Till ämnesöversikten

Ämne: One-Stop-Shop momsdeklaration

teaser.submission.image.alt.label

Översikt över OSS-momsrapportering för distansförsäljning av varor inom gemenskapen i Europeiska unionen

OSS momssystem kompletterar nationella momssystem, vilket förändrar hur företag hanterar momskrav. Enkelheten att rapportera distansförsäljning av varor inom gemenskapen är avsevärd. Det finns dock viktiga aspekter som företag bör ta hänsyn till när de lämnar in sina momsdeklarationer för OSS-momssystemet.

teaser.submissionNL.image.alt.label

OSS momsdeklaration i Nederländerna

Allt om att lämna OSS momsdeklarationer i Nederländerna i en kompakt sammanfattning. Detta expertbidrag ger praktiska tips för att registrera och korrekt skicka rapporteringsdata i onlineportalen. Viktig information om deadlines, betalning och omräkning till euro ingår.

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Boka telefon- eller videokonferens
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information