Utforska alla efterlevnadsdomäner

Utforska Intrastat Compliance

Orientering och strategiska åtgärdsområden för hållbar framgång

image.alt.label

Förstå relevans

Intrastat är ett system för att samla in statistiska uppgifter om varurörelser mellan EU:s medlemsstater.

Företag som överskrider vissa tröskelvärden måste lämna Intrastat-deklarationer. Underlåtenhet att följa dessa skyldigheter kan resultera i böter och handelssanktioner.

Att känna till regelverket

Den europeiska företagsstatistikförordningen syftar till att säkerställa korrekt information om handelsaktiviteter inom Europeiska unionen. Detta gör det möjligt för företag och beslutsfattare att göra den inre marknaden mer effektiv och fatta mer välgrundade beslut.

Nationella myndigheter övervakar efterlevnaden av Intrastat-skyldigheter. Myndigheter arbetar nära tillsammans och kan identifiera och visa ofullständiga eller saknade Intrastat-deklarationer genom gränsöverskridande och myndighetsutbyte.

Använda informations- och kommunikationssystem

Myndigheterna i EU:s medlemsstater tillhandahåller i allmänhet elektroniska plattformar för inlämning av Intrastat-deklarationer.

Kraven och tekniska möjligheter för deklarationerna sträcker sig från manuella uppladdningar till automatiska inlämningar via gränssnitt.

Uppfyller efterlevnadskrav

Trots den bindande Intrastat-förordningen finns det stora skillnader i krav mellan EU:s medlemsländer, vilket beror på nationella behov och lagar.

Företag kan optimera processer och uppfylla krav genom att förlita sig på experttjänster. Detta stöd möjliggör effektiv användning av resurser för hållbar framgång.

Översättningsstatus: Maskinöversättning

Överensstämmelsedomän

Utforska alla efterlevnadsdomäner

 • Mervärdesskatt
 • Elektriskt batteri
 • Fakturering
 • Bokföring
 • Dataskydd
 • Digital identitet
 • Anti penningtvätt
 • Intrastat
 • Kaffeskatt
 • Förpackning
 • Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning
 • Tull

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Boka telefon- eller videokonferens
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information