Till ämnesöversikten

Ämne: Intra-community Supplies

teaser.taxExemption.image.alt.label

Skattebefrielse för varuförflyttningar mellan fraktlager i Europeiska unionen

Om varor överförs mellan ett företags fraktlager inom Europeiska Unionen ska krav på skattebefrielse uppfyllas. Detta gäller även om företag använder externa logistiktjänster såsom Fulfillment by Amazon (FBA).

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Boka telefon- eller videokonferens
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information