Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

Tutvuge rahapesuvastaste nõuetega

Jätkusuutliku edu suund ja strateegilised tegevusvaldkonnad

image.alt.label

Asjakohasuse mõistmine

Rahapesu on ülemaailmne probleem. See on protsess, mille käigus kurjategijad üritavad maskeerida ebaseaduslikult omandatud raha nii, et see näib olevat legaalselt omandatud raha.

Ametivõimude ja ettevõtete vaheline teabevahetus on rahapesujuhtumite tuvastamisel ülioluline. Seetõttu on oluline, et ettevõtted rakendaksid meetmeid kahtlaste tehingute ja äripartnerite tuvastamiseks.

Ettevõtted, kes ei järgi rahapesu tõkestamise regulatsioone, seavad endale suured trahvid ja muud sanktsioonid.

Regulatiivse raamistiku tundmine

Rahapesu kriminaalsed meetodid ja nende vastumeetmed muutuvad pidevalt. See tähendab ettevõtete jaoks pidevat reguleeriva raamistiku kohandamist.

Regulatiivraamistik koosneb erinevatest seadustest, määrustest ja juhistest. Need nõuavad ettevõtetelt konkreetsete rahapesu tõkestamise meetmete võtmist, näiteks äripartnerite tuvastamist või kahtlustatavatest juhtumitest teatamist.

Info- ja sidesüsteemide kasutamine

Info- ja sidesüsteemide kaudu saavad ettevõtted tuvastada oma kliente ja äripartnereid, jälgida tehinguid ja teatada kahtlusalustest juhtumitest.

Klientide tundmine

KYC nõuete järgimine (KYC = Know Your Customer) mängib rahapesu tõkestamisel keskset rolli. Need süsteemid tagavad klientide ja äripartnerite õige tuvastamise ja pideva kontrolli, et vältida rahapesu.

Finantstehingute uurimine

Paljudes Euroopa riikides on riiklikud finantsteabeüksused (FIU), mille ülesandeks on võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamisega.

Need finantsteabeüksused kasutavad rahapesu tegevuse tuvastamiseks täiustatud infosüsteeme. Peamisteks ülesanneteks on kahtlaste tegevusaruannete kogumine ja tehinguandmete analüüs, sageli koostöös teiste sise- ja välisriikide ametiasutustega.

Vilepuhujate süsteemide pakkumine

Vilepuhujate süsteemid võimaldavad töötajatel anonüümselt tõstatada muret ettevõttesisese rahapesu pärast, kartmata kättemaksu. Need süsteemid kaitsevad reporterite identiteeti kaasaegsete turvameetmete ja krüpteerimistehnikate abil.

Vastavusnõuete täitmine

Rahapesu tõkestamise eeskirjade täitmine on pidev protsess, mis nõuab regulaarset ülevaatamist ja korrigeerimist.

Põhiülesanneteks vastavuse valdkonnas on töötajate koolitamine, siseauditite läbiviimine ja ennetav riskijuhtimine. Ettevõtted, kes täidavad järjekindlalt oma vastavusnõudeid, kaitsevad end rahaliste kahjude, maineriskide ja õiguslike tagajärgede eest.

Tõlke olek: Masintõlge

Vastavusdomeen

Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

 • Käibemaks
 • Elektriline aku
 • Arvete esitamine
 • Raamatupidamine
 • Andmekaitse
 • Digitaalne identiteet
 • Rahapesuvastane
 • Intrastat
 • Kohvimaks
 • Pakendamine
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
 • Toll

Juriidiline avalikustamine

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksamaa

Registreerimisinfo

Registrikohus: Ringkonnakohus Kaiserslautern
Registrinumber: HRB 31620
Käibemaksu ID: DE293589759
Tegevdirektor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinfo

Tel: +49 (0)631 5600 1600
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juriidiline teave

Veebisaidi sisu on üksnes informatiivne ja ei kujuta endast maksu-, juriidilist ega ärinõu. Me ei vastuta väliste linkide eest. Lingitud saitide operaatorid vastutavad ainuisikuliselt nende sisu eest.

See veebisait ei kasuta küpsiseid.

Andmekaitse deklaratsioon

Lisateave õiguslike dokumentide kohta