Κυρίως μενού
Ελλάδα - Ελληνικά
Γλώσσα
Εξερευνήστε όλους τους τομείς συμμόρφωσης

Εξερευνήστε τη συμμόρφωση με τις συσκευασίες

Προσανατολισμός και Στρατηγικά Πεδία Δράσης για Βιώσιμη Επιτυχία

image.alt.label

Κατανόηση της Συνάφειας

Όταν οι εταιρείες διαθέτουν συσκευασίες στην αγορά, είναι υποχρεωμένες να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις συμμόρφωσης. Αυτό περιλαμβάνει εγγραφή στις αρμόδιες αρχές, αναφορά ποσοτήτων συσκευασίας και χρηματοδότηση της επιστροφής και της ανακύκλωσης των συσκευασιών.

Πληρώνοντας πλαστικό φόρο σε μη ανακυκλώσιμες συσκευασίες

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πρόσθετος φόρος πλαστικού για τις μη ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Ο φόρος αυτός αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.

Γνωρίζοντας το Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις συσκευασίες βασίζεται στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (EPR = Extended Producer Responsibility). Αυτή η αρχή ορίζει ότι οι εταιρείες που θέτουν σε κυκλοφορία συσκευασίες για πρώτη φορά είναι υπεύθυνες για τη διάθεση αυτής της συσκευασίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού ρυθμίζεται από την Οδηγία για τις συσκευασίες. Αυτή η οδηγία απαιτεί από όλους τους κατασκευαστές και εισαγωγείς συσκευασιών να συμμετέχουν σε ένα σύστημα παραλαβής και ανακύκλωσης συσκευασιών. Στα κράτη μέλη, η οδηγία για τις συσκευασίες εφαρμόζεται μέσω της εθνικής νομοθεσίας για τις συσκευασίες.

Χρήση Συστημάτων Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών συστημάτων για εθνικά μητρώα και κοινοποιήσεις στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα συστήματα διαφέρουν ως προς τις λειτουργίες που προσφέρονται, τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν και τα δεδομένα που πρέπει να υποβληθούν.

Οι εταιρείες που διαθέτουν συσκευασίες στην αγορά σε πολλά κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιούν εθνικές καταχωρίσεις και κοινοποιήσεις σε διαφορετικά συστήματα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη διοικητική προσπάθεια.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης

Οι εταιρείες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη συμμόρφωση και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αξιοποιώντας λογισμικό και υπηρεσίες συμμόρφωσης και ειδικές γνώσεις. Αυτές οι υπηρεσίες βοηθούν στην παρακολούθηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης, στη δημιουργία αναφορών και στην επικοινωνία σε διαφορετικές χώρες.

Κατάσταση μετάφρασης: Μηχανική Μετάφραση

Τομέας Συμμόρφωσης

Εξερευνήστε όλους τους τομείς συμμόρφωσης

 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Ηλεκτρική Μπαταρία
 • Τιμολόγηση
 • Λογιστική
 • Προστασία Δεδομένων
 • Ψηφιακή Ταυτότητα
 • Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
 • Ενδοκοινοτική στατιστική
 • Φόρος καφέ
 • Συσκευασία
 • Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • ΗΘΗ και εθιμα

Νομική αποκάλυψη

DutyPay GmbH (Ντιούτυπαϊ ΕΠΕ)

Rummelstraße 11 (Οδός Ρούμελ 11)
67655 Kaiserslautern (Κάιζερσλάουτερν)
Γερμανία

Πληροφορίες Εγγραφής

Πρωτοδικείο: Amtsgericht Kaiserslautern (Δικαστήριο Πρωτοδικών Κάιζερσλάουτερν)
Αριθμός μητρώο: HRB 31620
ΑΦΜ: DE293589759
Διευθύνων Σύμβουλος: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Δίπλ.-Οικ.-Μηχ. Αλεξάντερ Γκάνσελ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Κράτηση τηλεφωνικής ή βιντεοδιάσκεψης
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Νομικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι μόνο για ενημέρωση και δεν αποτελεί φορολογική, νομική ή επιχειρηματική συμβουλή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους. Οι χειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Επιπρόσθετες νομικές πληροφορίες