Poznaj wszystkie domeny zgodności

Poznaj zgodność baterii

Orientacja i strategiczne pola działania na rzecz trwałego sukcesu

image.alt.label

Zrozumienie trafności

Baterie elektryczne są w dzisiejszym świecie nieocenione i stały się integralną częścią życia codziennego. Baterie jednorazowe (zwane także bateriami podstawowymi) idealnie nadają się do krótkotrwałego użytku, np. do latarek. Akumulatory (zwane także bateriami wtórnymi) nadają się do wielokrotnego ładowania i są przeznaczone do długotrwałego użytkowania, np. w smartfonach lub pojazdach elektrycznych.

Dla firm niezbędna jest znajomość przepisów prawnych dotyczących baterii. Niezastosowanie się może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla firmy i osób odpowiedzialnych.

Znajomość ram regulacyjnych

Ramy prawne dotyczące baterii są złożone i wielowarstwowe. W Unii Europejskiej produkcję, dystrybucję i utylizację baterii regulują przepisy ustawowe i wykonawcze. Głównym problemem są regulacje dotyczące obowiązków odbioru baterii i związanej z nimi identyfikowalności.

Rozporządzenie w sprawie baterii określa szczegółowe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla baterii. Rozporządzenie w sprawie sprzętu elektrycznego określa zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym zasilanym bateryjnie po zakończeniu jego okresu użytkowania.

Przepisy krajowe mogą uzupełniać wymagania europejskie lub od nich odbiegać. Dlatego firmy powinny zawsze zwracać uwagę na aktualne przepisy obowiązujące w każdym kraju.

Korzystanie z systemów informacyjno-komunikacyjnych

Firmy korzystają ze specjalistycznych systemów śledzenia i odbioru baterii.

Promują zrozumienie obowiązujących przepisów i dostarczają aktualnych informacji umożliwiających stały monitoring procesów compliance. Systemy te zatem wspierają bezpieczeństwo akumulatorów i redukują możliwy negatywny wpływ na środowisko.

Dokładna koordynacja odpowiednich systemów w firmie z systemami oficjalnymi umożliwia bezproblemową zgodność akumulatorów.

Spełnienie wymagań dotyczących zgodności

Znajomość i przestrzeganie zasad compliance jest procesem ciągłym. Dotknięte obszary firmy muszą być stale sprawdzane pod kątem zobowiązań prawnych. Wymaga to specjalistycznej wiedzy na temat procesów operacyjnych i odpowiednich przepisów dotyczących baterii obowiązujących w odpowiednich krajach.

Firmy mogą optymalizować zgodność i spełniać wymagania, polegając na specjalistycznym oprogramowaniu i usługach zapewniania zgodności. Wsparcie to umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów firmy.

Status tłumaczenia: Tłumaczenie maszynowe

Domena zgodności

Poznaj wszystkie domeny zgodności

 • Podatek VAT
 • Bateria elektryczna
 • Fakturowanie
 • Księgowość
 • Ochrona Danych
 • Tożsamość cyfrowa
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Intrastat
 • Podatek od kawy
 • Opakowania
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Odprawa celna

Ujawnienie prawne

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Niemcy

Zarejestruj informacje

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kaiserslautern
Numer w rejestrze: HRB 31620
NIP-UE: DE293589759
Zarząd: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Informacje Kontaktowe

Zarezerwuj spotkanie telefoniczne lub wideo
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Informacje prawne

Treść serwisu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa podatkowego, prawnego ani gospodarczego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za zawartość stron obcych odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Ta witryna nie korzysta z plików cookie.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dodatkowe informacje prawne