysninger sendes normalt med posten i god tid. Alternativt vises disse oplysninger i oversigten.

Deadlines for rapporteringsperioder

Indberetningsperioderne svarer til kvartalerne i et år. Slutdatoen for indsendelses- og betalingsfristen er den sidste dag i måneden efter indberetningsperioden.

IndberetningsperiodeSlutdato for indsendelse og betaling
Januar - Marts
Synonymer: Q1, 1. kvartal
30. april
April - Juni
Synonymer: Q2, 2. kvartal
31. juli
Juli - September
Synonymer: Q3, 3. kvartal
31. oktober
Oktober - December
Synonymer: Q4, 4. kvartal
31. januar

Betalings reference

Betalingsreferencen er sammensat som følger: ISO 3166 Alpha-2-koden for Nederlandene, den hollandske momsidentifikationsnummer, kvartalet og året.

Eksempel på en betalingsreference
NL/NL123456701B01/Q2.2023

Oversættelsesstatus: Maskinoversættelse

Juridisk oplysning

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registreringsoplysninger

Registerret: Amtsretten i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Administrerende direktør: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontakt Information

Book telefon- eller videokonference
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Indholdet på webstedet er kun til orientering og udgør ikke skatterådgivning, juridisk eller forretningsrådgivning. Vi påtager os intet ansvar for eksterne links. Operatørerne af linkede sider er eneansvarlige for deres indhold.

Denne hjemmeside bruger ikke cookies.

Databeskyttelseserklæring

Yderligere juridisk information