Utforska alla efterlevnadsdomäner

Utforska Packaging Compliance

Orientering och strategiska åtgärdsområden för hållbar framgång

image.alt.label

Förstå relevans

När företag släpper ut förpackningar på marknaden är de skyldiga att uppfylla vissa efterlevnadskrav. I detta ingår registrering hos ansvariga myndigheter, rapportering av förpackningsmängder samt finansiering av retur och återvinning av förpackningar.

Betala plastskatt på icke-återvinningsbara förpackningar

Inom Europeiska unionen finns en extra plastskatt för icke-återvinningsbara förpackningar. Denna skatt är avsedd att uppmuntra användningen av återvinningsbart förpackningsmaterial.

Att känna till regelverket

Regelverket för förpackningar bygger på principen om utökat producentansvar (EPR = Extended Producer Responsibility). Denna princip säger att företag som sätter förpackningar i omlopp för första gången är ansvariga för bortskaffandet av dessa förpackningar.

På europeisk nivå regleras utökat producentansvar av förpackningsdirektivet. Detta direktiv kräver att alla tillverkare och importörer av förpackningar deltar i ett system för återtagande och återvinning av förpackningar. I medlemsländerna genomförs förpackningsdirektivet genom nationella förpackningslagar.

Använda informations- och kommunikationssystem

Det finns en mängd olika system för nationella register och anmälningar i EU:s medlemsländer. Dessa system skiljer sig åt vad gäller de funktioner som erbjuds, de formulär som ska användas och vilka uppgifter som ska lämnas in.

Företag som släpper ut förpackningar på marknaden i flera medlemsstater måste göra nationella registreringar och anmälningar i olika system. Detta kan leda till mycket administrativt arbete.

Uppfyller efterlevnadskrav

Företag kan optimera efterlevnaden och uppfylla kraven genom att utnyttja programvara och efterlevnadstjänster och expertkunskap. Dessa tjänster hjälper till att övervaka efterlevnadskrav, skapa rapporter och kommunicera i olika länder.

Översättningsstatus: Maskinöversättning

Överensstämmelsedomän

Utforska alla efterlevnadsdomäner

 • Mervärdesskatt
 • Elektriskt batteri
 • Fakturering
 • Bokföring
 • Dataskydd
 • Digital identitet
 • Anti penningtvätt
 • Intrastat
 • Kaffeskatt
 • Förpackning
 • Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning
 • Tull

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Boka telefon- eller videokonferens
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information