Poznaj wszystkie domeny zgodności

Poznaj zgodność opakowań

Orientacja i strategiczne pola działania na rzecz trwałego sukcesu

image.alt.label

Zrozumienie trafności

Firmy wprowadzające opakowania do obrotu zobowiązane są do spełnienia określonych wymogów zgodności. Obejmuje to rejestrację u odpowiednich władz, zgłaszanie ilości opakowań oraz finansowanie zwrotu i recyklingu opakowań.

Płacenie podatku od tworzyw sztucznych od opakowań nienadających się do recyklingu

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje dodatkowy podatek od tworzyw sztucznych za opakowania nienadające się do recyklingu. Podatek ten ma zachęcać do stosowania materiałów opakowaniowych nadających się do recyklingu.

Znajomość ram regulacyjnych

Ramy regulacyjne dotyczące opakowań opierają się na zasadzie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR = Rozszerzona odpowiedzialność producenta). Zasada ta stanowi, że za utylizację tego opakowania odpowiadają firmy wprowadzające opakowania po raz pierwszy do obrotu.

Na poziomie europejskim rozszerzoną odpowiedzialność producenta reguluje Dyrektywa w sprawie opakowań. Dyrektywa ta nakłada na wszystkich producentów i importerów opakowań obowiązek uczestnictwa w systemie przyjmowania zwrotu i recyklingu opakowań. W państwach członkowskich dyrektywa w sprawie opakowań jest wdrażana poprzez krajowe przepisy dotyczące opakowań.

Korzystanie z systemów informacyjno-komunikacyjnych

W państwach członkowskich Unii Europejskiej istnieje wiele różnych systemów krajowych rejestrów i powiadomień. Systemy te różnią się oferowanymi funkcjami, formularzami, które należy przekazać i danymi, które należy przedłożyć.

Firmy wprowadzające opakowania do obrotu w kilku państwach członkowskich muszą przeprowadzać krajowe rejestracje i zgłoszenia w różnych systemach. Może to wiązać się z dużym wysiłkiem administracyjnym.

Spełnienie wymagań dotyczących zgodności

Firmy mogą optymalizować zgodność i spełniać wymagania, wykorzystując oprogramowanie i usługi w zakresie zgodności oraz wiedzę ekspercką. Usługi te pomagają monitorować wymagania zgodności, tworzyć raporty i komunikować się w różnych krajach.

Status tłumaczenia: Tłumaczenie maszynowe

Domena zgodności

Poznaj wszystkie domeny zgodności

  • Podatek VAT
  • Bateria elektryczna
  • Fakturowanie
  • Księgowość
  • Ochrona Danych
  • Tożsamość cyfrowa
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
  • Intrastat
  • Podatek od kawy
  • Opakowania
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • Odprawa celna

Ujawnienie prawne

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Niemcy

Zarejestruj informacje

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kaiserslautern
Numer w rejestrze: HRB 31620
NIP-UE: DE293589759
Zarząd: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Informacje Kontaktowe

Zarezerwuj spotkanie telefoniczne lub wideo
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Informacje prawne

Treść serwisu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa podatkowego, prawnego ani gospodarczego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za zawartość stron obcych odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Ta witryna nie korzysta z plików cookie.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dodatkowe informacje prawne