Κυρίως μενού
Ελλάδα - Ελληνικά
Γλώσσα
Ανακαλύψτε όλες τις υπηρεσίες

Ανακαλύψτε τις Υπηρεσίες Τιμολογίων

Προτιμολόγια και Πίνακες Δεδομένων για όλες τις Διασυνοριακές Διακινήσεις Εμπορευμάτων

image.alt.label

Πληρείτε τις νομικές απαιτήσεις

Οι εταιρείες πρέπει να πληρούν τις υποχρεώσεις τεκμηρίωσης για αφορολόγητες κινήσεις αγαθών. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της φορολογικής απαλλαγής. Οι υπηρεσίες εκπλήρωσης όπως το Amazon FBA, που οργανώνουν την εφοδιαστική ναυτιλίας μεταξύ διαφορετικών χωρών, αυξάνουν την πολυπλοκότητα αυτής της εργασίας.

Ο μη αυτόματος έλεγχος και η δημιουργία αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να είναι χρονοβόρος και επιρρεπής σε σφάλματα. Η αυτόματη δημιουργία μειώνει την προσπάθεια και τους κινδύνους.

Οι υπηρεσίες τιμολογίων για προφορικά τιμολόγια αποτελούν σημαντικό δομικό στοιχείο για τη συμμόρφωση με τον ΦΠΑ. Εκτός από τα έγγραφα PDF, παρέχονται πρόσθετοι πίνακες δεδομένων με πληροφορίες για όλες τις διασυνοριακές μετακινήσεις εμπορευμάτων.

Βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες και ελαχιστοποιήστε τους κινδύνους

Τα τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα επιχειρηματικής δράσης μπορούν να ενσωματωθούν αυτόματα μέσω διεπαφών. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η μη αυτόματη μεταφόρτωση αρχείου.

Η επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται σε κανόνες επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία εγγράφων και πινάκων δεδομένων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να διασφαλίζουμε τη συνεχή συμμόρφωση με τον ΦΠΑ με ελάχιστο κόστος.

Μόνιμη διασφάλιση της συμμόρφωσης

Οι δυναμικές αγορές απαιτούν από τις εταιρείες και τη νομοθεσία να κάνουν συνεχείς προσαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ απαιτούν συνεχή προσοχή και ανταλλαγή πληροφοριών.

Όλες οι υπηρεσίες μας βοηθούν τις εταιρείες να προσαρμοστούν επιτυχώς στις αλλαγές και να διατηρήσουν τη συνεχή συμμόρφωσή τους με τους νόμους και τους κανονισμούς.

Μειώστε το ψυχολογικό στρες και δημιουργήστε δυναμικό ανάπτυξης

Οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι ευθύνης επιβαρύνουν ψυχολογικά τους εργαζόμενους σε εταιρείες.

Με έξυπνα οργανωμένα δεδομένα και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, μειώνουμε την επιβάρυνση των υπεύθυνων ατόμων.

Η συμμόρφωση με τον ΦΠΑ δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να πραγματοποιήσουν πλήρως τις διεθνείς τους δραστηριότητες. δυνητικός.

Κατάσταση μετάφρασης: Μηχανική Μετάφραση

Επισκόπηση Υπηρεσίας

Ανακαλύψτε υπηρεσίες

  • Υπηρεσία ΦΠΑ
  • Υπηρεσία Intrastat
  • Υπηρεσία Φορολογίας Καφέ
  • Υπηρεσία τιμολογίων

Νομική αποκάλυψη

DutyPay GmbH (Ντιούτυπαϊ ΕΠΕ)

Rummelstraße 11 (Οδός Ρούμελ 11)
67655 Kaiserslautern (Κάιζερσλάουτερν)
Γερμανία

Πληροφορίες Εγγραφής

Πρωτοδικείο: Amtsgericht Kaiserslautern (Δικαστήριο Πρωτοδικών Κάιζερσλάουτερν)
Αριθμός μητρώο: HRB 31620
ΑΦΜ: DE293589759
Διευθύνων Σύμβουλος: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Δίπλ.-Οικ.-Μηχ. Αλεξάντερ Γκάνσελ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Κράτηση τηλεφωνικής ή βιντεοδιάσκεψης
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Νομικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι μόνο για ενημέρωση και δεν αποτελεί φορολογική, νομική ή επιχειρηματική συμβουλή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους. Οι χειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Επιπρόσθετες νομικές πληροφορίες