Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

Tutvuge tollinõuetega

Jätkusuutliku edu suund ja strateegilised tegevusvaldkonnad

image.alt.label

Asjakohasuse mõistmine

Toll mõjutab oluliselt ettevõtete edu rahvusvahelises kaubanduses. Tollieeskirjade järgimine hoiab ära trahvid ja viivitused, mis omakorda tagab tõhusa tarneahela ja rahulolevad kliendid.

Õige tolliprotseduur ja kaupade õige klassifikatsioon on kulude juhtimisel üliolulised. Ettevõtted, kes deklareerivad kaupu õigesti, väldivad tarbetuid kulusid ja saavad kasu kaubanduslepingutest.

Tollide järgimine on rahvusvahelise äriedu jaoks ülioluline.

Regulatiivse raamistiku tundmine

Tolli suhtes Euroopa Liidus kehtivad teatud määrused ja seadused, eelkõige tolliseadustiku määrus ja liidu tolli kohaldamise määrus. Need määravad kindlaks tollitöötlemise kriteeriumid, näiteks tollimaksuga maksustatavad kaubad või kohaldatavad tollitariifid. Lisaks EL direktiividele määravad tolliprotseduurid kindlaks rahvusvahelised kaubanduslepingud. Kui ettevõtted ei täida tollieeskirju, ähvardavad neid tollikaristused, trahvid ja rasketel juhtudel kriminaalvastutusele võtmine. Seetõttu on rahvusvahelise kaubanduse ettevõtete jaoks oluline järgida kehtivaid eeskirju.

Info- ja sidesüsteemide kasutamine

Info- ja sidesüsteemide kasutamine on tollitöötluses hädavajalik. Need võimaldavad ettevõtetel esitada elektroonilisi tollideklaratsioone, maksta tollitasusid veebis ja jälgida tollivormistuse olekut reaalajas.

Spetsiaalne tarkvara ja elektroonilised platvormid on tollieeskirjade järgimisel üliolulised tööriistad. See pakub funktsioone automaatseks arvutuseks ja vajalike dokumentide loomiseks. Lisaks võimaldab elektrooniline suhtlus tolliasutustega tõhusat koostööd ja kiirendab oluliselt tollivormistusprotsessi.

Euroopa Liidus on olulised tollivormistussüsteemid AES (= Automated Export Service) , ACS (=Automated Customs System) ja TARIC (=ühenduse integreeritud tariif). Neid süsteeme pakuvad toll ja need on kättesaadavad kõikidele ettevõtetele.

Vastavusnõuete täitmine

Tolliprotseduuride korrektne käsitlemine on rahvusvaheliselt tegutsevate ettevõtete jaoks ülioluline. See hõlmab õige tollitariifinumbri määramist, tollitasude täpset arvestamist, vajalike tollidokumentide esitamist ja ettenähtud tolliprotseduuride kohusetundlikku läbiviimist. Need sammud on olulised kohaldatavate eeskirjade järgimiseks ja sujuvaks piiriüleseks kaubavahetuseks.

Tollinõuete täitmisel saavad ettevõtted toetuda tolliasutuste veebisaitidele, Euroopa Komisjoni väljaannetele ja ekspertteenustele. Nõuetele vastavus väldib õiguslikke tagajärgi ja võimaldab ettevõtetel realiseerida kogu oma rahvusvahelist potentsiaali.

Tõlke olek: Masintõlge

Vastavusdomeen

Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

 • Käibemaks
 • Elektriline aku
 • Arvete esitamine
 • Raamatupidamine
 • Andmekaitse
 • Digitaalne identiteet
 • Rahapesuvastane
 • Intrastat
 • Kohvimaks
 • Pakendamine
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
 • Toll

Juriidiline avalikustamine

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksamaa

Registreerimisinfo

Registrikohus: Ringkonnakohus Kaiserslautern
Registrinumber: HRB 31620
Käibemaksu ID: DE293589759
Tegevdirektor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinfo

Tel: +49 (0)631 5600 1600
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juriidiline teave

Veebisaidi sisu on üksnes informatiivne ja ei kujuta endast maksu-, juriidilist ega ärinõu. Me ei vastuta väliste linkide eest. Lingitud saitide operaatorid vastutavad ainuisikuliselt nende sisu eest.

See veebisait ei kasuta küpsiseid.

Andmekaitse deklaratsioon

Lisateave õiguslike dokumentide kohta