Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

Uurige Intrastati vastavust

Jätkusuutliku edu suund ja strateegilised tegevusvaldkonnad

image.alt.label

Asjakohasuse mõistmine

Intrastat on süsteem statistiliste andmete kogumiseks kaupade liikumise kohta Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

Ettevõtted, kes ületavad teatud piirmäärasid, peavad esitama Intrastati deklaratsioonid. Nende kohustuste täitmata jätmine võib kaasa tuua trahve ja kaubandussanktsioone.

Regulatiivse raamistiku tundmine

Euroopa ettevõtlusstatistika määruse eesmärk on tagada täpne teave kauplemistegevuse kohta Euroopa Liidus. See võimaldab ettevõtetel ja poliitikakujundajatel muuta siseturgu tõhusamaks ja teha teadlikumaid otsuseid.

Riiklikud ametiasutused jälgivad Intrastati kohustuste täitmist. Ametiasutused teevad tihedat koostööd ning saavad piiriülese ja asutusesisese andmevahetuse kaudu tuvastada ja kuvada mittetäielikud või puuduvad Intrastati deklaratsioonid.

Info- ja sidesüsteemide kasutamine

Euroopa Liidu liikmesriikide ametiasutused pakuvad Intrastati deklaratsioonide esitamiseks üldjuhul elektroonilisi platvorme.

Deklaratsioonidele esitatavad nõuded ja tehnilised võimalused ulatuvad käsitsi üleslaadimisest kuni liideste kaudu automaatse esitamiseni.

Vastavusnõuete täitmine

Vaatamata siduvale Intrastati regulatsioonile on Euroopa Liidu liikmesriikide vahel suured nõuete erinevused, mis tulenevad siseriiklikest vajadustest ja seadustest.

Ettevõtted saavad protsesse optimeerida ja nõudeid täita, tuginedes ekspertteenustele. See toetus võimaldab säästva edu saavutamiseks ressursse tõhusalt kasutada.

Tõlke olek: Masintõlge

Vastavusdomeen

Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

 • Käibemaks
 • Elektriline aku
 • Arvete esitamine
 • Raamatupidamine
 • Andmekaitse
 • Digitaalne identiteet
 • Rahapesuvastane
 • Intrastat
 • Kohvimaks
 • Pakendamine
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
 • Toll

Juriidiline avalikustamine

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksamaa

Registreerimisinfo

Registrikohus: Ringkonnakohus Kaiserslautern
Registrinumber: HRB 31620
Käibemaksu ID: DE293589759
Tegevdirektor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinfo

Broneeri telefon või videokoosolek
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juriidiline teave

Veebisaidi sisu on üksnes informatiivne ja ei kujuta endast maksu-, juriidilist ega ärinõu. Me ei vastuta väliste linkide eest. Lingitud saitide operaatorid vastutavad ainuisikuliselt nende sisu eest.

See veebisait ei kasuta küpsiseid.

Andmekaitse deklaratsioon

Lisateave õiguslike dokumentide kohta