Upptäck alla tjänster

Upptäck Intrastat-tjänster

Säkerhet och transparens för Intrastat med minimal ansträngning

image.alt.label

Uppfyll juridiska krav

Företag i Europeiska unionen är skyldiga att lämna Intrastat-rapporter om deras gränsöverskridande varurörelser överstiger specifika tröskelvärden.

Insamlingen av data är komplex på grund av olika krav i medlemsländerna.

Vi stöder insamlingen av relevanta uppgifter om varurörelser och lämnar in vederbörliga ankomst- och avsändningsdeklarationer.

Kontrollera missade förpliktelser och minimera ansvarsrisker

Ouppfyllda rapporteringsskyldigheter kan fastställas av myndigheterna och tidsfrister kan fastställas för hur de ska uppfyllas. Den brådska som skapas av dessa tidsfrister och eventuella böter binder upp värdefulla resurser i företaget.

Med våra tjänster och experter stödjer vi företag att kontrollera och följa kraven.

Automatisera efterlevnad och minimera ansträngningen

Aktuella och historiska affärsdata kan integreras automatiskt via gränssnitt. Alternativt är en manuell filuppladdning möjlig.

Vår regelbaserade databehandling möjliggör automatiskt skapande och överföring till myndigheter. Detta gör det möjligt för oss att säkerställa kontinuerlig efterlevnad av Intrastat till minimal kostnad.

Följ lagar och förordningar konsekvent

Dynamiska marknader kräver att företag och lagstiftning gör kontinuerliga anpassningar. Detta innebär att efterlevnad av Intrastat kräver kontinuerlig uppmärksamhet och informationsutbyte.

Verksamhetsförändringar, såsom byte av ledning eller en ny företagsadress, leder ofta till obligatoriska anmälningar till myndigheter. Förändringar i produktportföljen eller regulatoriska förändringar gällande produktklassificering kräver systematisk granskning och justering av produktdata.

Alla våra tjänster stödjer företag att framgångsrikt anpassa sig till förändringar och att permanent följa lagar och förordningar.

Minska psykologisk stress och skapa tillväxtpotential

Osäkerheter och ansvarsrisker lägger en psykologisk börda på anställda i företag.

Med intelligent organiserad data och automatiserade processer minskar vi bördan för ansvarsfulla personer.

Intrastat-efterlevnad gör det möjligt för företag att fullt ut förverkliga sin internationella potential.

Översättningsstatus: Maskinöversättning

Serviceöversikt

Upptäck tjänster

  • Momstjänst
  • Intrastat-tjänst
  • Kaffeskattetjänst
  • Fakturaservice

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Boka telefon- eller videokonferens
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information