Do przeglądu wkładu
Zwrot podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi

Deklaracja VAT OSS w Niderlandach

image.alt.label

Wkład ekspercki na temat realizacji deklaracji VAT OSS w Niderlandach zawierający praktyczne wskazówki dotyczące wszystkich kroków oraz informacje na temat terminów składania i płatności podatku.

Od lipca 2021 r. firmy z siedzibą w Holandii mogą składać deklarację VAT OSS (także: raport OSS) w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość za pośrednictwem centralnej, krajowej platformy internetowej.

W tym artykule eksperta opisano etapy z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi składania raportu OSS w Holandii.

Prawidłowe przygotowanie ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego złożenia raportu OSS

Rejestracja w Portalu za pomocą Tożsamości Elektronicznej

Aby móc złożyć raport OSS w Holandii, niezbędny jest dostęp do portalu internetowego organu Mijn Belastdienst Zakelijk.

Osoby fizyczne zgłaszają się za pomocą swojego DigiD lub ich certyfikat cyfrowy eHerkenning.

Osoby prawne potrzebują swojego certyfikatu cyfrowego eHerkenning do rejestracji.

Rejestracja do Systemu kompleksowej obsługi

Oprócz certyfikatu cyfrowego konieczna jest rejestracja w systemie OSS w Holandii. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego urzędu Mijn Belastdienst Zakelijk.

Dane dotyczące działań biznesowych w zakresie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość

Wreszcie wymagane są dane dotyczące działań biznesowych w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów i usług na odległość.

Termin wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość odnosi się do wszelkiej sprzedaży transgranicznej klientom końcowym w Unii Europejskiej.

Są one podzielone według kraju wysyłki, kraju przeznaczenia, charakteru transakcji (sprzedaż towarów lub usług na odległość) i stawki podatkowej. Jeżeli kraj wyjazdu, kraj przeznaczenia, charakter transakcji i stawka podatku są takie same, można je zsumować.

Raport OSS w Holandii akceptuje wyłącznie walutę euro.

Sprzedaż w walutach obcych należy przeliczyć na euro. Można na przykład zastosować średni miesięczny kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego lub kurs przeliczeniowy banku własnego.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego

Aby przejść do formularza raportu OSS należy po zalogowaniu kliknąć na E-commerce w górnym pasku menu, a następnie na Btw-melden YYYY.

Następnie możesz rozpocząć wypełnianie formularza, klikając Start.

Raport OSS podzielony jest na cztery części. Są one odpytywane jeden po drugim.

Wprowadzenie Introductie

We wstępie zadawane są pytania „tak/nie” dotyczące tego, czy działasz jako platforma handlowa i umożliwiasz innym sprzedawcom detalicznym dostarczanie towarów oraz czy korzystasz z magazynu realizacji zamówień.

Ponadto pytania „tak/nie” dotyczą tego, czy masz dokonał w okresie sprawozdawczym wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość lub chciałby złożyć raport zerowy.

Okres raportowania oraz termin złożenia raportu określa się w formularzu raportowania.

Sprzedaż towarów i usług na odległość Afstandsverkopen en diensten

W tej sekcji wprowadzana jest cała wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów i usług na odległość.

Najpierw zapytania dotyczące sprzedaży na odległość z Holandią, krajem wysyłki, są sprawdzane dla każdego kraju przeznaczenia.

Następnie czynność biznesowa sprawdzane są dane wszystkich pozostałych krajów wysyłki.

Przy każdym wpisie należy podać kraj przeznaczenia, charakter transakcji (sprzedaż na odległość lub usługa) oraz kwotę podatku. Dodatkowo należy określić stawkę podatku oraz oznaczenie stawki podatku (stawka podstawowa lub stawka obniżona podatku).

Formularz raportowania automatycznie oblicza kwotę netto dla każdego wpisu. Wartość ta może być używana do kontrolowania wpisów.

Poprawki Correcties

W formularzu raportu bieżącego OSS istnieje możliwość korekty raportów wcześniejszych z ostatnich trzech lat.

W celu dokonania korekty wybiera się odpowiedni rok, kwartał oraz kraj przeznaczenia.

br> Dla korekty istotna jest różnica w kwocie podatku od towarów i usług pomiędzy raportem poprzednim a nowym.

Przykład dodatniej różnicy
Jeśli początkowo zgłoszono VAT w wysokości 1 000 euro, a właściwa kwota miała wynosić 850 euro, różnica wynosi 150 euro.
Przykład ujemnej różnicy
Jeśli początkowo zgłoszono VAT w wysokości 850 euro, a właściwa kwota to 1 000 euro, różnica wynosi -150 euro.

Jeśli kwota różnicy jest ujemna, znak minus należy ustawić ręcznie.

Przegląd Overzicht

W przeglądzie można sprawdzić cały raport OSS, zanim zostanie on przesłany elektronicznie do władz holenderskich.

Dla każdego kraju przeznaczenia przegląd pokazuje wprowadzoną kwotę podatku od wartości dodanej i wszelkie korekty.

br >Korekty są automatycznie odliczane od aktualnej kwoty podatku.

Całkowita kwota do zapłaty wyświetlana jest na dole.

Po przesłaniu można pobrać kopię raportu OSS w formacie PDF.

Zapłata należnego podatku od wartości dodanej

Należny podatek VAT płatny jest przelewem bankowym. Niezbędne informacje dotyczące płatności są zazwyczaj wysyłane pocztą w odpowiednim czasie. Alternatywnie informacje te są wyświetlane w przeglądzie.

Terminy okresów sprawozdawczych

Okresy raportowania odpowiadają kwartałom roku. Termin składania i płatności jest na koniec następnego miesiąca po każdym okresie raportowania.

Okres raportowaniaTermin składania i płatności
Styczeń - Marzec
Synonimy: Q1, 1. kwartał
30 kwietnia
Kwiecień - Czerwiec
Synonimy: Q2, 2. kwartał
31 lipca
Lipiec - Wrzesień
Synonimy: Q3, 3. kwartał
31 października
Październik - Grudzień
Synonimy: Q4, 4. kwartał
31 stycznia

Referencje płatności

Numer referencyjny płatności składa się z następujących elementów: kodu ISO 3166 Alpha-2 dla Holandii, holenderskiego numeru identyfikacji podatkowej VAT, kwartału i roku.

Przykład numeru referencyjnego płatności
NL/NL123456701B01/Q2.2023

Status tłumaczenia: Tłumaczenie maszynowe

Ujawnienie prawne

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Niemcy

Zarejestruj informacje

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kaiserslautern
Numer w rejestrze: HRB 31620
NIP-UE: DE293589759
Zarząd: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Informacje Kontaktowe

Zarezerwuj spotkanie telefoniczne lub wideo
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Informacje prawne

Treść serwisu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa podatkowego, prawnego ani gospodarczego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za zawartość stron obcych odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Ta witryna nie korzysta z plików cookie.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dodatkowe informacje prawne