Κυρίως μενού
Ελλάδα - Ελληνικά
Γλώσσα
Εξερευνήστε όλους τους τομείς συμμόρφωσης

Εξερευνήστε την Τελωνειακή Συμμόρφωση

Προσανατολισμός και Στρατηγικά Πεδία Δράσης για Βιώσιμη Επιτυχία

image.alt.label

Κατανόηση της Συνάφειας

Τα τελωνεία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιτυχία των εταιρειών στο διεθνές εμπόριο. Η συμμόρφωση με τους τελωνειακούς κανονισμούς αποτρέπει τις κυρώσεις και τις καθυστερήσεις, γεγονός που με τη σειρά του διασφαλίζει μια αποτελεσματική αλυσίδα εφοδιασμού και ικανοποιημένους πελάτες.

Μια σωστή τελωνειακή διαδικασία και η σωστή ταξινόμηση των εμπορευμάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση του κόστους. Οι εταιρείες που δηλώνουν σωστά τα αγαθά αποφεύγουν το περιττό κόστος και μπορούν να επωφεληθούν από τις εμπορικές συμφωνίες.

Η τελωνειακή συμμόρφωση είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή επιχειρηματική επιτυχία.

Γνωρίζοντας το Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται σε ορισμένους κανονισμούς και νόμους, ιδίως στον κανονισμό για τον τελωνειακό κώδικα και στον ενωσιακό κανονισμό τελωνειακής εφαρμογής. Αυτά καθορίζουν κριτήρια τελωνειακής μεταποίησης, όπως εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμούς ή σε ισχύοντες τελωνειακούς δασμούς. Εκτός από τις οδηγίες της ΕΕ, οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες καθορίζουν τις τελωνειακές διαδικασίες. Εάν οι εταιρείες δεν συμμορφωθούν με τους τελωνειακούς κανονισμούς, αντιμετωπίζουν τελωνειακές κυρώσεις, πρόστιμα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, ποινική δίωξη. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο για τις εταιρείες στο διεθνές εμπόριο να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Χρήση Συστημάτων Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Η χρήση συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών είναι απαραίτητη στην τελωνειακή επεξεργασία. Επιτρέπουν στις εταιρείες να υποβάλλουν ηλεκτρονικές τελωνειακές διασαφήσεις, να πληρώνουν τελωνειακά τέλη στο διαδίκτυο και να παρακολουθούν την κατάσταση του εκτελωνισμού σε πραγματικό χρόνο.

Το ειδικό λογισμικό και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι ζωτικής σημασίας εργαλεία για τη συμμόρφωση με τους τελωνειακούς κανονισμούς. Προσφέρει λειτουργίες για αυτόματους υπολογισμούς και δημιουργία των απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον, η ηλεκτρονική επικοινωνία με τις τελωνειακές αρχές επιτρέπει την αποτελεσματική συνεργασία και επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία εκτελωνισμού.

Τα σημαντικά συστήματα εκτελωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν τα AES (= Automated Export Service) , ACS (=Automated Customs System) και TARIC (=Ολοκληρωμένο Δασμολόγιο της Κοινότητας). Τα συστήματα αυτά παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές και είναι προσβάσιμα σε όλες τις εταιρείες.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης

Ο σωστός χειρισμός των τελωνειακών διαδικασιών είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό του σωστού αριθμού δασμολογίου, τον ακριβή υπολογισμό των τελωνειακών τελών, την προσκόμιση των απαραίτητων τελωνειακών εγγράφων και την ευσυνείδητη διεξαγωγή των προβλεπόμενων τελωνειακών διαδικασιών. Αυτά τα βήματα είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και για το ομαλό διασυνοριακό εμπόριο.

Για την τελωνειακή συμμόρφωση, οι εταιρείες μπορούν να βασίζονται στους ιστότοπους των τελωνειακών αρχών, τις δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων. Η συμμόρφωση αποφεύγει τις νομικές συνέπειες και επιτρέπει στις εταιρείες να αξιοποιήσουν πλήρως τις διεθνείς δυνατότητές τους.

Κατάσταση μετάφρασης: Μηχανική Μετάφραση

Τομέας Συμμόρφωσης

Εξερευνήστε όλους τους τομείς συμμόρφωσης

 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Ηλεκτρική Μπαταρία
 • Τιμολόγηση
 • Λογιστική
 • Προστασία Δεδομένων
 • Ψηφιακή Ταυτότητα
 • Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
 • Ενδοκοινοτική στατιστική
 • Φόρος καφέ
 • Συσκευασία
 • Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • ΗΘΗ και εθιμα

Νομική αποκάλυψη

DutyPay GmbH (Ντιούτυπαϊ ΕΠΕ)

Rummelstraße 11 (Οδός Ρούμελ 11)
67655 Kaiserslautern (Κάιζερσλάουτερν)
Γερμανία

Πληροφορίες Εγγραφής

Πρωτοδικείο: Amtsgericht Kaiserslautern (Δικαστήριο Πρωτοδικών Κάιζερσλάουτερν)
Αριθμός μητρώο: HRB 31620
ΑΦΜ: DE293589759
Διευθύνων Σύμβουλος: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Δίπλ.-Οικ.-Μηχ. Αλεξάντερ Γκάνσελ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Κράτηση τηλεφωνικής ή βιντεοδιάσκεψης
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Νομικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι μόνο για ενημέρωση και δεν αποτελεί φορολογική, νομική ή επιχειρηματική συμβουλή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους. Οι χειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Επιπρόσθετες νομικές πληροφορίες