Poznaj wszystkie domeny zgodności

Poznaj zgodność fakturowania

Orientacja i strategiczne pola działania na rzecz trwałego sukcesu

image.alt.label

Zrozumienie trafności

Faktury dokumentują czynności biznesowe istotne podatkowo. Stanowią one podstawę do przyszłych płatności i składek podatkowych. Spełniają także istotne obowiązki informacyjne firm.

Kompletność i poprawność wszystkich danych na fakturach umożliwia bezproblemowy proces spełnienia i identyfikacji różnych wymogów zgodności, od ich utworzenia po przetwarzanie przez odbiorcę faktury.

Znajomość ram regulacyjnych

Facturering is onderworpen aan een verscheidenheid aan regels en vereisten, die van land tot land kunnen verschillen.

In de Europese Unie wordt facturering bijvoorbeeld gereguleerd door de BTW-richtlijn, die uniforme factureringsvereisten in alle lidstaten vaststelt. .

Korzystanie z faktur elektronicznych

Faktury elektroniczne zapewniają zwiększoną efektywność tworzenia i sprawdzania faktur oraz ich przetwarzania operacyjnego. Umożliwiają także oszczędności w kosztach papieru i druku.

Dzięki swoim właściwościom cyfrowym można je łatwo archiwizować i zarządzać nimi. Ich autentyczność można zapewnić poprzez podpisy cyfrowe. Promują cyfryzację gospodarki i poprawiają zgodność z wymogami regulacyjnymi.

Tworzenie faktur proforma

Przedsiębiorstwa dokonujące wewnątrzwspólnotowego przemieszczania towarów zwolnione z podatku wykorzystują faktury pro-forma jako dokumenty dowodowe dla organów.

Mogą one również służyć jako podstawa do prawidłowego naliczenia ceł i podatków importowych.

Korzystanie z systemów informacyjno-komunikacyjnych

Rosnące wymagania dotyczące fakturowania wymagają coraz wydajniejszych systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Systemy te mają kluczowe znaczenie dla bieżącej zgodności i planowania długoterminowego.

Rosnące wykorzystanie faktur elektronicznych i zapotrzebowanie organów na raportowanie w czasie rzeczywistym wymagają systemów, które spełniają aktualne wymagania i są przygotowane na przyszły rozwój.

Spełnienie wymagań dotyczących zgodności

Faktury powinny być zgodne z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Minimalizuje to ryzyko odpowiedzialności i wzmacnia zaufanie do uczciwości firm.

Nowoczesne procesy umożliwiają łatwe zarządzanie i analizę dostępnych danych fakturowych. Otwiera to przed firmami dalsze ulepszenia i możliwości rozwinięcia ich pełnego potencjału międzynarodowego.

Status tłumaczenia: Tłumaczenie maszynowe

Domena zgodności

Poznaj wszystkie domeny zgodności

 • Podatek VAT
 • Bateria elektryczna
 • Fakturowanie
 • Księgowość
 • Ochrona Danych
 • Tożsamość cyfrowa
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Intrastat
 • Podatek od kawy
 • Opakowania
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Odprawa celna

Ujawnienie prawne

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Niemcy

Zarejestruj informacje

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kaiserslautern
Numer w rejestrze: HRB 31620
NIP-UE: DE293589759
Zarząd: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Informacje Kontaktowe

Zarezerwuj spotkanie telefoniczne lub wideo
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Informacje prawne

Treść serwisu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa podatkowego, prawnego ani gospodarczego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za zawartość stron obcych odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Ta witryna nie korzysta z plików cookie.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dodatkowe informacje prawne