Utforska alla efterlevnadsdomäner

Utforska tullefterlevnad

Orientering och strategiska åtgärdsområden för hållbar framgång

image.alt.label

Förstå relevans

Tullen har en betydande inverkan på företagens framgång i internationell handel. Efterlevnad av tullbestämmelser förhindrar straffavgifter och förseningar, vilket i sin tur säkerställer en effektiv leveranskedja och nöjda kunder.

Ett korrekt tullförfarande och korrekt klassificering av varor är avgörande för kostnadshanteringen. Företag som deklarerar varor korrekt undviker onödiga kostnader och kan dra nytta av handelsavtal.

Tullefterlevnad är avgörande för internationell affärsframgång.

Att känna till regelverket

Tullen i Europeiska unionen lyder under vissa förordningar och lagar, i synnerhet förordningen om tullkodex och förordningen om tillämpning av unionens tull. Dessa bestämmer kriterier för tullbearbetning, såsom varor som omfattas av tull eller tillämpliga tulltaxor. Utöver EU-direktiven bestämmer internationella handelsavtal tullförfaranden. Om företag inte följer tullbestämmelserna riskerar de tullstraff, böter och, i allvarliga fall, åtal. Det är därför viktigt för företag i internationell handel att följa tillämpliga regler.

Använda informations- och kommunikationssystem

Användningen av informations- och kommunikationssystem är väsentlig i tullhanteringen. De gör det möjligt för företag att skicka in elektroniska tulldeklarationer, betala tullavgifter online och spåra statusen för tullklareringen i realtid.

Specialmjukvara och elektroniska plattformar är avgörande verktyg för att följa tullbestämmelser. Den erbjuder funktioner för automatiska beräkningar och skapande av nödvändiga dokument. Dessutom möjliggör elektronisk kommunikation med tullmyndigheter ett effektivt samarbete och påskyndar avsevärt tullklareringsprocessen.

De viktiga tullklareringssystemen i Europeiska Unionen inkluderar AES (= Automated Export Service) , ACS (=Automated Customs System) och TARIC (=gemenskapens integrerade tariff). Dessa system tillhandahålls av tullmyndigheterna och är tillgängliga för alla företag.

Uppfyller efterlevnadskrav

Korrekt hantering av tullförfaranden är avgörande för företag som verkar internationellt. Detta inkluderar fastställande av rätt tulltaxenummer, noggrann beräkning av tullavgifter, uppvisande av nödvändiga tulldokument och samvetsgrant genomförande av de föreskrivna tullförfarandena. Dessa steg är väsentliga för efterlevnad av tillämpliga bestämmelser och för smidig gränsöverskridande handel.

Företag kan förlita sig på tullmyndigheternas webbplatser, Europeiska kommissionens publikationer och experttjänster. Efterlevnad undviker juridiska konsekvenser och tillåter företag att realisera sin fulla internationella potential.

Översättningsstatus: Maskinöversättning

Överensstämmelsedomän

Utforska alla efterlevnadsdomäner

 • Mervärdesskatt
 • Elektriskt batteri
 • Fakturering
 • Bokföring
 • Dataskydd
 • Digital identitet
 • Anti penningtvätt
 • Intrastat
 • Kaffeskatt
 • Förpackning
 • Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning
 • Tull

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Tel: +49 (0)631 5600 1600
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information