Udforsk alle overholdelsesdomæner

Udforsk overholdelse af moms

Orientering og strategiske indsatsområder for bæredygtig succes

image.alt.label

Forståelse af relevans

Momsoverholdelse sikrer korrekt og rettidig opfyldelse af skatteforpligtelser. Det beskytter virksomheder mod juridiske konsekvenser og økonomiske tab.

Virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter skal overholde love og regler i forskellige lande. Nøjagtig viden om og overholdelse af alle krav er påkrævet. Dette sikrer, at forretningshandlinger udføres korrekt og styrker tilliden hos kunder og partnere.

Kendskab til de lovgivningsmæssige rammer

Moms er en indirekte skat, der opkræves på salg af varer og tjenesteydelser.

I EU er moms reguleret af momsdirektivet. Dette direktiv fastlægger de generelle principper for beskatning af varer og tjenesteydelser i EU. Direktivet implementeres i national ret af de enkelte medlemslande.

Brug af informations- og kommunikationssystemer

Den Europæiske Unions medlemslande har indført One-Stop-Shop-systemet (OSS) til grænseoverskridende salg og forsendelse fra virksomheder til private forbrugere. Registrerede virksomheder kan indberette og betale moms for forretningshandlingen for fjernsalg af varer inden for Fællesskabet for alle EU-lande centralt til deres nationale skattekontor. Dette forenkler overholdelse af moms for virksomheder, der sælger og sender til private forbrugere i andre EU-lande.

Når virksomheder bruger lager- og forsendelseslogistik i andre EU-lande, såsom Amazons opfyldelsestjenester (FBA) i PAN-EU-programmet , kræves nationale registreringer i disse lande. Momsrelevante forretningshandlinger skal indberettes i overensstemmelse med lokal lovgivning, og skyldige betalinger skal foretages. Det store antal mulige nationale og internationale forretningshandlinger med forskellige landekombinationer kan føre til en betydelig administrativ indsats.

Opfyldelse af overholdelseskrav

Kendskab til krav minimerer ansvarsrisici. For at gøre dette skal forretningshandlinger løbende kontrolleres for juridiske forpligtelser. Dette kræver en detaljeret forståelse af operationelle processer og de relevante love i hvert land.

Virksomheder kan optimere overholdelse og opfylde kravene ved at stole på software og compliance-tjenester samt ekspertise hos skatterådgivere og advokater. Denne støtte muliggør effektiv brug af ressourcer til bæredygtig succes.

Oversættelsesstatus: Maskinoversættelse

Overholdelsesdomæne

Udforsk alle overholdelsesdomæner

 • Merværdiafgift
 • Elektrisk batteri
 • Fakturering
 • Regnskab
 • Data Beskyttelse
 • Digital identitet
 • Anti hvidvaskning af penge
 • Intrastat
 • Kaffeafgift
 • Emballage
 • Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
 • Skikke

Juridisk oplysning

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registreringsoplysninger

Registerret: Amtsretten i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Administrerende direktør: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontakt Information

Telefon: +49 (0)631 5600 1600
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Indholdet på webstedet er kun til orientering og udgør ikke skatterådgivning, juridisk eller forretningsrådgivning. Vi påtager os intet ansvar for eksterne links. Operatørerne af linkede sider er eneansvarlige for deres indhold.

Denne hjemmeside bruger ikke cookies.

Databeskyttelseserklæring

Yderligere juridisk information