Κυρίως μενού
Ελλάδα - Ελληνικά
Γλώσσα
Εξερευνήστε όλους τους τομείς συμμόρφωσης

Εξερευνήστε τη Συμμόρφωση Intrastat

Προσανατολισμός και Στρατηγικά Πεδία Δράσης για Βιώσιμη Επιτυχία

image.alt.label

Κατανόηση της Συνάφειας

Το Intrastat είναι ένα σύστημα συλλογής στατιστικών δεδομένων για τις κινήσεις εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εταιρείες που υπερβαίνουν ορισμένα όρια πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Intrastat. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα και εμπορικές κυρώσεις.

Γνωρίζοντας το Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Ο κανονισμός για τις ευρωπαϊκές στατιστικές επιχειρήσεων αποσκοπεί στη διασφάλιση ακριβών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορικές δραστηριότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες και τους φορείς χάραξης πολιτικής να κάνουν την εσωτερική αγορά πιο αποτελεσματική και να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Οι εθνικές αρχές παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της Intrastat. Οι αρχές συνεργάζονται στενά και μπορούν να εντοπίσουν και να εμφανίσουν ελλιπείς ή ελλιπείς δηλώσεις Intrastat μέσω διασυνοριακής και ενδο-εξουσιαστικής ανταλλαγής δεδομένων.

Χρήση Συστημάτων Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Οι αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν γενικά ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή δηλώσεων Intrastat.

Οι απαιτήσεις και οι τεχνικές δυνατότητες για τις δηλώσεις κυμαίνονται από μη αυτόματες μεταφορτώσεις έως αυτόματες υποβολές μέσω διεπαφών.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης

Παρά τον δεσμευτικό κανονισμό Intrastat, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις απαιτήσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες οφείλονται σε εθνικές ανάγκες και νόμους.

Οι εταιρείες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις βασιζόμενες σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αυτή η υποστήριξη επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση των πόρων για βιώσιμη επιτυχία.

Κατάσταση μετάφρασης: Μηχανική Μετάφραση

Τομέας Συμμόρφωσης

Εξερευνήστε όλους τους τομείς συμμόρφωσης

 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Ηλεκτρική Μπαταρία
 • Τιμολόγηση
 • Λογιστική
 • Προστασία Δεδομένων
 • Ψηφιακή Ταυτότητα
 • Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
 • Ενδοκοινοτική στατιστική
 • Φόρος καφέ
 • Συσκευασία
 • Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • ΗΘΗ και εθιμα

Νομική αποκάλυψη

DutyPay GmbH (Ντιούτυπαϊ ΕΠΕ)

Rummelstraße 11 (Οδός Ρούμελ 11)
67655 Kaiserslautern (Κάιζερσλάουτερν)
Γερμανία

Πληροφορίες Εγγραφής

Πρωτοδικείο: Amtsgericht Kaiserslautern (Δικαστήριο Πρωτοδικών Κάιζερσλάουτερν)
Αριθμός μητρώο: HRB 31620
ΑΦΜ: DE293589759
Διευθύνων Σύμβουλος: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Δίπλ.-Οικ.-Μηχ. Αλεξάντερ Γκάνσελ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Κράτηση τηλεφωνικής ή βιντεοδιάσκεψης
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Νομικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι μόνο για ενημέρωση και δεν αποτελεί φορολογική, νομική ή επιχειρηματική συμβουλή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους. Οι χειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Επιπρόσθετες νομικές πληροφορίες