Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

Uurige aku ühilduvust

Jätkusuutliku edu suund ja strateegilised tegevusvaldkonnad

image.alt.label

Asjakohasuse mõistmine

Elektriakud on tänapäeva maailmas hindamatu väärtusega ning neist on saanud igapäevaelu lahutamatu osa. Ühekordsed patareid (nimetatakse ka primaarpatareideks) sobivad ideaalselt lühiajaliseks kasutamiseks, näiteks taskulampideks. Akud (nimetatakse ka sekundaarpatareideks) on taaslaetavad ja mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks, näiteks nutitelefonid või elektrisõidukid.

Ettevõtete jaoks on akusid käsitlevate õigusnormide tundmine hädavajalik. Nõuete eiramine võib ettevõttele ja vastutavatele isikutele kaasa tuua olulisi õiguslikke ja rahalisi tagajärgi.

Regulatiivse raamistiku tundmine

Akude õiguslik raamistik on keeruline ja mitmekihiline. Euroopa Liidus reguleerivad akude tootmist, turustamist ja utiliseerimist seadused ja määrused. Keskseks probleemiks on akude tagasivõtmise kohustuste reguleerimine ja sellega seotud jälgitavus.

Akumäärusega kehtestatakse akudele konkreetsed ohutus- ja keskkonnastandardid. Elektriseadmete määrus määrab kindlaks akutoitega elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemise eeskirjad nende kasutusea lõpus.

Riiklikud seadused võivad Euroopa nõudeid täiendada või neist kõrvale kalduda. Seetõttu peaksid ettevõtted alati jälgima iga riigi kehtivaid regulatsioone.

Info- ja sidesüsteemide kasutamine

Ettevõtted kasutavad akude jälgimiseks ja tagasivõtmiseks spetsiaalseid süsteeme.

Need edendavad kohaldatavate eeskirjade mõistmist ja pakuvad ajakohast teavet vastavusprotsesside pidevaks jälgimiseks. Need süsteemid toetavad seega akude ohutust ja vähendavad võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid.

Ettevõtte asjakohaste süsteemide hoolikas kooskõlastamine ametlike süsteemidega võimaldab akudele vastavust vaevata.

Vastavusnõuete täitmine

Vastavusreeglite tundmine ja nende järgimine on pidev protsess. Mõjutatud ettevõtte piirkondi tuleb pidevalt kontrollida juriidiliste kohustuste suhtes. See nõuab eriteadmisi tööprotsesside ja asjakohaste riikide akudega seotud seaduste kohta.

Ettevõtted saavad optimeerida vastavust ja täita nõudeid, tuginedes eksperttarkvarale ja vastavusteenustele. See tugi võimaldab ettevõtte ressursse tõhusalt kasutada.

Tõlke olek: Masintõlge

Vastavusdomeen

Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

 • Käibemaks
 • Elektriline aku
 • Arvete esitamine
 • Raamatupidamine
 • Andmekaitse
 • Digitaalne identiteet
 • Rahapesuvastane
 • Intrastat
 • Kohvimaks
 • Pakendamine
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
 • Toll

Juriidiline avalikustamine

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksamaa

Registreerimisinfo

Registrikohus: Ringkonnakohus Kaiserslautern
Registrinumber: HRB 31620
Käibemaksu ID: DE293589759
Tegevdirektor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinfo

Tel: +49 (0)631 5600 1600
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juriidiline teave

Veebisaidi sisu on üksnes informatiivne ja ei kujuta endast maksu-, juriidilist ega ärinõu. Me ei vastuta väliste linkide eest. Lingitud saitide operaatorid vastutavad ainuisikuliselt nende sisu eest.

See veebisait ei kasuta küpsiseid.

Andmekaitse deklaratsioon

Lisateave õiguslike dokumentide kohta