Utforska alla efterlevnadsdomäner

Utforska batterikompatibilitet

Orientering och strategiska åtgärdsområden för hållbar framgång

image.alt.label

Förstå relevans

Elektriska batterier är ovärderliga i dagens värld och har blivit en integrerad del av vardagen. Engångsbatterier (även kallade primära batterier) är idealiska för kortvarig användning, som ficklampor. Ackumulatorer (även kallade sekundära batterier) är laddningsbara och designade för långtidsanvändning, som smartphones eller elfordon.

För företag är kunskap om juridiska regler för batterier avgörande. Underlåtenhet att följa kan resultera i betydande juridiska och ekonomiska konsekvenser för företaget och ansvariga personer.

Att känna till regelverket

Den rättsliga ramen för batterier är komplex och mångskiktad. I Europeiska unionen reglerar lagar och förordningar produktion, distribution och kassering av batterier. En central fråga är regleringen av batteriåtertagningsskyldigheter och den tillhörande spårbarheten.

Batteriförordningen anger specifika säkerhets- och miljöstandarder för batterier. Elutrustningsförordningen bestämmer reglerna för hantering av batteridriven elektrisk och elektronisk utrustning vid slutet av deras livslängd.

Nationella lagar kan komplettera eller avvika från europeiska krav. Företag bör därför alltid hålla ett öga på gällande regelverk för respektive land.

Använda informations- och kommunikationssystem

Företag använder specialiserade system för att spåra och ta tillbaka batterier.

De främjar förståelsen för tillämpliga regler och tillhandahåller uppdaterad information för ständig övervakning av efterlevnadsprocesser. Dessa system stödjer därför batteriernas säkerhet och minskar möjliga negativa miljöpåverkan.

En noggrann koordinering av relevanta system i företaget med officiella system möjliggör enkel batteriefterlevnad.

Uppfyller efterlevnadskrav

Kunskap om och efterlevnad av efterlevnadsregler är en kontinuerlig process. Berörda företagsområden ska kontinuerligt kontrolleras för juridiska skyldigheter. Detta kräver specialistkunskap om operativa processer och relevanta batterirelaterade lagar i relevanta länder.

Företag kan optimera efterlevnaden och uppfylla kraven genom att förlita sig på expertprogramvara och efterlevnadstjänster. Detta stöd möjliggör en effektiv användning av företagets resurser.

Översättningsstatus: Maskinöversättning

Överensstämmelsedomän

Utforska alla efterlevnadsdomäner

 • Mervärdesskatt
 • Elektriskt batteri
 • Fakturering
 • Bokföring
 • Dataskydd
 • Digital identitet
 • Anti penningtvätt
 • Intrastat
 • Kaffeskatt
 • Förpackning
 • Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning
 • Tull

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Tel: +49 (0)631 5600 1600
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information