Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

Uurige pakendite vastavust

Jätkusuutliku edu suund ja strateegilised tegevusvaldkonnad

image.alt.label

Asjakohasuse mõistmine

Pakendeid turule tuues on ettevõtted kohustatud täitma teatud vastavusnõudeid. See hõlmab registreerimist vastutavates asutustes, pakendikoguste teatamist ning pakendite tagastamise ja taaskasutamise rahastamist.

Taaskasutatavate pakendite plastimaksu tasumine

Euroopa Liidus kehtib mittetaaskasutatavatele pakenditele täiendav plastimaks. Selle maksu eesmärk on soodustada taaskasutatavate pakendimaterjalide kasutamist.

Regulatiivse raamistiku tundmine

Pakendite reguleeriv raamistik põhineb laiendatud tootjavastutuse põhimõttel (EPR = Extended Producer Responsibility). See põhimõte ütleb, et ettevõtted, kes lasevad pakendeid ringlusse esimest korda, vastutavad selle pakendi kõrvaldamise eest.

Euroopa tasandil reguleerib tootja laiendatud vastutust pakendidirektiiv. See direktiiv kohustab kõiki pakenditootjaid ja -importijaid osalema pakendite tagasivõtmise ja ringlussevõtu süsteemis. Liikmesriikides rakendatakse pakendidirektiivi riiklike pakendiseaduste kaudu.

Info- ja sidesüsteemide kasutamine

Euroopa Liidu liikmesriikides on riiklike registrite ja teatiste jaoks palju erinevaid süsteeme. Need süsteemid erinevad pakutavate funktsioonide, kasutatavate vormide ja esitatavate andmete poolest.

Ettevõtted, kes lasevad pakendeid turule mitmes liikmesriigis, peavad riiklikud registreerimised ja teatised läbi viima erinevates süsteemides. See võib kaasa tuua palju halduskoormust.

Vastavusnõuete täitmine

Ettevõtted saavad optimeerida vastavust ja täita nõudeid, kasutades selleks tarkvara ja vastavusteenuseid ning ekspertteadmisi. Need teenused aitavad jälgida vastavusnõudeid, koostada aruandeid ja suhelda erinevates riikides.

Tõlke olek: Masintõlge

Vastavusdomeen

Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

 • Käibemaks
 • Elektriline aku
 • Arvete esitamine
 • Raamatupidamine
 • Andmekaitse
 • Digitaalne identiteet
 • Rahapesuvastane
 • Intrastat
 • Kohvimaks
 • Pakendamine
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
 • Toll

Juriidiline avalikustamine

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksamaa

Registreerimisinfo

Registrikohus: Ringkonnakohus Kaiserslautern
Registrinumber: HRB 31620
Käibemaksu ID: DE293589759
Tegevdirektor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinfo

Tel: +49 (0)631 5600 1600
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juriidiline teave

Veebisaidi sisu on üksnes informatiivne ja ei kujuta endast maksu-, juriidilist ega ärinõu. Me ei vastuta väliste linkide eest. Lingitud saitide operaatorid vastutavad ainuisikuliselt nende sisu eest.

See veebisait ei kasuta küpsiseid.

Andmekaitse deklaratsioon

Lisateave õiguslike dokumentide kohta