Utforska alla efterlevnadsdomäner

Utforska Digital Identity Compliance

Orientering och strategiska åtgärdsområden för hållbar framgång

image.alt.label

Förstå relevans

En digital identitet består av information som unikt identifierar och autentiserar en person eller ett företag online. Detta inkluderar personuppgifter som namn, födelsedatum och adress samt teknisk information som IP-adress eller digitala certifikat.

Digitala certifikat är särskilt viktiga i offentliga miljöer och företagsmiljöer. De möjliggör säker åtkomst till digitala tjänster från myndigheter och digitalt signerad överföring av data. Vissa myndigheter kräver att företag använder digitala certifikat.

Att känna till regelverket

eIDAS-förordningen (eIDAS = Electronic Identification, Authentication and Trust Services) och den allmänna dataskyddsförordningen utgör den rättsliga ramen för digitala identiteter i Europeiska unionen.

Medan eIDAS-förordningen kräver elektroniska signaturer, sigill och tillhandahåller kvalificerade förtroendetjänster, reglerar den allmänna dataskyddsförordningen skyddet av personligt identifierbar information i samband med digitala identiteter.

Använda informations- och kommunikationssystem

Myndigheter förlitar sig alltmer på digitala identiteter för att tillhandahålla digitala tjänster till företag. Dessa säkerställer säker autentisering och hjälper företag att uppfylla efterlevnadskrav.

Trots eIDAS-förordningen finns det nationella skillnader i implementering och tillhandahållande av digitala certifikat. Företag som verkar i flera länder har ofta flera digitala identiteter för att använda digitala tjänster från myndigheter utomlands.

Uppfyller efterlevnadskrav

Företag som använder digitala identiteter över gränserna förlitar sig ofta på olika landsspecifika kvalificerade förtroendetjänster.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera den personligt identifierbara informationen som är kopplad till digitala certifikat för att säkerställa integriteten hos digitala identiteter. Uppgifter från ledningspersonal är ofta kopplade till certifikat. Om dessa personer ändras bör företag se till att de ansöker om nya digitala certifikat i tid.

Genom att använda digitala identiteter, till exempel för elektroniska brevlådor hos myndigheter eller företagskonton, görs det mycket lättare att följa efterlevnadsriktlinjerna. . Efterlevnadstjänster inom området digitala identiteter stödjer företag att utnyttja sin internationella affärspotential optimalt.

Översättningsstatus: Maskinöversättning

Överensstämmelsedomän

Utforska alla efterlevnadsdomäner

 • Mervärdesskatt
 • Elektriskt batteri
 • Fakturering
 • Bokföring
 • Dataskydd
 • Digital identitet
 • Anti penningtvätt
 • Intrastat
 • Kaffeskatt
 • Förpackning
 • Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning
 • Tull

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Boka telefon- eller videokonferens
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information