Κυρίως μενού
Ελλάδα - Ελληνικά
Γλώσσα

Δήλωση προστασίας δεδομένων

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει στα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων που αναφέρεται παρακάτω σε αυτό το κείμενο.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον χειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας στα στοιχεία έκδοσης αυτού του ιστότοπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας συλλέγονται πρωτίστως όταν τα παρέχετε σε εμάς. Μπορεί να πρόκειται, π.χ. για δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου, λειτουργικό σύστημα ή ώρα επίσκεψης της σελίδας). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μόλις μπείτε στον ιστότοπό μας.

Για ποιον λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ορισμένα από τα δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος δεν περιέχει σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστη.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στα στοιχεία έκδοσης, εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

2. Γενικές υποδείξεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι χειριστές αυτού του ιστότοπου λαμβάνουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρά. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιον σκοπό τα χρησιμοποιούμε.

Επισημαίνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω e-mail) μπορεί να παρουσιάσει κενά ασφάλειας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων έναντι πρόσβασης από τρίτους.

Σημείωση για τον αρμόδιο φορέα

Ο αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

DutyPay GmbH (Ντιούτυπαϊ ΕΠΕ)
Rummelstraße 11 (Οδός Ρούμελ 11)
67655 Kaiserslautern (Κάιζερσλάουτερν)
Γερμανία

E-Mail: zentrale@dutypay.eu

Ο αρμόδιος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μόνος ή από κοινού με άλλους, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις e-mail κ.λπ.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αρκεί ένα ανεπίσημο e-mail σε εμάς. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ομοσπονδιακού κρατιδίου στο οποίο εδρεύει η εταιρεία μας. Μια λίστα υπεύθυνων προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.bfdi.bund.de

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή στο πλαίσιο εκπλήρωσης μιας σύμβασης, σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε κοινή, αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο άτομο, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα επιβεβαίωσης και ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πληροφορίες από εμάς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε αμέσως τυχόν εσφαλμένα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα λήθης»)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα αμέσως εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 1. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
 2. Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 3. Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2.
 4. Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία.
 5. Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος.
 6. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της εταιρείας πληροφοριών που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Σύμφωνα με Άρθρο 18 GDPR, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία εάν εκπληρώνεται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. η ορθότητα των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων  για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο να ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων,
 2. η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων απορρίπτει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού ζητά να περιοριστεί η χρήση των προσωπικών δεδομένων,
 3. ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα χρειάζεται για να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις ή
 4. το υποκείμενο των δεδομένων υπέβαλε ένσταση κατά της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί, εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.

Κρυπτογράφηση SSL ή/και TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της διαβίβασης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήσεις που μας στέλνετε ως διαχειριστής ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης που αλλάζει από 'http://' σε 'https://' και από το σύμβολο της κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Εάν η κρυπτογράφηση SSL ή TLS είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

3. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Νόμιμος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Έχουμε διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.

Omarbek Walz-Katamov (Ομάρμπεκ Βαλτς-Κατάμοφ)

Rummelstraße 11 (Οδός Ρούμελ 11)
67655Kaiserslautern (Κάιζερσλάουτερν)
Γερμανία

E-Mail: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Cookies

Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν μερικώς τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν τις υπηρεσίες μας πιο φιλικές, πιο αποτελεσματικές και ασφαλέστερες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα «session cookies». Διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας έως ότου τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για την εγκατάσταση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή εν γένει και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που χρειάζεστε (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησής σας), αντιμετωπίζονται ξεχωριστά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος ιστότοπου συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία διαβιβάζει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησής σας σε εμάς. Αυτά είναι:

 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
 • Διεύθυνση URL αναφοράς
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή στον υπολογιστή πρόσβασης
 • Ώρα του αιτήματος διακομιστή
 • Διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν θα συγχωνευτούν με άλλες πηγές δεδομένων.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR, το οποίο επιτρέπει στην επεξεργασία δεδομένων να εκπληρώνει συμβάσεις ή προσυμβατικά μέτρα.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερώτημα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα αιτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που δώσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση επακόλουθων ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Αρκεί ένα ανεπίσημο e-mail σε εμάς. Η νομιμότητα των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα διατηρούνται σε εμάς έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να μην ισχύει πλέον ο σκοπός της αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι αποθήκευσης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Κατάσταση μετάφρασης: Μηχανική Μετάφραση

Νομική αποκάλυψη

DutyPay GmbH (Ντιούτυπαϊ ΕΠΕ)

Rummelstraße 11 (Οδός Ρούμελ 11)
67655 Kaiserslautern (Κάιζερσλάουτερν)
Γερμανία

Πληροφορίες Εγγραφής

Πρωτοδικείο: Amtsgericht Kaiserslautern (Δικαστήριο Πρωτοδικών Κάιζερσλάουτερν)
Αριθμός μητρώο: HRB 31620
ΑΦΜ: DE293589759
Διευθύνων Σύμβουλος: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Δίπλ.-Οικ.-Μηχ. Αλεξάντερ Γκάνσελ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Κράτηση τηλεφωνικής ή βιντεοδιάσκεψης
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Νομικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι μόνο για ενημέρωση και δεν αποτελεί φορολογική, νομική ή επιχειρηματική συμβουλή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους. Οι χειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Επιπρόσθετες νομικές πληροφορίες