Utforska alla efterlevnadsdomäner

Utforska efterlevnad av fakturering

Orientering och strategiska åtgärdsområden för hållbar framgång

image.alt.label

Förstå relevans

Fakturor dokumenterar skatterelevanta affärsåtgärder. De ligger till grund för kommande inbetalningar och skatteinsatser. De uppfyller också väsentliga informationskrav för företag.

Fullständigheten och riktigheten av all fakturadata möjliggör en enkel process för att uppfylla och identifiera olika efterlevnadskrav, från skapande till bearbetning av fakturamottagaren.

Att känna till regelverket

Fakturering är föremål för en mängd olika regler och krav, som kan variera från land till land.

Inom EU regleras t.ex. fakturering av momsdirektivet, som fastställer enhetliga faktureringskrav i alla medlemsstater .

Använda elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor ger ökad effektivitet i skapande och kontroll av fakturor samt i operativ hantering. De möjliggör också besparingar i pappers- och utskriftskostnader.

Tack vare deras digitala egenskaper är de lätta att arkivera och hantera. Deras äkthet kan säkerställas genom digitala signaturer. De främjar digitaliseringen av ekonomin och förbättrar efterlevnaden av myndighetskrav.

Skapa proformafakturor

Företag med skattebefriade förflyttningar av varor inom gemenskapen använder proformafakturor som dokumentation till myndigheterna.

De kan också tjäna som underlag för korrekt beräkning av tullar och importskatter.

Använda informations- och kommunikationssystem

Ökande krav på fakturering kräver allt kraftfullare informations- och kommunikationssystem. Dessa system är avgörande för nuvarande efterlevnad och långsiktig planering.

Den ökande användningen av elektroniska fakturor och krav på realtidsrapportering från myndigheter kräver system som uppfyller nuvarande krav och är förberedda för framtida utveckling.

Uppfyller efterlevnadskrav

Fakturor bör följa nationella och internationella bestämmelser. Detta minimerar ansvarsrisker och stärker förtroendet för företagens integritet.

Moderne processer möjliggör enkel hantering och analys av tillgänglig fakturadata. Detta öppnar upp för ytterligare förbättringar och möjligheter för företag att utveckla sin fulla internationella potential.

Översättningsstatus: Maskinöversättning

Överensstämmelsedomän

Utforska alla efterlevnadsdomäner

 • Mervärdesskatt
 • Elektriskt batteri
 • Fakturering
 • Bokföring
 • Dataskydd
 • Digital identitet
 • Anti penningtvätt
 • Intrastat
 • Kaffeskatt
 • Förpackning
 • Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning
 • Tull

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Tel: +49 (0)631 5600 1600
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information