Poznaj wszystkie domeny zgodności

Poznaj zgodność z Intrastat

Orientacja i strategiczne pola działania na rzecz trwałego sukcesu

image.alt.label

Zrozumienie trafności

Intrastat to system zbierania danych statystycznych o przepływach towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Firmy, które przekraczają określone progi, mają obowiązek składania deklaracji Intrastat. Nieprzestrzeganie tych obowiązków może skutkować karami finansowymi i sankcjami handlowymi.

Znajomość ram regulacyjnych

Celem europejskiego rozporządzenia w sprawie statystyk przedsiębiorstw jest zapewnienie dokładnych informacji na temat działalności handlowej w Unii Europejskiej. Umożliwia to przedsiębiorstwom i decydentom zwiększenie efektywności rynku wewnętrznego i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Władze krajowe monitorują przestrzeganie obowiązków Intrastat. Organy ściśle ze sobą współpracują i mogą identyfikować i wyświetlać niekompletne lub brakujące zgłoszenia Intrastat w drodze transgranicznej i wewnątrzorganicznej wymiany danych.

Korzystanie z systemów informacyjno-komunikacyjnych

Organy w państwach członkowskich Unii Europejskiej zazwyczaj udostępniają platformy elektroniczne do składania deklaracji Intrastat.

Wymagania i możliwości techniczne dotyczące deklaracji obejmują zarówno ręczne przesyłanie, jak i automatyczne przesyłanie za pośrednictwem interfejsów.

Spełnienie wymagań dotyczących zgodności

Pomimo obowiązującego rozporządzenia Intrastat, pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej istnieją duże różnice w wymaganiach, które wynikają z krajowych potrzeb i przepisów.

Firmy mogą optymalizować procesy i spełniać wymagania, opierając się na usługach eksperckich. Wsparcie to umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów w celu osiągnięcia trwałego sukcesu.

Status tłumaczenia: Tłumaczenie maszynowe

Domena zgodności

Poznaj wszystkie domeny zgodności

 • Podatek VAT
 • Bateria elektryczna
 • Fakturowanie
 • Księgowość
 • Ochrona Danych
 • Tożsamość cyfrowa
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Intrastat
 • Podatek od kawy
 • Opakowania
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Odprawa celna

Ujawnienie prawne

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Niemcy

Zarejestruj informacje

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kaiserslautern
Numer w rejestrze: HRB 31620
NIP-UE: DE293589759
Zarząd: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Informacje Kontaktowe

Tel: +49 (0)631 5600 1600
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Informacje prawne

Treść serwisu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa podatkowego, prawnego ani gospodarczego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za zawartość stron obcych odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Ta witryna nie korzysta z plików cookie.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dodatkowe informacje prawne