Naar het contributieoverzicht
One-stop-shop btw-aangifte

OSS BTW-aangifte in Nederland

image.alt.label

Vakbijdrage over de indiening van OSS BTW-aangiften in Nederland met praktische tips over alle stappen en informatie over uiterste datum voor indiening en belastingbetaling.

Sinds juli 2021 kunnen in Nederland gevestigde bedrijven de OSS-BTW-aangifte (ook: OSS-melding) voor intracommunautaire verkopen op afstand indienen via een centraal, landelijk online platform.

In deze vakbijdrage worden de stappen beschreven met praktische tips voor het indienen van de OSS-aangifte in Nederland.

Een goede voorbereiding is van cruciaal belang voor de succesvolle indiening van het OSS-rapport

Registreren in de Portal met een elektronische identiteit

Om de OSS-melding in Nederland te kunnen doen, is toegang tot het online portal Mijn Belastingdienst Zakelijk van de belastingdienst noodzakelijk.

Natuurlijke personen melden met een DigiD of een digitale certificaat eHerkenning.

Rechtspersonen hebben voor een registratie eendigitale certificaat eHerkenning nodig.

Registratie voor het One-Stop Shop-systeem

Naast het digitale certificaat is registratie voor het OSS-systeem in Nederland noodzakelijk. De registratie kunt u doen via het onlineportaal van de overheid Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Gegevens over zakelijke acties voor intracommunautaire verkopen op afstand

Als laatste zijn de transactiegegevens voor intracommunautaire verkopen op afstand van goederen en diensten vereist. De term intracommunautaire verkopen op afstand verwijst naar alle grensoverschrijdende verkopen aan eindklanten binnen de Europese Unie.

Deze worden uitgesplitst naar land van vertrek, land van bestemming, aard van de transactie (verkoop op afstand van goederen of diensten) en belastingtarief. Als het land van vertrek, het land van bestemming, de aard van de transactie en het belastingtarief hetzelfde zijn, kunnen deze bij elkaar worden opgeteld.

De OSS-aangifte in Nederland accepteert alleen de munteenheid Euro.

Omzetten in vreemde valuta moeten worden omgerekend naar euro's. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de maandelijkse gemiddelde wisselkoers van de Europese Centrale Bank of een wisselkoers van de huisbank.

Het invullen en indienen van het aangifteformulier

Om naar het formulier voor het OSS-rapport te gaan, klikt u na het inloggen op E-commerce in de menubalk bovenaan en vervolgens op BTW-meldingen YYYY.

Vervolgens kunt u beginnen met het invullen van het formulier door op Start te klikken.

Het OSS-rapport is verdeeld in vier delen. Deze worden één voor één opgevraagd.

Introductie

In de inleiding worden ja/nee-vragen gesteld over de vraag of u als marktplaats fungeert en andere detailhandelaren in staat stelt goederen te leveren en of u gebruik maakt van een fulfilment-magazijn.

Daarnaast wordt met ja/nee-vragen gevraagd of u binnen de aangifteperiode intracommunautaire verkopen op afstand heeft gedaan of een nulmelding wil indienen.

De aangifteperiode en de aangiftetermijn staan vermeld in het aangifteformulier.

Afstandsverkopen en diensten

In deze rubriek worden alle intracommunautaire verkopen op afstand van goederen en diensten ingevoerd.

Eerst worden per land van bestemming de verkopen op afstand met het land van vertrek Nederland opgevraagd.

Vervolgens wordt de transaktiegegevens uitgevoerd. gegevens van alle andere landen van vertrek worden opgevraagd.

Voor elke invoer moeten het land van bestemming, de aard van de transactie (verkoop op afstand of dienst) en het belastingbedrag worden vermeld. Bovendien moeten het belastingtarief en de aanduiding van het belastingtarief (standaard belastingtarief of verlaagd belastingtarief) worden opgegeven.

Het aangifteformulier berekent automatisch het nettobedrag voor elke boeking. Deze waarde kan worden gebruikt om de invoer te controleren.

Correcties

In het formulier voor de huidige OSS-melding is het mogelijk om eerdere aangiften van de afgelopen drie jaar te corrigeren.

Voor de correctie worden het betreffende jaar, het kwartaal en het land van bestemming geselecteerd.


Het verschilbedrag van de BTW tussen het vorige en het nieuwe rapport is cruciaal voor de correctie.

Voorbeeld van een positief verschil
Als oorspronkelijk een BTW van 1.000 euro werd aangegeven en het juiste bedrag 850 euro had moeten zijn, is het verschil 150 euro.
Voorbeeld van een negatief verschil
Als oorspronkelijk een BTW van 850 euro werd aangegeven het juiste bedrag is 1.000 euro, is het verschil -150 euro.

Als het verschilbedrag negatief is, moet het minteken handmatig worden ingevoerd.

Overzicht

In het overzicht kan de gehele OSS-aangifte worden gecontroleerd voordat deze elektronisch naar de belastingdienst wordt verzonden.

In het overzicht staat per land van bestemming het ingevoerde BTW-bedrag en eventuele correcties.


Correcties worden automatisch verrekend met het huidige belastingbedrag.

Het totaal te betalen bedrag wordt onderaan weergegeven.

Na indiening kan een PDF-kopie van het OSS-rapport worden gedownload.

Betaling van de verschuldigde BTW

De verschuldigde BTW wordt per bankoverschrijving betaald. De benodigde betalingsgegevens worden doorgaans tijdig per post verzonden. Als alternatief wordt deze informatie in het overzicht weergegeven.

UIterste datum voor aangifteperiode

De aangifteperiodes komen overeen met de kwartalen van het jaar. De uiterste datum voor indiening en betaling is het einde van de volgende maand na elke aangifteperiode.

AangifteperiodeUiterste datum voor indiening en betaling
Januari - Maart
Synoniemen: Q1, 1e kwartaal
30 april
April - Juni
Synoniemen: Q2, 2e kwartaal
31 juli
Juli - September
Synoniemen: Q3, 3e kwartaal
31 oktober
Oktober - December
Synoniemen: Q4, 4e kwartaal
31 januari

Betalingsreferentie

De betalingsreferentie is samengesteld als volgt: de ISO 3166 Alpha-2-code voor Nederland, het Nederlandse BTW-identificatienummer, het kwartaal en het jaar.

Voorbeeld van een betalingsreferentie
NL/NL123456701B01/Q2.2023

Vertaalstatus: Machine vertaling

Wettelijke openbaarmaking

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Duitsland

Informatie registreren

Register rechtbank: Kantonrechter Kaiserslautern
Registratienummer: HRB 31620
Btw Nr.: DE293589759
Directeur: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Contactgegevens

Telefoonnummer: +49 (0)631 5600 1600
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legale informatie

De inhoud van de website is louter informatief en vormt geen fiscaal, juridisch of zakelijk advies Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor externe links. De beheerders van gelinkte sites zijn als enige verantwoordelijk voor hun inhoud.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Privacyverklaring

Aanvullende juridische informatie