Κυρίως μενού
Ελλάδα - Ελληνικά
Γλώσσα
Εξερευνήστε όλους τους τομείς συμμόρφωσης

Εξερευνήστε τη συμμόρφωση με την τιμολόγηση

Προσανατολισμός και Στρατηγικά Πεδία Δράσης για Βιώσιμη Επιτυχία

image.alt.label

Κατανόηση της Συνάφειας

Τα τιμολόγια τεκμηριώνουν φορολογικές επιχειρηματικές ενέργειες. Αποτελούν τη βάση για τις επικείμενες πληρωμές και τις φορολογικές εισφορές. Εκπληρώνουν επίσης βασικές υποχρεώσεις πληροφοριών για τις εταιρείες.

Η πληρότητα και η ορθότητα όλων των δεδομένων τιμολογίων καθιστούν δυνατή μια αβίαστη διαδικασία για την εκπλήρωση και τον εντοπισμό διαφόρων απαιτήσεων συμμόρφωσης, από τη δημιουργία έως την επεξεργασία από τον παραλήπτη του τιμολογίου.

Γνωρίζοντας το Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Η τιμολόγηση υπόκειται σε διάφορους κανόνες και απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, η τιμολόγηση ρυθμίζεται από την Οδηγία ΦΠΑ, η οποία θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις τιμολόγησης σε όλα τα κράτη μέλη. .

Χρήση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια προσφέρουν αυξημένη αποτελεσματικότητα στη δημιουργία και τον έλεγχο των τιμολογίων καθώς και στη λειτουργική επεξεργασία. Επιτρέπουν επίσης εξοικονόμηση κόστους χαρτιού και εκτύπωσης.

Χάρη στις ψηφιακές τους ιδιότητες, είναι εύκολο να αρχειοθετηθούν και να διαχειρίζονται. Η αυθεντικότητά τους μπορεί να διασφαλιστεί μέσω ψηφιακών υπογραφών. Προωθούν την ψηφιοποίηση της οικονομίας και βελτιώνουν τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Δημιουργία Τιμολογίων Pro-Forma

Οι εταιρείες με απαλλασσόμενες από φόρους ενδοκοινοτικές διακινήσεις αγαθών χρησιμοποιούν προφορικά τιμολόγια ως αποδεικτικά έγγραφα προς τις αρχές.

Μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως βάση για τον σωστό υπολογισμό των δασμών και των εισαγωγικών φόρων.

Χρήση Συστημάτων Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για τιμολόγηση απαιτούν όλο και πιο ισχυρά συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών. Αυτά τα συστήματα είναι ζωτικής σημασίας για την τρέχουσα συμμόρφωση και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων και οι απαιτήσεις για αναφορές σε πραγματικό χρόνο από τις αρχές απαιτούν συστήματα που πληρούν τις τρέχουσες απαιτήσεις και είναι προετοιμασμένα για μελλοντικές εξελίξεις.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης

Τα τιμολόγια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Αυτό ελαχιστοποιεί τους κινδύνους ευθύνης και ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα των εταιρειών.

Οι σύγχρονες διαδικασίες επιτρέπουν την εύκολη διαχείριση και ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων τιμολογίων. Αυτό ανοίγει περαιτέρω βελτιώσεις και ευκαιρίες στις εταιρείες να αναπτύξουν πλήρως το διεθνές δυναμικό τους.

Κατάσταση μετάφρασης: Μηχανική Μετάφραση

Τομέας Συμμόρφωσης

Εξερευνήστε όλους τους τομείς συμμόρφωσης

 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Ηλεκτρική Μπαταρία
 • Τιμολόγηση
 • Λογιστική
 • Προστασία Δεδομένων
 • Ψηφιακή Ταυτότητα
 • Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
 • Ενδοκοινοτική στατιστική
 • Φόρος καφέ
 • Συσκευασία
 • Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • ΗΘΗ και εθιμα

Νομική αποκάλυψη

DutyPay GmbH (Ντιούτυπαϊ ΕΠΕ)

Rummelstraße 11 (Οδός Ρούμελ 11)
67655 Kaiserslautern (Κάιζερσλάουτερν)
Γερμανία

Πληροφορίες Εγγραφής

Πρωτοδικείο: Amtsgericht Kaiserslautern (Δικαστήριο Πρωτοδικών Κάιζερσλάουτερν)
Αριθμός μητρώο: HRB 31620
ΑΦΜ: DE293589759
Διευθύνων Σύμβουλος: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Δίπλ.-Οικ.-Μηχ. Αλεξάντερ Γκάνσελ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Κράτηση τηλεφωνικής ή βιντεοδιάσκεψης
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Νομικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι μόνο για ενημέρωση και δεν αποτελεί φορολογική, νομική ή επιχειρηματική συμβουλή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους. Οι χειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Επιπρόσθετες νομικές πληροφορίες