Kaastöö ülevaate juurde
Ühekordne käibemaksutagastus

OSS-i käibedeklaratsioon Madalmaades

image.alt.label

Ekspertide panus OSS-i käibedeklaratsioonide täitmisel Madalmaades koos praktiliste näpunäidetega kõigi sammude kohta ning teabega esitamise ja maksude tasumise tähtaegade kohta.

Alates 2021. aasta juulist on Hollandis asuvad ettevõtted saanud esitada ühendusesisese kaugmüügi OSS-i käibedeklaratsiooni (ka OSS-i aruannet) keskse riikliku veebiplatvormi kaudu.

Selles eksperdi panuses kirjeldatakse samme. praktiliste näpunäidetega OSS-i aruande esitamiseks Hollandis.

Nõuetekohane ettevalmistus on OSS-i aruande edukaks esitamiseks ülioluline

Registreerumine portaalis elektroonilise identiteediga

OSS-i aruande esitamiseks Hollandis on vajalik juurdepääs asutuse veebiportaalile Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Füüsilised isikud esitavad oma DigiD-ga. q> või nende digisertifikaat eHerkenning.

Juriidilised isikud vajavad registreerimiseks nende digisertifikaati eHerkenning.

Registreerumine ühtsesse süsteemi

Lisaks digisertifikaadile on vajalik registreerimine OSS-süsteemi Hollandis. Registreerimise saab esitada asutuse veebiportaali Mijn Belastingdienst Zakelijk kaudu.

Äritegevuse andmed kogukonnasisese kaugmüügi kohta

Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, on nõutavad äritegevuse andmed kaupade ja teenuste ühendusesisese kaugmüügi kohta.

Mõiste ühendusesisene kaugmüük viitab kogu piiriülesele müügile lõpptarbijatele Euroopa Liidus.

Need on jaotatud lähteriigi, sihtriigi, tehingu laadi (kaupade või teenuste kaugmüük) ja maksumäära järgi. Kui lähteriik, sihtriik, tehingu laad ja maksumäär on samad, saab need liita.

Madalmaade OSS-i aruanne aktsepteerib ainult valuutat eurot.

Müük välisvaluutas tuleb konverteerida eurodesse. Näiteks võib kasutada Euroopa Keskpanga kuu keskmist vahetuskurssi või majapanga vahetuskurssi.

Aruandevormi täitmine ja esitamine

OSS-i aruande vormi avamiseks klõpsake pärast sisselogimist ülemisel menüüribal E-kaubandus ja seejärel Btw-melden YYYY.

>Seejärel saate alustada vormi täitmist, klõpsates nuppu Alusta.

OSS-i aruanne on jagatud neljaks osaks. Neid küsitakse üksteise järel.

Sissejuhatus Introductie

Sissejuhatuses küsitakse jah/ei küsimusi selle kohta, kas tegutsete turuplatsina ja võimaldate teistel jaemüüjatel kaupu tarnida ning kas kasutate täitmise ladu.

Lisaks küsitakse jah/ei küsimustes, kas teil on tegid aruandeperioodi jooksul kogukonnasisest kaugmüüki või sooviksid esitada nullaruannet.

Aruandlusperiood ja aruandluse tähtaeg on märgitud aruandevormis.

Kaupade ja teenuste kaugmüük Afstandsverkopen en diensten

Sellesse jaotisesse sisestatakse kogu ühendusesisene kaupade ja teenuste kaugmüük.

Kõigepealt küsitakse iga sihtriigi kohta kaugmüüki lähteriigi Hollandiga.

Seejärel äritegevus. päritakse kõigi teiste lähteriikide andmeid .

Iga kande puhul tuleb märkida sihtriik, tehingu laad (kaugmüük või -teenus) ja maksusumma. Lisaks tuleb täpsustada maksumäär ja maksumäära tähistus (tavaline maksumäär või vähendatud maksumäär).

Aruandlusvorm arvutab automaatselt iga kande netosumma. Seda väärtust saab kasutada kirjete juhtimiseks.

Parandused Correcties

Praeguse OSS-i aruande vormil on võimalik parandada viimase kolme aasta varasemaid aruandeid.

Paranduseks valitakse vastav aasta, kvartal ja sihtriik.
< br>Käibemaksu erinevus eelmise ja uue aruande vahel on korrigeerimise seisukohalt ülioluline.

Positiivse erinevuse näide
Kui algselt teatati 1 000 euro suurusest käibemaksust ja õige summa oleks pidanud olema 850 eurot, siis erinevus on 150 eurot.
Negatiivse erinevuse näide
Kui algselt teatati 850 euro suurusest käibemaksust ja õige summa on 1 000 eurot, siis erinevus on -150 eurot.

Kui erinevuse summa on negatiivne, tuleb miinusmärk määrata käsitsi.

Ülevaade Overzicht

Ülevaates saab kogu OSS-i aruannet kontrollida enne selle elektroonilist saatmist Hollandi ametiasutustele.

Iga sihtriigi kohta kuvatakse ülevaates sisestatud käibemaksusumma ja kõik parandused.

< br >Parandused tasaarvestatakse automaatselt kehtiva maksusummaga.

Maksatav kogusumma kuvatakse alumisel positsioonil.

Pärast esitamist saab alla laadida OSS-i aruande PDF-koopia.

Käibemaksu tasumine

Tasumisele kuuluv käibemaks tasutakse pangaülekandega. Vajalik makseinfo saadetakse üldjuhul õigeaegselt posti teel. Teise võimalusena kuvatakse see teave ülevaates.

Aruandlusperioodide tähtajad

Aruandeperioodid vastavad aasta kvartalitele. Esitamise ja maksmise tähtaeg on igal aruandeperioodi järgsel kuul kuupäev, mis järgneb aruandeperioodile.

AruandeperioodEsitamise ja maksmise tähtaeg
Jaanuar - Märts
Sünonüümid: I kvartal
30. aprill
Aprill - Juuni
Sünonüümid: II kvartal
31. juuli
Juuli - September
Sünonüümid: III kvartal
31. oktoober
Oktoober - Detsember
Sünonüümid: IV kvartal
31. jaanuar

Makseviide

Maksetähis koosneb järgmistest komponentidest: ISO 3166 Alpha-2 kood Hollandi jaoks, Hollandi käibemaksu identifitseerimisnumber, kvartal ja aasta.

Maksetähise näide
NL/NL123456701B01/Q2.2023

Tõlke olek: Masintõlge

Juriidiline avalikustamine

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksamaa

Registreerimisinfo

Registrikohus: Ringkonnakohus Kaiserslautern
Registrinumber: HRB 31620
Käibemaksu ID: DE293589759
Tegevdirektor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinfo

Tel: +49 (0)631 5600 1600
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juriidiline teave

Veebisaidi sisu on üksnes informatiivne ja ei kujuta endast maksu-, juriidilist ega ärinõu. Me ei vastuta väliste linkide eest. Lingitud saitide operaatorid vastutavad ainuisikuliselt nende sisu eest.

See veebisait ei kasuta küpsiseid.

Andmekaitse deklaratsioon

Lisateave õiguslike dokumentide kohta