Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

Tutvuge käibemaksunõuetega

Jätkusuutliku edu suund ja strateegilised tegevusvaldkonnad

image.alt.label

Asjakohasuse mõistmine

Käibemaksukohustuste täitmine tagab maksukohustuste korrektse ja õigeaegse täitmise. See kaitseb ettevõtteid õiguslike tagajärgede ja rahaliste kahjude eest.

Piiriülese tegevusega ettevõtted peavad järgima eri riikide seadusi ja määrusi. Nõutav on kõigi nõuete täpne tundmine ja nende järgimine. See tagab äritegevuse korrektse läbiviimise ning tugevdab klientide ja partnerite usaldust.

Regulatiivse raamistiku tundmine

Käibemaks on kaupade ja teenuste müügilt võetav kaudne maks.

Euroopa Liidus reguleerib käibemaksu käibemaksudirektiiv. See direktiiv sätestab kaupade ja teenuste maksustamise üldpõhimõtted ELis. Üksikud liikmesriigid rakendavad direktiivi siseriiklikku õigusesse.

Info- ja sidesüsteemide kasutamine

Euroopa Liidu liikmesriigid on võtnud kasutusele One-Stop-Shop (OSS) süsteemi piiriüleseks müügiks ja tarnimiseks ettevõtetelt eratarbijale. Registreeritud ettevõtted saavad kaupade ühendusesisese kaugmüügi äritegevuse eest käibemaksu esitada ja tasuda kõigis ELi riikides keskselt oma riiklikule maksuametile. See lihtsustab käibemaksukohustust ettevõtete jaoks, kes müüvad ja tarnivad eratarbijatele teistes ELi riikides.

Kui ettevõtted kasutavad lao- ja tarnelogistikat teistes ELi riikides, näiteks Amazoni täitmisteenuseid (FBA) PAN-EU programmis. , on neis riikides nõutav riiklik registreerimine. Käibemaksuga seotud äritegevusest tuleb teatada vastavalt kohalikele seadustele ja tasumisele kuuluvad maksed. Suur hulk võimalikke riiklikke ja rahvusvahelisi äritegevusi erinevate riikide kombinatsioonidega võib kaasa tuua märkimisväärse halduskoormuse.

Vastavusnõuete täitmine

Nõuete tundmine vähendab vastutusriske. Selleks tuleb pidevalt kontrollida äritegevust juriidiliste kohustuste suhtes. See nõuab iga riigi tegevusprotsesside ja asjakohaste seaduste üksikasjalikku mõistmist.

Ettevõtted saavad optimeerida vastavust ja täita nõudeid, tuginedes tarkvarale ja vastavusteenustele ning maksunõustajate ja juristide teadmistele. See toetus võimaldab säästva edu saavutamiseks ressursse tõhusalt kasutada.

Tõlke olek: Masintõlge

Vastavusdomeen

Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

 • Käibemaks
 • Elektriline aku
 • Arvete esitamine
 • Raamatupidamine
 • Andmekaitse
 • Digitaalne identiteet
 • Rahapesuvastane
 • Intrastat
 • Kohvimaks
 • Pakendamine
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
 • Toll

Juriidiline avalikustamine

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksamaa

Registreerimisinfo

Registrikohus: Ringkonnakohus Kaiserslautern
Registrinumber: HRB 31620
Käibemaksu ID: DE293589759
Tegevdirektor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinfo

Tel: +49 (0)631 5600 1600
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juriidiline teave

Veebisaidi sisu on üksnes informatiivne ja ei kujuta endast maksu-, juriidilist ega ärinõu. Me ei vastuta väliste linkide eest. Lingitud saitide operaatorid vastutavad ainuisikuliselt nende sisu eest.

See veebisait ei kasuta küpsiseid.

Andmekaitse deklaratsioon

Lisateave õiguslike dokumentide kohta